Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ināra Logina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Dot studentiem zināšanas par sāpju veidiem, rašanās mehānismiem un to terapijas iespējām.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, fizioloģijā un anatomijā, bioķīmijā, klīniskajās disciplīnās, farmakoloģijā, psihiatrijā, psihoterapijā.

Rezultāti

Zināšanas

Students būs ieguvis zināšanas, kas ļauj:
• izprast galvenos sāpju rašanās mehānismus;
• izprast sāpju veidus un cēloņus, un to bioloģisko nozīmi;
• novērtēt sāpju pacientu sūdzības, to nozīmi un ietekmes klīniskajā praksē.

Prasmes

Students spēs:
• izmeklēt un novērtēt sāpju slimnieku sūdzības un vajadzības dažādos aprūpes etapos;
• atpazīt galvenos sāpju veidus un cēloņus dažādās klīniskajās situācijās;
• izvēlēties atbilstošāko sāpju terapijas veidu;
• izskaidrot ar sāpju cēloņiem un to ārstēšanu saistītos jautājumus pacientam, viņa piederīgajiem un aprūpētājiem.

Kompetences

Students varēs:
• piedalīties sāpju pacienta aprūpes plānošanā dažādos etapos;
• sadarbībā ar citām ārstniecības personām noteikt individuālam pacientam attiecīgu terapiju, kas balstīta uz biopsihosociālu pieeju;
• novērtēt sāpju terapijas īslaicīgos un ilgtermiņa efektus un prognostiskos uzdevumus;
• realizēt veselības veicināšanas pasākumus, profilaksi un agrīnu problēmu atklāšanu

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēleMatīss Mežals, Mihails Arons, Linda Zvaune
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle