Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ieva Bāgante
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Iegūt pamatzināšanas par sejas un žokļu iekaisuma procesu un traumu diferenciālo diagnostiku, neatliekamo palīdzību, ārstēšanas vietas un metodes izvēli.

Priekšzināšanas

Anatomijā, patofizioloģijā, vispārējā un speciālajā patoloģijā, vispārējā ķirurģijā, diagnostiskajā radioloģijā, iekšķīgās slimībās ar propedeitikas pamatiem, farmakoloģijā, mutes, sejas un žokļu rajona topogrāfiskā anatomijā, mutes ķirurģijā, neatliekamajā palīdzībā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs izklāstīt pamatzināšanas par sejas un žokļu rajona iekaisuma slimību un traumu veidiem, to rašanās mehānismiem, diagnostikas un ārstēšanas principiem.

Prasmes

Nostiprinātas pacientu lokālās un vispārējās izmeklēšanas prasmes (palpācija, auskultācija). Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs ievākt mērķtiecīgu anamnēzi un klīniski izmeklēt pacientu ar sejas - žokļu rajona iekaisumiem un traumām, noteikt pagaidu diagnozi, nosūtīt rentgenoloģiskai un citai papildus izmeklēšanai, interpretēt rentgenoloģisko ainu un laboratorijas izmeklējumus, noteikt ārstēšanas vietu. Traumu gadījumos sniegt neatliekamo palīdzību un uzlikt pagaidu imobilizāciju, nosūtīt pacientu specializētai ārstēšanai uz atbilstošu iestādi.
Pratīs veikt intraorālas incīzijas un nozīmēt medikamentozo terapiju.

Kompetences

Būs kompetents izmantot apgūtās zināšanas par traumām un iekaisuma procesiem sejas un žokļu rajonā, lai noformulētu diagnozes un diferencētu no citām saslimšanām. Spēj analizēt izmeklējumu datus un izvērtēt pacienta ārstēšanas iespējas vispārējā zobārsta praksē, pēc vajadzības veikt ārstēšanu. Demonstrē neatliekamās palīdzības principu, veic pagaidu imobilizāciju, nozīmē medikamentozu terapiju. Spēj novērtēt nepieciešamību un nosūtīt pacientu tālākai ārstēšanai pie speciālista. Studenti sapratīs mūžizglītības nozīmīgumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz7MaģistrsObligātsIeva Bāgante
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF7MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF7MaģistrsObligāts