Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Linda Brūdere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veidot izpratni par toksikoloģijas teorētiskiem pamatiem, specifisku indīgo vielu toksikoloģiju, ārstēšanas pamatprincipiem, iespējamiem sarežģījumiem un prognozi.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, ķirurģija, terapija, intensīvā terapija, reanimācija un farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Students, apgūstot studiju kursu, spēj nosaukt toksiskās vielas, saindēšanās mehānismus, klasificēt saindēšanās smaguma pakāpi, aprakstīt ārstēšanas pamatprincipus, izskaidrot iespējamos sarežģījumus un prognozi.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students prot atpazīt saindēšanos ar toksiskām vielām, izvērtēt akūtas saindēšanās riska un smaguma pakāpi, izvēlēties vispiemērotākās ārstēšanas metodes, māk izskaidrot detoksikācijas metodes un prognozēt iespējamos sarežģījumus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students prot noteikt saindēšanos, izvērtēt saindēšanās riska un smaguma pakāpi un izvēlēties atbilstošu ārstēšanas metodi.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP5Pirmais līmenisObligāts