Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ināra Logina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par sāpju veidiem, rašanās mehānismiem un to farmakoterapijas iespējām.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, fizioloģijā un anatomijā, bioķīmijā, klīniskajās disciplīnās, farmakoloģijā, psiholoģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti būs ieguvuši zināšanas, kas ļauj:
• izprast galvenos sāpju rašanas mehānismus;
• izprast sāpju veidus un cēloņus un to bioloģisko nozīmi;
• zināt sāpju novērtēšanas veidus.

Prasmes

Students spēs:
• veikt sāpju slimnieku iztaujāšanu un novērtēšanu;
• izvēlēties atbilstošāko terapijas veidu;
• plānot pacienta aprūpi dažādos etapos.

Kompetences

Students varēs:
• konsultēt veselības aprūpes speciālistus un pacientus ar sāpju medikamentozo terapiju saistītos jautājumos;
• sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālam pacientam attiecīgu analgizējošu farmakoterapiju;
• veikt hronisku sāpju farmakoterapijas uzraudzību;
• realizēt veselības veicināšanas pasākumus, profilaksi un agrīnu problēmu atklāšanu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.