Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
2 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši geriatra specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai geriatrijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

 • Novecošanas mehānismi dažādās organisma sistēmās
 • Psihes izmaiņas vecumā
 • Vizuālās un neiro fizioloģiskās diagnostikas un novērtēšanas metodes
 • Vitalitātes izmaiņas vecumā
 • Asistīvās tehnoloģijas
 • Ētiskie aspekti geriatrijā
 • Geriatrija
  • Internās medicīnas, ķirurģijas, traumatoloģijas, ortopēdijas, neiroloģijas klīnikās
  • Daudzprofilu stacionārajās ārstniecības iestādēs
  • Ambulatorajās ārstniecības iestādēs
 • Pētnieciskā darba izstrāde

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas un iemaņas

 • Novecošanās process, tā radītās izmaiņas cilvēka organismā
 • Novecošanās teorijas
 • Demogrāfiskie aspekti
 • Izmaiņas zāļu farmakodinamikā, farmakokinētikā
 • Kompleksa vecu cilvēku veselības stāvokļa novērtēšana
 • Geriatriskie sindromi
 • Medicīnisko problēmu incidence, klīniskās norises īpatnības, iespējamās atipiskās izpausmes, ārstēšana, iznākumi – vecāka gadagājuma pacientiem
 • Rehabilitācijas principi
 • Vārs pacients
 • Aprūpe dzīves beigu posmā
 • Ētiskie un juridiskie aspekti
 • Vecu cilvēku medicīniskās aprūpes finansiālie aspekti
 • Veselīgs dzīvesveids

Prasmes

 • Veikt vecāku pacientu veselības stāvokļa vērtējumu, iegūto datu analīzi
 • Diagnosticēt un ārstēt multiplas hroniskas slimības veciem cilvēkiem
 • Atpazīst slimību un sindromu simptomus, atipiskas klīniskās norises, kognitīvus un uzvedības traucējumus
 • Zāļu līdzekļu izrakstīšana veciem cilvēkiem
 • Māka darboties interdisciplinārā komandā, veidojot aprūpes plānu
 • Koordinēt pacienta aprūpi ambulatorā etapā, ieskaitot aprūpi mājās, ilgstošas aprūpes iestādēs
 • Efektīvi vadīt un noteikt aprūpes mērķus un aprūpi dzīves pēdējā posmā

Kompetences

 • Pieņemt lēmumu diagnostikas metožu izvēlē gados veciem cilvēkiem
 • Ārstēšanas plāna izstrāde un realizācija geriatriskiem pacientiem
 • Gados vecu cilvēku pašaprūpes kapacitātes novērtēšana, lēmuma pieņemšana palīdzības iespēju organizēšanā
 • Ārstnieciskā un rehabilitācijas procesa rezultātu izvērtēšana
 • Veselības aprūpes plānošana un uzlabošana

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana