Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Darba medicīna

Eglīte, Maija
Rīgas Stradiņa universitāte, 2012

Darba pieredze

1990 - pašlaik

RSU Aroda un vides medicīnas katedras vadītāja

RSU Aroda un vides medicīnas katedra

1980 - pašlaik

RSU Paula Stradiņa KUS Aroda un radiācijas medicīnas centra vadītāja

RSU Paula Stradiņa KUS Aroda un radiācijas medicīnas centrs

Izglītība

1998 - 1998

Ievēlēta par profesori medicīnas nozares arodslimību un vides Medicīnas apakšnozarē un piešķirts profesores akadēmiskais nosaukums

1992 - 1992

Piešķirts Medicīnas habilitēta doktora zinātniskais grāds, habilitētā doktora diploms H-Dh Nr. 000035

1987 - 1987

PSRS Medicīnas Zinātņu Akadēmijas Higiēnas un Darba Medicīnas institūts; Med.zin.dokt. (Putnkopju alerģiskās arodslimības, nozare-internā un arodmedicīna), diploms МД Nr.004980

1958 - 1964

Rīgas Medicīnas institūts, Medicīnas fakultāte, arstniecības specialitāte, Diploms P Nr. 154559

Papildu informācija

Projekti

 

Eiropas komisijas eksperte arodveselībā un radiācijas medicīnā;

Vadošā pētniece, eksperte Eiropas Medicīnas speciālistu (UEMS) Aroda medicīnas sekcijā, no 2011. gada;
Prezidente Latvijas Arodslimību ārstu biedrībā;

Žurnāla "Arodslimības un industriālā ekoloģija" (Maskava) redkolēģijas locekle;

Žurnāla „Occupational health and toxicology" (London), redkolēģijas locekle no 2005. gada.

Pētniecisko projektu vadīšana: pēdējos 10 gados vadīti 3 LZP granti un 12 starptautiski sadarbības projekti.
 

 

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

 

Kopā 8 darbi (2 darbi līdz 1992.g., 2004. – 1; 2005. – 1; 2008. – 2; 2012 – 1; 2013 - 1).

 

 

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2014. Eiropas Medicīnas speciālistu Aroda medicīnas sekcijas konference Rīgā

2014. Eiropas Savienības konference par arodveselību Norvēģijas Darba medicīnas institūtā

2013. Eiropas Medicīnas speciālistu Aroda medicīnas sekcijas konference Lucernā

2013. Krievijas kongress arodveselībā, Maskavā

2013. Eiropas Savienības konference par arodveselību, Oslo

2012. Starptautiskie Baltijas valstu kursi arodveselībā, Rīga, 2012. g.

Janvārī

2010. Ziemeļvalstu kvalifikācijas celšanas institūta arodveselībā (NIVA) rīkotie kursi par darba vides riska faktoru novērtēšanu un vadīšanu, Helsinki, 2010

2009. Starptautiskie NIVA (Nordic Institute for Advandced Training in occupational Health) kursi "Darba vietu riska novērtēšana un vadība", Rīga, 2009.​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Eglīte, Maija. Izdegšanas sindroms - šo diagnozi nosakām arvien biežāk [Elektroniskais resurss] / M.Eglīte // Latvijas Vēstneša portāls"Par likumu un valsti" [Tiešsaistes portāls]. - (2015, 27.jūl.), [1.-9.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 9.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.lvportals.lv/visi/viedokli/272832

Sjomina, Olga. Plaušu vēža aroda un vides riska faktoru analīze Latvijā / O.Sjomina, M.Eglīte // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2015, sept.), 66.-71.lpp.

The legislative backgrounds of workplace health promotion in three European countries : a comparative analysis [Elektroniskais resurss] / M.Eglīte, I.Vanadziņš, L.Kozlova, S.Lakiša ...[et al.] // Journal of Occupational Medicine and Toxicology [Elektroniskais resurss]. - Vol.10 (2015, May), art. No.18, [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4430926/

Telomere length in Chernobyl accident recovery workers in the late period after the disaster / J.Reste, G.Zvigule, T.Zvagule, N.Kurjane, M.Eglite, D.Berzina, E.Miklasevics ...[et al.] // Journal of Radiation Research. - Vol.55, No.6 (2014, Nov.), p.1089-1100. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zeme, Dana. Aroda medicīnas aktuālās problēmas pasaulē / D.Zeme, M.Eglīte // Doctus. - Nr.4 (2014), 42.-43.lpp.

Musculoskeletal disorders caused by physical overload : the situation in Latvia / M.Eglite, T.Zvagule, I.Vanadzins ...[et al.] // WIT Transactions on Biomedicine and Health. - Vol.16 (2013), p.73-81. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Slāpekļa monoksīds matos cilvēkiem, kuri ilgstoši pakļauti jonizējošās radiācijas ietekmei / N.Kurjāne, M.Eglīte, T.Zvagule ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 182.-190.lpp.

Assessment of occupational health and safety system in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, M.A.Bake, D.Sprudza, Z.Martinsone, I.Martinsone, I.Kalve, A.Seile ...[et al.] // International Journal of Safety and Security Engineering. - Vol.2, No.4 (2012), p.305-316.

Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in the work environment / I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza, M.Eglite ...[et al.] // OH&Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety : Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Proceedings. - Espoo, 2012. - P.95-97.

Oncological morbidity pattern of Chernobyl accident workers from Latvia / N.Kurjane, T.Zvagule, M.Eglite ...[et al.] // IFEH 12th World Congress on Environmental Health (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : MEDIMOND International Proceedings. - Bologna, 2012. - P.105-108. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The analysis of training of occupational health specialists in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, I.Kalve ...[et al.] // IFEH 12th World Congress on Environmental Health (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : MEDIMOND International Proceedings. - Bologna, 2012. - P.37-40. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Development of the occupational health and safety situation among Latvian health care workers / I.Vanadzins, L.Matisane, M.Eglite, Z.Martinsone, D.Sprudza, M.Bake // Occupational health of health care workers : proceedings of the Special Session in the Annual Meeting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety (Tartu, Estonia, Sept.30-Oct.1, 2010) / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.46-51.

Novecojošo nodarbināto darbaspēju izpēte / M.Eglīte, N.Kurjāne, I.Vanadziņš ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 139.-146.lpp.

Psihosociālo darba vides faktoru ieslodzījuma vietā saistība ar cietuma darbinieku subjektīvo veselības novērtējumu / Dz.Pētersone, S.Grīnberga, M.Eglīte, U.Teibe // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 164.-174.lpp.

Transformējošā augšanas faktora beta un audzēju nekrotiskā faktora alfa izpēte Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem no Latvijas / N.Kurjāne, E.Hagina, I.Jaunalksne, T.Zvagule, T.Farbtuha, M.Eglīte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 147.-152.lpp.

Work conditions and occupational morbidity in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, M.A.Bake, D.Sprudza, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile ...[et al.] // Environmental Health & Biomedicine : 6th International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health (Riga, Latvia, July 25-27, 2011) & 9th International Conference on Modelling in Medicine and Biology (Riga, Latvia, July 27-29, 2011) / ed. by M.Eglite, I.Knets ...[et al.]. - [WIT Press], 2011. - P.221-232.

Aceklofenaka (Airtal) un gabapentīna (Gordius) ārstnieciskās efektivitātes novērtējums arodslimību ārstu praksē / N.Kurjāne, T.Zvagule, M.Eglīte ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2010), 46.-49.lpp.

Biochemical observations relating to oxidant stress injury in Chernobyl clean-up workers ("liquidators") from Latvia / A.Skesters, T.Zvagule, A.Silova, N.Rusakova, L.Larmane, M.Eglite, M.A.Bake ...[et al.] // Inflammopharmacology. - Vol.18, N 1 (2010, Febr.), p.17-23. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Estimation of risk factors of the work environment and analysis of employees' self estimation in the wood processing industry / I.Vanadziņš, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, Ņ.Rusakova, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 73.-78.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Evaluation of work conditions and occupational health risk factors in enterprises within a 10-year period in Latvia / D.Sprūdža, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, L.Matisāne, I.Mārtiņsone, A.Piķe, I.Vanadziņš // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 10.-19.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Health disorders of the employees exposed to organic solvents at work / A.Veide, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, E.Čurbakova // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 79.-84.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Imūnsistēmas rādītāju dinamika Černobiļas avārijas seku likvidētājiem laikā no 1990. līdz 2008. gadam / N.Kurjāne, T.Zvagule, I.Jaunalksne, E.Hagina, M.Eglīte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 474.-480.lpp.

Investigation of health condition of the employed in wood processing industry / M.Eglīte, I.Vanadziņš, N.Kurjāne, T.Zvagule ...[u.c.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 39.-45.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Investigation of occupational morbidity in wood processing industry in comparison with other manufacturing industries and with occupational morbidity in Latvia at large / M.Eglīte, I.Vanadziņš, J.Reste ...[u.c.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 46.-52.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Organic solvents as chemical risk factors of the work environment in different branches of industry and possible impact of solvents on workers' health / M.Ā.Baķe, M.Eglīte, Ž.Martinsone, I.Buiķe, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 25.-32.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Possible hazards of work environment in metal processing industry in Latvia / I.Mārtiņsone, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, M.Eglīte // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 61.-65.lpp. - Kopsav. latviešu val.

 

Tēzes​​

 

Assesment of mandatory health examinations for employees in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, J.Cirule, I.Kalve // Work 2015 "New meanings of work" (Turku, Finland, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Turku, 2015. - P.93-94.

Carpal tunnel syndrome simptoms rising in the student community using computer / K.Bojuta, E.Gribkova, I.Neznanova, V.Kucherova ; scientific research supervisors: M.Eglite, M.Avota // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.296-297.

Dominējošās rokas noteikšana, izmantojot termogrāfijas metodi / E.Šmagris, J.Reste, I.Vanadziņš, M.Eglīte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 144.lpp.

Multipolar permanent elastic magnetotherapy improves functionaning of the musculoskeletal system of sedentary workers at pre-retirement age / V.Mackēvičs, M.Eglīte, I.Zeidlers, J.Zaļkalns, L.Pļaviņa ...[et al.] // International Conference "Pain in the Baltics 2015" (Riga, Latvia, Nov.27-28, 2015) : Programe and Abstracts Book. - Riga, 2015. - P.217.

Darba vides apstākļi un riski Latvijā : 2013. gada pētījuma dati / I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, J.Reste, S.Lakiša, M.Grāvele, M.Eglīte, I.Mārtiņsone // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 87.lpp.

Eglīte, Maija. Stjuartu saslimstība ar gripai līdzīgiem simptomiem / M.Eglīte, H.Čupeca // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 141.lpp.

Sāpju izplatība nodarbinātajiem Latvijā saistībā ar darba apstākļiem / Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, M.Eglīte, H.Kaļķis, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 134.lpp.

Ar darbu saistīto mioskeletālo slimību profilakses nepieciešamība Latvijā [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Reste, M.Eglīte, T.Zvagule, N.Kurjāne, I.Vanadziņš // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=41

Aroda medicīnas aktuālās problēmas Latvijā pēdējos 20 gados [Elektroniskais resurss] : tēzes / M.Eglīte, T.Zvagule, T.Farbtuha ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=44

Radically new bioenergoinformational medical technology in diagnosis, control and treating methabolic syndrome and obesity / T.Eglite, Dz.Vavere, M.Eglite, A.G.Yatchunenko // 7th International Conference on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, Oct.24-25, 2013) : Final Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2013. - P.73.

Telomere length in Chernobul accident clean-up workers / T.Zvagule, N.Kurjane, M.Eglite, D.Berzina, E.Miklasevics ...[et al.] // Global Conference on Radiation Topics (Munich, Germany, May 13-16, 2013) : [Abstracts]. - Munich, 2013. - P.7-8.

Telomēru garums un TGFß ilgstošai radiācijas ietekmei pakļautiem cilvēkiem / N.Kurjāne, T.Zvagule, M.Eglīte, E.Hagina, D.Bērziņa, D.Kalniete, E.Miklaševičs ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 63.lpp.

Development of Latvian Society of Occupational Physicians and its influence on occupational safety and health system in Latvia : [abstract] / M.Eglite, I.Vanadzins, I.Feldberga, I.Usacka // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.19.

Eglīte, Maija. Hroniskas trokšņa iedarbības radītā akustiskā trauma naktsklubu darbiniekiem / M.Eglīte, R.Latkovska // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 326.lpp.

Environmental education at the department of occupational and environmental medicine of Riga Stradiņš university / S.Grīnberga, M.Avota, M.Eglīte, J.Dundurs, B.Aulika // 17th International Scientific Conference "EcoBalt 2012" (Riga, Oct.18-19, 2012) : Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.29.

Mārtiņsone, Inese. Development of training program "Environmental quality modeling" in Riga Stradiņš university / I.Mārtiņsone, I.Vanadziņš, M.Eglīte // 17th International Scientific Conference "EcoBalt 2012" (Riga, Oct.18-19, 2012) : Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.53.

Martinsone, Žanna. Assessment of indoor air pollution and health complaints among office employees : [abstract] / Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe, M.Eglīte // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.39.

Musculoskeletal occupational diseases and aging workforce in Latvia : [abstract] / J.Reste, M.Eglite, T.Zvagule, N.Kurjane // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.49.

Slāpekļa monoksīda izpēte matos jonizējošās radiācijas hroniskai ietekmei pakļautiem cilvēkiem / N.Kurjāne, M.Eglīte, T.Zvagule ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 142.lpp.

The training of occupational health specialists in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, I.Kalve ...[et al.] // IFEH 12th World Congress on Environmental Health "New Technologies, Healthy Human Being and Environment" (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : Abstract Book. - Vilnius, 2012. - P.16.

Arodveselības nozares attīstības izpēte Latvijā 15 gadu periodā / M.Eglīte, I.Vanadziņš, M.Ā.Bāķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 107.lpp.

Asins plazmas albumīna funkcionālās aktivitātes noteikšana veselības stāvokļa novērtēšanai pēc miokarda infarkta Černobiļas avārijas seku likvidētājiem / T.Zvagule, N.Kurjāne, M.Eglīte, A.Šķesters ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 125.lpp.

Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in working environment and main indicators / I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza, M.Eglite ...[et al.] // OH&S Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Programme and Abstracts / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.46.

Eglīte, Maija. Situation in occupational health in Latvia / M.Eglite // The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society "Contemporary ergonomics and business 2011" (Riga, Latvia, Oct.7, 2011) : Program & Abstracts / Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia ; ed. by Z.Roja, H.Kalkis, V.Kalkis. - Riga, 2011. - P.52.

Maizes cepēju veselības sūdzību izvērtējums saistībā ar darba vidi / I.Kalve, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, A.Seile, L.Skreitule // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 190.lpp.

Mortality analysis in Chernobyl clean-up workers from Latvia / N.Kurjane, T.Zvagule, M.Eglite ...[et al.] // 14th International Congress of Radiation Research (ICRR) (Warszawa, Poland, Aug.28-Sept.1, 2011) : [Abstracts] / International Association for Radiation Research ...[et al.]. - Warszawa, 2011. - P.120-121.

Occupational morbidity and changes in levels of risk factors in Latvia during last 15 years / M.Eglite, I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza ...[et al.] // OH&S Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Programme and Abstracts / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.114.

Arodsaslimstības analīze Latvijā / M.Eglīte, J.Reste, J.Cīrule ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 81.lpp.

Oksidatīvā stresa pārmaiņu analīze, izmantojot fluorescences spektrālos rādītājus Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem pēc antioksidantu papildterapijas / T.Zvagule, A.Šķesters, M.Eglīte, N.Kurjāne ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 109.lpp.

Transformējošā augšanas faktora beta (TGFß) izpēte Černobiļas avārijas seku likvidētājiem no Latvijas / N.Kurjāne, T.Zvagule, E.Hagina, I.Jaunalksne, T.Farbtuha, M.Eglīte ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 137.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013 / [pētījuma īstenošanā piedalījās speciālisti: I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, S.Lakiša, J.Reste, M.Grāvele, M.A.Baķe, D.Sprūdža, I.Mārtiņsone, M.Eglīte ; SIA "TNS Latvia", Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts"]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 139 lpp., 1 CD-ROM.

Work conditions and risks in Latvia, 2012-2013 [Elektroniskais resurss] / specialists: I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, S.Lakiša, J.Reste, M.Grāvele, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, I.Mārtiņsone, M.Eglīte ; SIA "TNS Latvia", Institute for Occupational Safety and Environmental Health Of Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2013. - 158 p. - E-grāmata pieejama: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Publications/Work_co…

Eglīte, Maija. Darba medicīna / M.Eglīte ; [zinātniskā redaktore: J.Danusēviča]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. - xix, 834 lpp. - Pieejama arī tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/seminari/ddvvi/g…

Actitud de los trabajadores y trabajadoras con bajo nivel educativo hacia la salud. El ejemplo letón / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // La salud de la población trabajadora de bajo nivel educativo, desafíos en su educación / editado por: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; DG Educación y Cultura. Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente ; [Rīga Stradiņš University. Institute of Occupational Safety and Environmental Health ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - Capítulo 10, p.109-135.

Eglīte, Maija. Darba medicīna [elektroniskais resurss] / M.Eglīte. - Rīga : [b.i.], 2011. - 778 lpp.

Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - przykład łotewski / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwania dla edukacji zdrowotnej / redakcja: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; DG Edukacja i Kultura. Program"Uczenie się przez całe życie" ; [Rīga Stradiņš University. Institute of Occupational Safety and Environmental Health ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - 10.rozdział, s.103-115.

Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju - latvijski primer / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju - izzivi za zdravstveno vzgojo / urednika: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; GD Izobraževanje in kultura. Program Vseživljenjsko učenje ; [Inštitut za zdravje pri delu in zdravstveno ekologijo Stradiņove univerze v Rigi ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - 10.Poglavje, s.94-105.

Nodarbinātie ar zemu izglītības līmeni ceļā uz veselību - Latvijas piemērs / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // Izaicinājumi veselības apmācības organizēšanā nodarbinātajiem ar zemu izglītības līmeni / redaktori: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; Izglītības un kultūras ĢD. Programma mūžizglītības jomā ; [Rīgas Stradiņa universitāte. Darba drošības un vides veselības institūts ...[u.c.]]. - [Rīga, 2011]. - 10.nod., 97.-109.lpp.

The low educated employees towards health - a Latvian example / I.Vanadziņš, M.Eglīte, I.Mārtiņsone, D.Sprūdža, M.Baķe, M.Zellāne, Š.Konova // The low educated employees towards health - challenges for health education / ed. by: E.Korzeniowska, K.Puchalski ; LEECH ; Education and Culture DG. Lifelong Learning Programme ; [Rīga Stradiņš University. Institute of Occupational Safety and Environmental Health ...[et al.]]. - [Riga, 2011]. - Chapter 10, p.97-109.

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009.-2010. / Latvijas Darba devēju konfederācija ; [pētījuma īstenošanā piedalījās speciālisti: I.Vanadziņš, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, M.Eglīte, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] ; SIA "Inspecta Prevention" ; SIA "TNS Latvia"]. - Rīga: Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 122 lpp., 1 CD-ROM.

Eglīte, Maija. Environmental health / M.Eglīte // Environment and sustainable development / Edited by M.Kļaviņš, W.L.Filho, J.Zaļoksnis. - Rīga, 2010. - Part 6, p.117.-126.

Eglīte, Maija. Vides veselība / M.Eglīte // Vide un ilgtspējīga attīstība / M.Kļaviņa un J.Zaļokšņa red. - Rīga, 2010. - 6.nod., 109.-128.lpp.

Docētie studiju kursi

Arodmedicīna un arodslimības

Arodmedicīna un darba veselība

Ergonomika, kursa darbs

Vides medicīna

Vides un aroda veselība

Vides veselība I

Vadītie studiju kursi

Arodmedicīna un arodslimības vecmātēm

Arodmedicīna, darba veselība un civilā aizsardzība

Arodveselība un arodslimības Uztura speciālistiem

Vide, arodveselība un darba medicīna

Vides un aroda veselība Zobu higiēnistiem

Vides veselība

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja