Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
1 budžeta vietas2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši Latvijas arodslimību ārstu biedrības nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai arodslimību ārsta specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Studējošais piecu gadu laikā padziļina teorētiskās zināšanas, apmeklējot problēmlekcijas un seminārus. Sākot ar trešo studiju gadu, studējošais padziļināti studē darba vides riska faktorus dažādās nozarēs, šo faktoru ietekmi uz arodslimību attīstību, likumdošanu arodveselībā, kā arī arodslimību ārstēšanas un rehabilitācijas iespējas. Praktiskās iemaņas tiek apgūtas PSKUS Aroda un radiācijas medicīnas centrā, kā arī dažādos Latvijas uzņēmumos. Studiju laikā rezidents veic arī pedagoģisko darbu un izstrādā zinātniski pētniecisko darbu.

Prasības, sākot studijas ārsta grāds

Ārsta grāds

Studiju rezultāti   

Zināšanas

  • Pamatzināšanas arodveselības un aroda medicīnas teorijā par darba vides riska faktoru ietekmi uz organismu, par arodslimību etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitāciju un preventīviem pasākumiem.

Prasmes

  • Novērtēt darba vides riska faktorus
  • Izmeklēt kaitīgos darba apstākļos strādājošos, novērtējot izmaiņas viņa organismā saistībā ar dažādu darba vides riska faktoru iedarbību
  • Izmantot medicīnisko literatūru un likumdošanu arodveselībā

Kompetence

  • Strādāt arodslimību ārsta specialitātē gan stacionārā, gan ambulatori
  • Piedalīties uzņēmumos arodveselības komandas darbā
  • Juridiski pamatot savu viedokli

Pārbaudījuma veids

Studiju izpildes programmas apkopojums, rakstiska teorētisko zināšanu pārbaude, praktisko zināšanu pārbaude situācijas uzdevumos, pētnieciskā projekta aizstāvēšana

Valsts pārbaudījumā vienlaikus ir arī sertifikācijas eksāmens specialitātē