Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Arvīds Jakovļevs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Radīt studentiem izpratni par slima organisma morfoloģiju un funkcijām, sniegt pamatzināšanas klīniskās medicīnas apguvei, kā arī iemācīt klīniski domāt.

Priekšzināšanas

vidusskolā un 1. studiju gadā iegūtās zināšanas anatomijā, bioloģijā, normālajā fizioloģijā, bioķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās:
- jēdzienus - veselība un slimība; patoloģisks process;
- šūnu un audu normālas un patoloģiskas augšanas atšķirības;
- hipoksijas ietekmi uz audiem;
- iekšējās un ārējās vides ietekmi uz cilvēka organisma sistēmām; pazeminātas un paaugstinātas temperatūras ietekmi un izpausmes;
- imūnsistēmas darbības pamatmehānismus un alerģisko reakciju attīstību;
- kā norit organisma kompensatorās un pielāgošanās reakcijas; psihoemocionālā un somatiskā stresa cēloņus;
- kā skaidrot slimību pamatsimptomus un gaitu, pamatojoties uz patoloģiskām izmaiņām;
- diagnostikas pamatmetodes un ārstēšanas pamatprincipus.
- kā tiek veidoti medicīniski termini.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
- paredzēt iekšējās un ārējās vides ietekmi uz cilvēka organisma sistēmām atkarībā no organisma vecuma un konstitucionālā tipa;
- identificēt audu un orgānu patoloģiju salīdzinājumā ar normu;
- skaidrot slimību simptomus un gaitu, pamatojoties uz tipveida patoloģiskām izmaiņām;
- atpazīt termoregulācijas traucējumus organismā un skaidrot to patoģenēzi;
- atpazīt alerģijas izpausmes un skaidrot to patoģenēzi;
- diferencēt psihoemocionālo un somatisko stresu;
- saredzēt un analizēt veselības riska faktorus;
- veidot, kā arī pareizi lietot medicīniskus terminus

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
- izprast galveno organisma sistēmu uzbūvi, darbību un savstarpējo saistību;
- izvērtēt un analizēt iekšējās un ārējās vides ietekmi uz cilvēka organisma sistēmām dažādos vecumos;
- identificēt audu un orgānu patoloģiju salīdzinājumā ar normu, pamatojoties uz diagnostikas pamatmetodēm;
- argumentēti skaidrot slimību simptomus un gaitu, pamatojoties uz tipveida patoloģiskām izmaiņām;
- izprast organisma kompensatorās un pielāgošanās reakcijas atkarībā no apkārtējās vides ietekmēm;

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP3Pirmais līmenisObligātsArvīds Jakovļevs, Guna Volanska