Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
19 budžeta vietas4 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši internās medicīnas specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai internās medicīnas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas reizi mēnesī un seminārus trīs reizes mēnesī (33 semināri gadā). Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

 • Klīniskā domāšana un iemaņas, kas nepieciešamas specialitātē
 • Ppedagoģiskā un vadītprasme
 • Zinātniskā darba iemaņas
 • Teorētiskās zināšanas

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Internās medicīnas specialitāte atbilstoši rezidentūras programmas un internās medicīnas specialitātes nolikuma prasībām
 • Medicīnu kopumā un īpaši internai medicīnai tuvu stāvošas specialitātes
 • Atbilstošas jaunākajām medicīnas un zinātnes atziņām, kas nodrošinās pamatu radošai domāšanai un spējai darboties pētniecībā un starpdisciplinārā saskarē

Prasmes

 • Radoši risināt klīniskās problēmas
 • Analizēt un kritiski novērtēt savus un savas medicīnas komandas darba rezultātus
 • Izmantot uz pierādījumiem balstītas medicīnas un zinātnes sasniegumus pacienta veselības aprūpē
 • Jauno informācijas tehnoloģiju resursu izmantošana pacientu ārstēšanā
 • Empātiska komunikācija ar pacientu, laba komunikācija ar kolēģiem, veidojot sekmīgu medicīnas komandas darbu

Kompetenes

 • Mērķtiecīgs darbu savu profesionālo zināšanu un iemaņu pastāvīgai pilnveidošanai
 • Spēja argumentēt un diskutēt par sarežģītiem medicīnas vai medicīnai tuvu stāvošiem zinātnes un prakses disciplīnu aspektiem

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude notiek semināros un praktiskās apmācības laikā (slimību analīze, rakstveida tests, klīnisko situāciju uzdevumi, rīcības algoritmi) un rakstiskā teorijas ieskaite pēc katra rotācijas cikla

Valsts pārbaudījumā tiek aizstāvēts zinātniski pētnieciskais darbs un kārtots sertifikācijas eksāmens (rakstveida tests un atbildes uz eksaminācijas komisijas jautājumiem)