Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Profesors

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Infektoloģijas katedra (līdz 2019.g. Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra)

2014 - pašlaik

Virsārsts

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un nutrīcijas klīnika

2014 - 2019

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

2009 - 2014

Augstākās izglītības iestādes docētājs (lektors, docents)

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

2000 - 2014

Infektologs, hepatologs

Latvijas Infektoloģijas centrs

2009 - 2012

Augstākās izglītības iestādes docētājs (lektors, docents)

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

2003 - 2009

Asistents

Rīgas Stradiņa univesritātes Medicīnas fakultātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

Izglītība

2010 - pašlaik

Hepatologs

Latvijas Ārstu biedrība

2002 - pašlaik

Infektologs

Latvijas Ārstu biedrība

2002 - 2005

Doktorantūra infektoloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

1996 - 2000

Rezidentūra infektoloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

1990 - 1996

Ārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

1979 - 1990

Atestāts par vidējo izglītību

Rīgas 6. vidusskola

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

 • Ērču encefalīta prognozes izpēte
 • HIV/AIDS
 • Vīrushepatītu terapija, prognoze un iznākumi
 • Hronisku aknu saslimšanu iznākumi

 

Projekti

 

 • Dalība starptautiskā prospektīvā multicentru kohorta pētījumā TB:HIV Projekts no 2012. līdz 2014. Kopenhāgenas HIV programma
 • Dalība starptautiskā multicentru kohorta pētījumā EuroSIDA Project no 2008. līdz 2014. Kopenhāgenas HIV Programma
 • Valsts pētījumu programma Nr.5.7.1. "Saimniekorganisma determinantes, predispozīcija un uzņēmība pret RNS vīrusu (HIV, C vīrushepatīta, ērču encefalīta) ierosinātām infekcijām, šo determinanšu modulāciju izpēte slimības gaitā"
 • LZP FLP projekts Nr. lzp-2018/2-0266 “Zarnu mikrobioma daudzveidība ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē”, pētniece
 • Pētījuma Nr. Izp-2018/2-0292 “S.Pneumoniae prevalence veselības aprūpes darbiniekiem, stacionētiem bērniem un pieaugušajiem Latvijā” vadītāja, vadošā pētniece
 • Apakšpētnieks klīniskā pētījumāA Phase 2a Randomised,Double-blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Safety/Tolerability and Efficacy of TOP1288 200mg Rectal Solution Once Daily for 4 Weeks in Symptomatic Ulcerative Colitis Patients with Moderate to Severe Disease Activity” TOP 1288 –TV-02 EudraCT No. 2016-000390-20 Study Phase 2a
 • Apakšpētnieks klīniskā pētījumā “A randomized, double –blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study Investigating the Efficacy and Safety of Mesalamine 4g Extended Release Granules (Sachet) for the Induction of Clinical and Endoscopic Remission in Active, Mild to Moderate Ulcerative Colitis 00174. EudraCT Number: 2015-002557-35. Phase 3
 • Apakšpētnieks klīniskā pētījumā “A Phase III, randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter study to Evalute the Efficacy and Safety of Etrolizumab as an Induction and Maintenance Treatment for Patients with Moderately to Severely active Crohn,s Disease”. EUDRACT Number: 2014-003824-36
 • Vadošais pētnieks klīniskā pētījumā “A randomized, double – blind, multicenter study to assess the safety, tolearability, and efficacy of a combination treatment of tropifexor (LJN452) and cenicriviroc (CVC) in adult patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH) and liver fibrosis (TANDEM) Protocol No.CLJC242A2201J

 

Docētie studiju kursi

Infekcijas slimības

Infekciju slimības I

Infektoloģija un dermatoloģija

Klīniskais sociālais darbs ar infekciju slimību pacientiem-klientiem ar īpašām medicīniskām problēmām

Infekciju slimības un tuberkuloze

Infektoloģija

Problēmjautājumi infektoloģijas un hepatoloģijas aspektā

Infekciju slimības II

Pētnieciskais darbs

Valsts pārbaudījums

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:
doktoranti - 2
rezidentu darbi 2
studentu darbi 11
recenzētie:
​​rezidentu darbi 4
studentu darbi 6

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 • Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Eksperts Medicīnas un veselības zinātnes – Klīniskajā medicīnā ORCID 0000-0002-0152-4805
 • ​Latvijas Ārstu biedrības individuālais biedrs
 • Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komisijas locekle
 • Latvijas Ārstu biedrības Aroda tiesas locekle
 • Latvijas Infektologu un Hepatologu asociācijas Valdes locekle, prezidente
 • Latvijas Ārstu biedrības infektologu un hepatologu sertifikācijas komisijas sekretāre
 • LR Veselības ministrijas darba grupas B hepatīta un C hepatīta ārstēšanas shēmu uzlabošanai locekle
 • LR Veselības ministrijas darba grupas C hepatīta pacientu aprūpes algoritma izstrādei darba grupas locekle
 • Latvijas Gastroenterologu asociācijas biedrs
 • EASL (European Association for the Study of the Liver) biedrs
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Imunizācijas valsts padomes “Pieaugušo riska grupu vakcinācijas rekomendāciju izstrādes” ekspertu darba grupas vadītāja
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Poliomielīta uzraudzības komisijas locekle

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 

Promocijas darbs "Ērču encefalīta prognozes izpēte".​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Acinetobacter baumannii - izaicinājums veselības aprūpes sistēmai / M.Liepiņš, A.Dergunova, A.Krūmiņa, D.Kosjkina, I.Mauliņa, I.Žiravecka, I.Zeltiņa // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2019, marts), 52.-56.lpp.

Citomegalovīrusa infekcijas aktualitātes ārstu speciālistu skatījumā / N.Vedmedovska, A.Krūmiņa, I.Zeltiņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2019, febr.), 35.-39.lpp.

Markers of liver fibrosis and apoptosis in patients with HIV mono-infection and HIV/HCV co-infection / L.Viksna, I.Eksteina, M.Madelane, I.Zeltina, A.Krumina, A.Kolesovs, R.Simanis // HIV & AIDS Review. - Vol.18, No.1 (2019, March), p.33-39. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.5114/hivar.2019.84198

Vaccination against influenza : attitude of health care personnel in a multidisciplinary hospital in Latvia / L.Vīksna, I.Zeltiņa, A.Leidere-Reine, A.Krūmiņa, O.Koļesova, A.Koļesovs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.403-406. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI:10.2478/prolas-2019-0063

Vai antibiotikas ir veiksmes stāsts mūsdienu medicīnā / A.Krūmiņa, S.Laivacuma, I.Zeltiņa, M.Liepiņš ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5/6 (2019, maijs/jūn.), 69.-75.lpp.

Vanaga, Ieva. Predictors of spontaneous and treatment-induced viral clearance of acute hepatitis C infection : the national research data = Предикторы спонтанного и посттерапевтического вирусного клиренса острого гепатита C : данные национального исследования / I.Vanaga, I.Zeltina, A.Derovs // Experimental & Clinical Gastroenterology = Экспериментальная и Клиническая Гастроэнтерология. - Vol.168, No.8 (2019), p.29-35. - Резюме на русском языкe. - DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-168-8-29-35

Ektoparazīti un ādas bojājumi / A.Krūmiņa, I.Zeltiņa, S.Gintere, J.Ķīsis ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2018, maijs), 43.-47.lpp.

Kardiovaskulārās slimības un infekcijas - teorētiskie un praktiskie apsvērumi : [par sirds infekcijas slimībām, diagnostiku un terapiju] / I.Zeltiņa, A.Krūmiņa, S.Gintere ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2018, nov.), 24.-29.lpp.

Management of MDR-TB in HIV co-infected patients in Eastern Europe : results from the TB:HIV study / A.M.W.Efsen ...[et al.] ; collaborators: I.Zeltina ...[et al.] // The Journal of Infection. - Vol.76, No.1 (2018, Jan.), p.44-54. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zeltiņa, Indra. C vīrushepatīta ārstēšanas iespējas mūsdienās / I.Zeltiņa, S.Laivacuma // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2018, maijs), 36.-42.p.

Laivacuma, Sniedze. Hepatorenāls sindroms / S.Laivacuma, A.Krūmiņa, I.Zeltiņa // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2017, nov.), 38.-41.lpp.

Zeltiņa, Indra. HIV infekcijas ārstēšanas iespējas mūsdienās / I.Zeltiņa, M.Madelāne // Doctus. - Nr.1 (2017, janv.), 40.-44.lpp.

Laivacuma, Sniedze. Spontāns bakteriāls peritonīts : [par spontāna bakteriāla peritonīta diagnostiku un ārstēšanu] / S.Laivacuma, I.Zeltiņa, A.Derovs // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2016, sept.), 42.-45.lpp.

MELD score correlation with laboratory findings and complications of hepatitis C caused liver cirrhosis = Корреляция шкалы MELD с клинико-лабораторными проявлениями и осложнениями цирроза печени, ассоциированного с HCV инфекцией / I.Zeltina, S.Laivacuma, A.Derovs ...[et al.] // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология = Experimental & Clinical Gastroenterology. - No.7 (131) (2016), с.13-17. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsavilkums krievu valodā.

Taube, Māris. Ēšanas traucējumi stacionārajā praksē / M.Taube, I.Zeltiņa, A.Pamše-Romāne // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2016, apr.), 71.-[77.]lpp.

Major differences in organization and availability of health care and medicines for HIV/TB coinfected patients across Europe / I.Zeltina, M.Mansfeld, A.Skrahina ...[et al.] ; TB:HIV study group in EuroCoord : B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // HIV Medicine. - Vol.16, No.9 (2015, Oct.), p.544-552. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Development of a definition for Rapid Progression (RP) of renal function in HIV-positive persons : the D:A:D study [Elektroniskais resurss] / D.A.Kamara ...[et al.] ; D:A:D Study Group: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // BMC Nephrology [Elektroniskais resurss]. - Vol.15:51 (2014, March), [p.1-13]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2369-15-51.pdf

Immuno-virological discordance and the risk of non-AIDS and AIDS events in a large observational cohort of HIV-patients in Europe [Elektroniskais resurss] / A.Zoufaly ...[et al.] ; EuroSIDA in EuroCoord: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // PLoS One [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, No.1:e87160 (2014, Jan.), [p.1-10]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjourn…

Increased incidence of antiretroviral drug discontinuation among patients with viremic hepatitis C virus coinfection and high hyaluronic acid, a marker of liver fibrosis / D.Grint ...[et al.] ; EyroSIDA in EuroCoord: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // AIDS. - Vol.28, No.4 (2014, Febr.), p.577-587. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Multi-drug-resistant tuberculosis in HIV positive patients in Eastern Europe / F.A.Post ...[et al.] ; HIV/TB study group: P.Aldiņs, I.Zeltina ...[et al.] // The Journal of Infection. - Vol.68, No.3 (2014, Mar.), p.259-263. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Short- and long-term mortality and causes of death in HIV/tuberculosis patients in Europe / D.N.Podlekareva, I.Zeltina ...[et al.] ; HIV/TB study group: P.Aldiņs ...[et al.] // European Respiratory Journal. - Vol.43, No.1 (2014, Jan.), p.166-177. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association between antiretroviral exposure and renal impairment among HIV-positive persons with normal baseline renal function : the D:A:D study / L.Ryom ...[et al.] ; D:A:D Study Group: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // Journal of infectious diseases. - Vol.207, No.9 (2013, May), p.1359-1369. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Associations between immune depression and cardiovascular events in HIV infection / C.A.Sabin ...[et al.] ; D:A:D Study Group: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // AIDS. - Vol.27, No.17 (2013, Nov.), p.2735-2748. - Starptautiski citējamā izdevumā.

CD4 cell count and viral load-specific rates of AIDS, non-AIDS and deaths according to current antiretroviral use / A.Mocroft ...[et al.] ; EyroSIDA in EuroCoord: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // AIDS . - Vol.27, No.6 (2013, Mar.), p.907-918. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Non-AIDS defining cancers in the D:A:D Study--time trends and predictors of survival : a cohort study [Elektroniskais resurss] / S.W.Worm ...[et al.] ; D:A:D Study Group: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // BMC Infectious Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.13:471 (2013, Oct.), [p.1-15]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-13-471.p…

Stability of hepatitis C virus (HCV) RNA levels among interferon-naive HIV/NCV-coinfected individuals treated with combination antiretroviral therapy / D.Grint ...[et al.] ; EyroSIDA in EuroCoord: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // HIV Medicine. - Vol.14, No.6 (2013, July), p.370-378. - Starptautiski citējamā izdevumā.

TB meningitis in HIV-positive patients in Europe and Argentina : clinical outcome and factors associated with mortality [Elektroniskais resurss] / A.M.W.Efsen, A.M.Panteleev, I.Zeltina ...[et al.] // BioMed Research International [Elektroniskais resurss]. - (2013), art. ID 373601, [p.1-9]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/373601/

Temporal changes and regional differences in treatment uptake of hepatitis C therapy in EuroSIDA / D.Grint ...[et al.] ; EyroSIDA in EuroCoord: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // HIV Medicine. - Vol.14, No.10 (2013, Nov.), p.614-623. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ehinokokozes izplatība un ārstēšanas taktika Latvijā / S.Laivacuma, L.Vīksna, P.Aldiņš, I.Zeltiņa, J.Vilmanis // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 135.-145.lpp.

 

Tēzes​​

 

Epidemiology of invasive S.pneumoniae disease in Latvian children over the period of seven years (2012–2018) / H.Čupeca, I.Grope, A.Krūmiņa, L.Savrasova, I.Zeltiņa, A.Villeruša, J.Galajeva // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.196.

Invasive pneumococcal disease in Latvia in PVC10 vaccination era, 2012–2017 / L.Savrasova, A.Villeruša, H.Čupeca, I.Grope, A.Krūmiņa, J.Galajeva, I.Zeltiņa // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.198.

Microbiological and treatment considerations in patients with pyogenic liver abscesses / I.Drjagunovs, S.Laivacuma, I.Zeltiņa, A.Derovs, A.Krūmiņa // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.255.

Vaccination against influenza among health care staff and medical students in 2017–2018 / A.Leidere-Reine, A.Medne, L.Vīksna, I.Zeltiņa // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.219.

Chronic hepatitis C : clinical course and outcome / L.Cernobajeva, I.Zeltina, A.Derovs ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2017 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VIII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.9, 2017] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2018. - Suppl.1, p.52.

Comorbidities in primary biliary cirrhosis in Latvia : 10 year experience / Z.Straume, V.Skuja, A.Derovs, I.Zeltina ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2017 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VIII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.9, 2017] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2018. - Suppl.1, p.36.

Evaluation of primary biliary cirrhosis diagnostics according to EASL guideliness : 10 year experience in Latvia / Z.Straume, V.Skuja, A.Derovs, I.Zeltina ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2017 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VIII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.9, 2017] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2018. - Suppl.1, p.37.

Laivacuma, Sniedze. Echinococcus multilocularis infection of the liver : a clinical case / S.Laivacuma, I.Zeltina // Collection of Scientific Papers 2017 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VIII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.9, 2017] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2018. - Suppl.1, p.40.

Laivacuma, Sniedze. Real-world effectiveness of DAA in hepatitis C virus genotype-1 infection : single centre experience in Latvia / S.Laivacuma, I.Zeltina, M.Liepins // Collection of Scientific Papers 2017 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VIII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.9, 2017] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2018. - Suppl.1, p.41.

Microbiological contamination and microbial resistance in Riga and nearby hospitals / A.Krūmiņa, S.Laivacuma, L.Vīksna, I.Zeltiņa ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 3.lpp.

Tiešas darbības antivirālo medikamentu efektivitātes izvērtējums hroniska C vīrushepatīta slimnieku ārstēšanā: viena terapijas centra pieredze / S.Laivacuma, I.Zeltiņa, A.Krūmiņa, L.Vīksna, M.Liepiņš, A.Derovs // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 8.lpp.

Alveolārā aknu ehinokokoze [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Laivacuma, I.Zeltiņa, A.Derovs, A.Sīviņš // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 5.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Chronic hepatitis C clinical course and outcome / L.Černobajeva, K.Lukjanoviča, M.Madžule, I.Zeltiņa // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 41.lpp.

Izmantotā novērošanas stratēģija pacientei ar multipliem kuņģa 1. tipa neiroendokrīniem audzējiem un tās atbilstība vadlīnijām [Elektroniskais resurss] : tēzes / H.Dauvarte, V.Skuja, I.Zeltiņa, A.Krūmiņa // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 4.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Pacients ar rabdomiolīzi pēc 10 km distances skriešanas [Elektroniskais resurss] : tēzes / V.Skuja, H.Dauvarte, I.Zeltiņa, A.Krūmiņa // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 4.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Zemas malignitātes pakāpes aknu epitelioīdā hemangioendotelioma [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Zeltina, A.Derovs, S.Laivacuma, S.Isajevs // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Meld score correlation with laboratory findings and complications of hepatitis C caused by liver cirrhosis / I.Zeltina, S.Laivacuma, A.Derovs ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.5, 2015] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2016. - Suppl.1, p.93.

The impact of gender on clinical features in patients with HCV related liver cirrhosis / I.Zeltina, S.Laivacuma, A.Derovs ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.5, 2015] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2016. - Suppl.1, p.79.

Cause of death among HIV positive patients in Latvia, 2011-2012 / G.Sture, I.Zeltina, E.Selicka, B.Rozentale ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.24.

Mesangioproliferative glomerulonephritis in an HIV-positive patients : case report / B.Rozentale, G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.25.

Newly diagnosed cases of HIV infection in Latvia (2012-2013) / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.26.

Antiretrovirālās terapijas analīze Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" HIV pozitīviem slimniekiem 2013. gadā / G.Stūre, I.Zeltiņa, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 212.lpp.

Case report of HIV infection associated acute glomerulonephritis / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 31st Annual Meeting of NSCMID-2014 (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) (Bergen, Norway, Sept.25-28, 2014) : Programme and Book of Abstracts. - Bergen, 2014. - P.76.

Jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu Latvijā analīze : 2012.-2013. gads / I.Zeltiņa, G.Saulīte, G.Stūre, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 193.lpp.

Mesangioproliferative glomerulonephritis in an HIV-positive patients [Elektroniskais resurss] : case report / B.Rozentale, G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite ...[et al.] // Joint Symposium "Bridges between nephrology & infectious diseases" (Brussels, Belgium, Apr.24, 2014) : Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Brussels, 2014. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2015.g. 9.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sbimc.org/avril%202014/Abstract%205%20-%20Rozent…

Recurrent visceral leishmaniasis in a HIV-positive patient, case report from Latvia / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 31st Annual Meeting of NSCMID-2014 (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) (Bergen, Norway, Sept.25-28, 2014) : Programme and Book of Abstracts. - Bergen, 2014. - P.75.

Akūts retrovīrusa sindroms - aktualitāte un problēmas Latvijā / G.Stūre, I.Zeltiņa, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 202.lpp.

Cause of death among HIV positive patients - Latvia, 2011-2012 / E.Selicka, G.Sture, I.Zeltina, B.Rozentale ...[et al.] // 14th European AIDS Conference (Brussels, Belgium, Oct.16-19, 2013) : Abstract Book. - Brussels, 2013. - P.119.

Characteristics of the patients with primary HIV infection diagnosed in the Latvian Center of Infectology from 2007 till 2012 / E.Selicka, G.Sture, I.Zeltina, B.Rozentale ...[et al.] // 14th European AIDS Conference (Brussels, Belgium, Oct.16-19, 2013) : Abstract Book. - Brussels, 2013. - P.205.

HIV inficētu pacientu mirstības tendences Latvijā 2011.-2012. gadā / G.Stūre, I.Zeltiņa, G.Saulīte, B.Rozentale ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 185.lpp.

HIV un grūtniecība. Pieredze Latvijā (2008.-2011.g.) / G.Stūre, I.Zeltiņa, B.Rozentale ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 184.lpp.

Hospitalizācijas iemesli HIV pozitīviem pacientiem Latvijas Infektoloģijas centrā laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam / L.Vīksna, B.Rozentāle, I.Zeltiņa, G.Stūre // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 172.lpp.

Prevention of mother-to-child transmission of HIV in Latvia, 2008-2011 / G.Sture, I.Zeltina, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of the International AIDS Society. - Vol.15, Suppl.4 (2012, Nov.), p.188. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Reasons of hospitalization for HIV-positive patients in the Infectology Center of Latvia in the period from 2009 to 2011 / G.Sture, B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // Journal of the International AIDS Society. - Vol.15, Suppl. 4 (2012, Nov.), p.79. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The levels of apoptosis markers in different HIV infected patients groups [Elektroniskais resurss / L.Viksna, B.Rozentale, I.Eksteina, A.Ivanovs, I.Zeltina, G.Sture ...[et al.] // Retrovirology [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, Suppl.1 (2012), P20. - 17th International Symposium on HIV and Emerging Infectious Deseases (ISHEID) (Marseille, France, May 23-25, 2012) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.retrovirology.com/content/9/S1/P20

Kaposi's sarcoma cases. Analysis of Latvia / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 26th IUSTI (International Union Against Sexually Transmitted Infections) - Europe Congress "Staying alert for sexual health!" (Riga, Latvia, Sept.8-10, 2011) : Programme and Abstracts Book / Latvian Association of Dermatovenerology ...[et al.]. - Riga, 2011. - P.134.

Ehinokokozes diagnostikas un ārstēšanas taktika / L.Vīksna, P.Aldiņš, I.Zeltiņa, J.Vilmanis, S.Laivacuma // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 194.lpp.

HLA DRB1 gēnu izpēte ērču encefalīta slimniekiem / L.Kovaļčuka, E.Eglīte, I.Zeltiņa, L.Vīksna, A.Sočņevs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 203.lpp.

Investigation of HLA-DRB1 genes in tick-borne encephalitis patients in Latvia / L.Kovalchuk, E.Eglite, I.Zeltina, L.Viksna, A.Sochnevs // Scandinavian Journal of Immunology. - Vol.71, N6 (2010, June), p.535. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laivacuma, Sniedze. Ehinokokozes diagnostikas un ārstēšanas taktika / S.Laivacuma ; darba vad. L.Vīksna, I.Zeltiņa, J.Vilmanis, P.Aldiņš // 59. Medicīnas nozares studentu zinātniskā konference (Rīga, 2010.g. 17.martā) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 50.-51.lpp. - Kopsav. angļu val.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Klīniskās rekomendācijas drošai un racionālai antibakteriālās terapijas izvēlei un lietošanai gastroenteroloģijā / redaktore S.Zvirbule ; recenzents L.Vīksna ; darba grupa: A.Derovs (vadītājs), J.Pokrotnieks, J.Derova, S.Laivacuma, I.Zeltiņa, M.Liepiņš, A.Danilāns. - Rīga : Medicīna un Prese, 2018. - 81 lpp.

Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā ; [autori: O.Kalējs, A.Krūmiņa, V.Liguts, B.Mamaja, E.Strīķe, I.Štrumfa, L.Vīksna, I.Zeltiņa, R.Balmaks, A.Bārzdiņa, A.Derovs, I.Evansa, V.Ķēniņa, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, J.Svaža, E.Vasiļevskis, V.Cauce, L.Gavričenkova, A.Kalēja, A.Mača ... u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 1294, [1] lpp.

Krūmiņa, Angelika. Neatliekamie stāvokļi un to risināšanas iespējas HIV inficētiem un HIV/AIDS slimniekiem / A.Krūmiņa, I.Zeltiņa, L.Vīksna // Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 80.nod., 991.-[998.]lpp.

Neatliekamie stāvokļi un terapija hepatoloģijā / A.Krūmiņa, I.Zeltiņa, A.Derovs, L.Vīksna // Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 96.nod., 1188.-[1207.]lpp.

HIV/AIDS : diagnostika, ārstēšana, profilakse / B.Rozentāle, J.Storoženko, G.Stūre, T.Kolupajeva, I.Zeltiņa, V.Ķūse, G.Saulīte, E.Seļicka ...[u.c.]. - Rīga : Medikamentu informācijas centrs, 2014. - 94 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja