Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
3 budžeta vietas4 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši infektologa specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai infektologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

  • Infekcijas slimību epidemioloģija
  • Klīniskā norise
  • Specifiskā un orientējošā laboratoriskā diagnostika
  • Indikācijas hospitalizācijai

Prasmes

  • Noteikt skrīninga izmeklējumus infekcijas slimību specifiskajai laboratoriskajai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai
  • Ordinēt izmeklējumus

Kompetence

  • Veikt augsti kvalificētu un specializētu akūtu un hronisku infekcijas slimību diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi
  • Sniegt konsultācijas
  • Piedalīties sabiedrības veselības veicināšanā un infekcijas slimību profilaksē

Pārbaudījuma veids

Teorētiskās zināšanas – rakstiski katra studiju kursa nobeigumā. Praktiskās zināšanas – mutiski studiju kursu nodarbībās.

Valsts pārbaudījums notiek studiju beigās un sastāv no zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšanas, teorētisko zināšanu pārbaudes testa veidā un pārrunām ar eksāmena komisiju.