Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Lektors

RSU Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

1991 - 2010

Asistente

RSU Iekšķīgo slimību katedra

1985 - 1991

Vecākais laborants

RMI Iekšķīgo slimību katedra

2000 - pašlaik

Gerontoloģijas centra vadītāja

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Izglītība

2001 - 2002

Rezidenta diploms, gerontologa kvalifikācija (Nr.000615)

Latvijas Medicīnas akadēmija

1983 - 1985

Klīniskā ordinatūra - terapeits (apliecības Nr. 8505)

Rīgas Medicīnas institūts

1977 - 1983

Ārstniecības specialitāte kvalifikācija ārsts (diploma Nr.709550)

Rīgas Medicīnas institūts

1966 - 1977

Vidējā izglītība

Rīgas 49. vidusskola

Papildu informācija

Sertifikācija

 

A – 14338 Internista pamatspecialitāte 18.06.2015 – 18.06.2020.

A - 19616 Kardiologa pamatspecialitāte 19.06.2013.-19.06.2018.

A - 64929 Geriatra pamatspecialitāte 17.09.2014.-17.09.2019.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Geriatrija, gerontoloģija

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​, rezidentūras studiju programma "Geriatrija'

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, rezidentūras studiju programma"Geriatrija"​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Tālākizglītības fakultāte

Rezidentūras studiju kurss Geriatrija

 

Vadītie studiju kursi

Uzturs gados veciem cilvekiem

Docētie studiju kursi

Iekšķīgās slimības

Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes

Uzturs gados veciem cilvekiem

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

​Rezidenta pētnieciskais darbs 1

 

Projekti

 

  1. Projekts (RSU) " Bioloģisko novecošanās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā" 2008.g.1 jūlijs-2008.gada 31.decembris.
  2. Sanofi-Aventis- epidemioloģiskais pētījums 19/12/2006-1 „Inspire me" (2006-2007)

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Internistu biedrības biedre

Latvijas Kardiologu biedrības biedre

Latvijas Ārstu biedrības biedre

Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komisijas geriatra specialitātē locekle.

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atzinības raksts 2009.g. 12. Jūnijā

LR Veselības Ministrijas Atzinības Raksts par ieguldījumu gerontoloģijas specialitātes attīstībā.​2013 g.2.maijā.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atzinības Raksts par ieguldījumu gerontoloģijas attīstībā un sabiedrības izglītošanā.2013.g.2.oktobrī.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Dažu medikamentu grupu īpatnējās (nestandarta) blaknes : [par medikamentu blakņu izcelsmi, klīniskajām izpausmēm un to novēršanas iespējām] / J.Baltkājs, V.Fatejevs, D.Zepa, A.Ranks // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2010), 25.-27.lpp.

Zepa, Daina. Multimorbiditāte un polifarmācijas riski : [par pacientu ārstēšanu ar vairākām hroniskām slimībām un ar polifarmāciju saistīto risku mazināšanu] / D.Zepa, M.Zeps // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2012), 64.-66.lpp.

Zepa, Daina. Ko mēs saprotam ar aktīvu novecošanos : [par aktīvas novecošanās koncepcijām] / D.Zepa // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2013, marts), 65.-67.lpp.

Estimation of body weight and stature in Latvian hospitalized seniors / A.Balode, A.Stolarova, A.Villerusa, D.Zepa, I.Kalnins, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2015. - [Vol.] XXIV, No.2, p.27-36. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Antropoloģisko rādītāju salīdzinājums mājās un pansionātos dzīvojošiem senioriem / A.Balode, A.Villeruša, D.Zepa, J.Vētra // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 48.lpp.

Weight and height prediction of Latvian senior hospitalized patients / D.Zepa, A.Villerusa, A.Slokenberga ...[et al.] // European Geriatric Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2015, Sept.), p.S75. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

 

Rudņeva, Ausma. Plaušu simptomu diferenciāldiagnostika / A.Rudņeva, D.Zepa, A.Slokenberga. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2011. - 143, [1] lpp.

 

Slokenberga, Anita. Vecums : liktenis, izaicinājums, dāvana / A.Slokenberga, D.Zepa. - [Latvija] : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds, 2013. - 96 lpp.​

 

Konferences

 

Dalība starptautiskās konferencēs un kongresos: ​

EUGMS 2015 . Oslo,Norway 17-18.09.2015

17 th International „Long-Term Care Conference „Qality management in long term care facilities in the aspects: economic, medical and social" 23-25.sept 2014. Torun, Poland

21th Nordic Congress of Gerontology, Kopenhāgena 2102.g.10-13.jūnijs

V Latvian Gastroenterology Congress with International participation ..Riga,Latvia,November 12, 2011.

7th International Congress on Vascular Dementia ,Riga, latia October 20-23,2011.

Dalība konferencēs un semināros Latvijā.

 

Kursi

 

Neatliekamā medicīna ārstiem (nereanimatologiem) RAKUS Izglītības daļa 2015.g.

Transfuzioloģijas pamati 2014.g. RAKUS Izglītības daļa

3Endokrinoloģija. „Insulīna terapija klīniskajā praksē 2014.g. . Nr.TIP2014/04-72

Semināru cikls „Klīniskās hemostāzes praktiskā izpratne un diagnostiskie principi" 2013.-2014.g.RAKUS

Kurss „Dokumentu vadības sistēmas NAMEJS eksperts" 2012.g.

OMI Visiting Professorship in Medical Education. 2011.gOctober15, Riga, Latvia

Teorētiskā un praktiskā apmācība „Interneta pieejamās medicīniskās informācijas pamati""Uz pierādījumiem balstītās medicīnas resursi" 2008.g.

Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība. Latvijas Universitāte, 2006-2007.g

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja