Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši Latvijā pieņemtajām bērnu gastroenterologa specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai pediatra gastroenterologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Zinātniskais un pedagoģiskais darbs otrajā un trešajā rezidentūras gadā paralēli praktiskajām apmācībām stacionārā, teorētiskie semināri trīs reizes mēnesī un problēmlekcijas reizi mēnesī, dežūras – 48 stundas mēnesī.

Oobligātie moduļi

 • Bērnu gastroenteroloģijas stacionārs ar ambulatoro pieņemšanu – 124 nedēļas
 • Patoloģija – 2 nedēļas
 • Hepatoloģija un infektoloģija – 2 nedēļas
 • Pieaugušo gastroenteroloģija – 4 nedēļas

Izvēles moduļi

 • Endoskopija
 • Vizuālās un funkcionālās diagnostikas metodes bērnu gastroenteroloģijā
 • Uztura zinātne
 • Bērnu dietoloģijas jautājumi

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga pediatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) vai augstskolas izziņa par rezidentūras studijām 3. studiju gadā pamatspecialitātē Pediatrs

Studiju rezultāti 

Zināšanas

Iegūtas plašas, vispusīgas, mūsdienīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas bērnu gastroenteroloģijā, kas ļauj ārstam tikt galā ar konkrēto problēmu specialitātē patstāvīgi

Prasmes

 • Sniegt profesionālu specializētu neatliekamo un medicīnisko palīdzību
 • Praktiski realizēt nepieciešamos diagnostikas, ārstēšanas un profilakses pasākumus bērnu gastroenteroloģijā
 • Darbā pastāvīgi attīstīties
 • Komunicēt ar dažādiem pacientiem un viņu piederīgajiem, kolēģiem
 • Iekļauties komandas darbā, lai nodrošinātu pacientu vispusīgu aprūpi

Kompetence

 • Strādāt atbilstoši savām pilnvarām augstākajā zināšanu, prasmju, attieksmju apguves un lietošanas līmenī
 • Pastāvīgi praktizējošs, kompetents, kvalificēts bērnu gastroenterologs ar augstu zināšanu un prasmju līmeni

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana