Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Internās medicīnas rezidentūras programmas vadītāja

Tālākizglītības fakultāte, Rezidentūras daļa

2014 - pašlaik

Par Internās medicīnas rezidentūru atbildīgā ārste

RAKUS

2011 - pašlaik

Docente

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2011 - pašlaik

Ārste interniste

RAKUS, stacinārs "Gaiļezers"

2000 - pašlaik

Interniste un kardioloģe

Rīgas 1. slimnīca

2010 - 2011

Asistente

Rīgas Stradiņa Universitāte, Iekšķīgo slimību katedra

Izglītība

2006 - 2011

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

1998 - 2001

Rezidentūra Ģimenes medicīnā

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - 1998

Ārsta diploms

Rīgas Stradiņa Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2016.g. Kanādas Britu Kolumbijas universitātes pieredze flipped classroom īstenošanā​

2015.g. Seminar in Applied Clinical Research, Zalcburgā, Austrijā

2015.g. Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati, PIC RSU​

2013.g. Seminar in Medical Education​​, Zalcburgā, Austrijā

2012.g. Seminar in Lipid Metabolism​, Zalcburgā, Austrijā

2011.g. EAS Advanced Course in Lipidology, Milānā, Itālijā

2011.g. Docētāju profesionālās kompetences Inovācija Eiropas augstākās izglītības telpā, Rīgā, Latvijā, Latvijas universitāte​​​

Pētniecības darbības virzieni

  • Sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana;
  • Metabolais sindroms;
  • Arteriālā hipertensija;
  • Urīnskābes metabolisms.

Izstrādātie studiju kursi

Pneimonoloģija

Rezidentūras programma Internajā medicīnā

Vadītie studiju kursi

Iekšķīgās slimības

Iekšķīgās slimības II un prakse

Kardioloģijas, pneimonoloģijas aktuālie jautājumi

Pneimonoloģija

Prakse

Abdominālā ķirurģija

Aktualitātes internajā medicīnā

Ambulatorā internā medicīna

Arodmedicīna

Endokrinoloģija

Ftiziatrija

Gastroenteroloģija

Hematoloģija

Infekcijas

Intensīvā terapija

Internā medicīna

Kardioloģija

Nefroloģija

Neiroloģija

Psihiatrija

Psihoterapija

Pulmonoloģija un alergoloģija

Reimatoloģija

Docētie studiju kursi

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes

Kardioloģijas, pneimonoloģijas aktuālie jautājumi

Pneimonoloģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 1

​kvalifikācijas darbi: 6

recenzētie:

​​kvalifikācijas darbi: 9

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas un Eiropas Internistu biedrības

Latvijas un Eiropas Kardiologu biedrības

Eiropas un Internacionālā Aterosklerozes biedrības

Eiropas Hipertensijas biedre

Publikācijas

Extended Thromboprophylaxis with Betrixaban in Acutely Ill Medical Patients. Cohen AT, Harrington RA, Goldhaber SZ, Hull RD, Wiens BL, Gold A, Hernandez AF, Gibson CM, APEX Investigators: Stukena I, et.al.. The New England Journal of Medicine.2016 Aug 11;375(6):534-44.​​ - Starptautiski citējamā izdevumā


Sharing Data from Cardiovascular Clinical Trials--A Proposal Academic Research Organization Consortium for Continuing Evaluation of Scientific Studies--Cardiovascular (ACCESS CV), Patel MR, Armstrong PW, Bhatt DL, Braunwald E, Camm AJ, Fox KA, Harrington RA, Hiatt WR, James SK, Kirtane AJ, Leon MB, Lincoff AM, Mahaffey KW, Mauri L, Mehran R, Mehta SR, Montalescot G, Nicholls SJ, Perkovic V, Peterson ED, Pocock SJ, Roe MT, Sabatine MS, Sekeres M, Solomon SD, Steg G, Stone GW, Van de Werf F, Wallentin L, White HD, Gibson M, Collaborators (297): Stukena I., et al. (2016.g.). The New England Journal of Medicine. 2016 Aug 4;375(5):407-9.​ - Starptautiski citējamā izdevumā

Diagnostic value of tumour markers CA-125 and CEA in the diagnostics of malignant pleural fluids / D.Žentiņa, I.Stuķēna, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.2 (2016), p.41-46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Stuķēna, Inga. Urīnskābe un ar to saistītie traucējumi / I.Stuķēna // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2016, aug.), 30.-35.lpp.

Skuja, Ilze Chemerin Relationship with Glucose and Lipid Metabolism in Clinically Asymptomatic Patients [Elektroniskais resurss] / I.Skuja, I.Stukena, A.Lejnieks // Family medicine & medical science research [Elektronisks resurss]. - Vol.5, Issue 1, (2015), [p.1-6]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.omicsgroup.org/journals/chemerin-relationship-wi…

Vasiļjeva, Ginta. Sliktas prognozes riska faktori hospitalizētiem pacientiem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju / G.Vasiļjeva, I.Stuķēna, A.Krūmiņa // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 98.-105.lpp.

Urīnskābe kā informatīvs metabolisko pārmaiņu rādītājs aptaukošanās gadījumā / I.Skuja, I.Stuķēna, D.Vanaģele, A.Kalvelis, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 89.-96.lpp.

Vai BNP līmenis serumā ir pietiekami jutīgs diagnostisks marķieris pacientiem ar kardiālu hidrotoraksu? / I.Stuķēna, A.Lejnieks, D.Žentiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 75.-81.lpp.

Dažu hemostātisko un iekaisuma marķieru pārmaiņu dinamika akūta koronārā sindroma gadījumā / J.Verbovenko, A.Kalvelis, G.Bahs, I.Stuķēna, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 123.-129.lpp.

Vai Latvijas iedzīvotājiem rūp sava veselība ? Kardiovaskulāro slimību ietekmējamo riska faktoru novērtējums Sirds veselības kabinetu apmeklētāju vidū / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 54.-63.lpp.

Blood pressure control in treated hypertensive patients in daily practice of Latvian family physicians / I.Stukena, G.Bahs, A.Kalvelis, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.586-592. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Do we correctly assess the risk of cardiovascular disease? Characteristics of risk factors for cardiovascular disease depending on the sex and age of patients in Latvia / A.Kalvelis, I.Stukena, G.Bahs, A.Lejnieks // The European Journal of Cardiovascular Medicine. - Vol.1, Issue 3 (2011), p.19-23. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Levels of inflammatory mediators in people with rheumatoid arthritis or cardiovascular disease. Do they differ? / G.Bahs, A.Kalvelis, I.Stukena, M.Auzins, P.Tretjakovs, A.Lejnieks // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.5-13.

Tēzes​​

Aknu fibrozes bioķīmiskie testi asimptomātiskiem pacientiem ar nealkohola taukaino hepatozi / I.Skuja, E.Skuja, I.Stuķēna, A.Lejnieks // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 62.lpp.

Abdominal fat distribution in clinically healthy persons in GP practice / I.Skuja, G.Krievina, I.Stukena, A.Lejnieks // 19th Nordic Congress of General Practice (Gothenburg, Sweden, June 16-18) : Programme and Abstracts. - Gothenburg, 2015. - P.130.

Hemerīna līmeņa saistība ar metaboliskā sindroma kritērijiem klīniski asimptomātiskiem pacientiem / I.Stuķēna, G.Krieviņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 116.lpp.

Overweight asymptomatic patients in GP practice-biochemical approach to understand illness / I.Skuja, G.Krievina, I.Stukena, A.Lejnieks // Turkish Journal of Family Practice. - Vol.19, Special Issue (2015, Oct.), p.S63. - 20th WONCA Europe Conference (Istanbul, Turkey, Oct.22-25, 2015) : [Abstracts].

Plazminogēna aktivatora inhibitors-1 dažādas etioloģijas pleiras šķidrumā / D.Žentiņa, I.Stuķēna, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 269.lpp.

Rheumatoid arthritis and cardiovascular diseases in Latvia / E.Stumbra, I.Stuķēna, R.Erts, G.Baltgaile // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A19. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Biežākās elektrokardiogrāfiskās izmaiņas plaušu artērijas trombembolijas pacientiem ar dažādām blakus slimībām / E.Gūtmane, I.Vīnkalna, A.Būmane, I.Stuķēna // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 165.lpp.

Cardiovascular events and rheumatoid arthritis in Latvia / E.Stumbra Stumberga, I.Stukena, R.Erts, G.Baltgaile // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.73, Suppl.2 (2014), p.642. - Starptautiski citējamā izdevumā.

E-selektīna saistība ar aptaukošanos, smēķēšanu un fiziskām aktivitātēm / I.Skuja, I.Stuķēna, D.Vanaģele, A.Lejnieks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 145.lpp.

ICAM-1 as an early CVD risk marker in NAFLD? / I.Stukena, G.Krievina, A.Lejnieks ...[et al.] // Atherosclerosis. - Vol.235, Issue 2 (2014, Aug.), p.e207-e208. - Starptautiski citējamā izdevumā.

NAFLD patients with and without obesity / I.Skuja, I.Stukena, G.Krievina, A.Lejnieks // Obesity Facts. - Vol.7, Suppl.1 (2014), P.101. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nelabvēlīgas plaušu artērijas trombembolijas gaitas klīniskie, radioloģiskie un laboratoriskie marķieri / E.Gūtmane, I.Vīnkalna, A.Būmane, I.Stuķēna // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 166.lpp.

Sliktas prognozes riska faktori pacientiem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju / G.Vasiļjeva, I.Stuķēna, D.Žentiņa, A.Krūmiņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 151.lpp.

Vai pēc seruma iekaisuma marķieriem - laktātdehidrogenāzes un C-reaktīvā olbaltuma - var spriest par pleiras šķidruma etioloģiju? / D.Žentiņa, I.Stuķēna, A.Krams, A.Lejnieks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 273.lpp.

Associations between risk factors for atherosclerosis and ratio of intra-abdominal to total abdominal fat volume / G.Krievina, I.Skuja, I.Stukena, P.Tretjakovs // 6th Baltic Atherosclerosis Congress (Riga, Latvia, Oct.11-12, 2013) : Program and Abstracts. - Riga, 2013. - P.21.

B-tipa nātrijurētiskais peptīds asins serumā un pleiras punktātā - papildu kritērijs pleiras šķidrumu diferenciālajā diagnostikā / I.Stuķēna, A.Lejnieks, D.Dubava ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 40.lpp.

Cardiovascular risk factors in patients with asymptomatic NAFL [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skuja, I.Stukena, G.Krievina, A.Lejnieks // 81st European Atherosclerosis Society Congress (EAS) (Lyon, France, June 2-5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Lyon, 2013. - P.1597. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/eas2013/abstracts/Index.htm

Potential role of total antioxidant status ratio in differential diagnosis of pleural effusion / D.Dubava, I.Stukena, A.Lejnieks ...[et al.] // European Respiratory Journal. - Vol.42, Suppl.57 (2013, Sept.), p.651s. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between intraabdominal fat distribution, plasma biomarker levels and endothelial function in hypercholesterolemic subjects [Elektroniskais resurss] : [abstract] / P.Tretjakovs, G.Krievina, I.Skuja, A.Jurka, I.Stukena, G.Bahs ...[et al.] // 81st European Atherosclerosis Society (EAS) Congress (Lyon, France, June 2-5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Lyon, 2013. - Abstr. No.1529. - Resurss aprakstīts 2014.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/eas2013/abstracts/pdf/1529.p…

Totālā antioksidantu statusa noteikšanas prognotiskas izmantošanas iespējas pleiras šķidrumu diagnostikā / I.Stuķēna, A.Lejnieks, D.Dubava ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 278.lpp.

Urīnskābes un metaboliskā sindroma bioķīmisko kritēriju pārmaiņas saistībā ar ķermeņa masu / I.Stuķēna, A.Kalvelis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 94.lpp.

Association between HDL-c/LDL-c Ratio and MCP-1 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Stukena, A.Lejnieks, P.Tretjakovs, I.Skuja ...[et al.] // The World Congress of Clinical Lipidology (Budapest, Hungary, Dec.6-8, 2012) [Elektroniskais resurss]. - e-poster N 65, 6 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.clinical-lipidology.com/e-posters/pdf/65.pdf

Metabolic syndrome associated with higher CVD risk for women / I.Stukena, A.Kalvelis, G.Bahs, I.Skuja, A.Lejnieks // Circulation. - Vol.125, Issue 19 (2012), p.E906. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Plasminogen activator inhibitor-1 as cardiovascular risk indicator in case of metabolic syndrome / I.Stukena, A.Kalvelis, I.Skuja, G.Bahs, A.Lejnieks // 80th European Atherosclerosis Society (EAS) Congress (Milan, Italy, May 25-28, 2012) : [Abstracts]. - Milan, 2012. - P.1354.

Pulsa spiediena korelācijas ar tradicionāliem kardiovaskulāro slimību riska faktoriem / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 328.lpp.

Sirds frekvences korelācijas ar pulsa spiedienu / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 329.lpp.

The effect of hypercholesterolemia and chemokines on microvascular dysfunction [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Stukena, A.Lejnieks, P.Tretjakovs, I.Skuja ...[et al.] // The World Congress of Clinical Lipidology (Budapest, Hungary, Dec.6-8, 2012) [Elektroniskais resurss]. - e-poster N 38, 6 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.clinical-lipidology.com/e-posters/pdf/38.pdf

Triglycerides as marker of unfavourable lifestyle / A.Kalvelis, I.Stukena, I.Skuja, G.Bahs, A.Lejnieks // European Journal of Preventive Cardiology. - Vol.19, Suppl.1 (2012, May), p.S37. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Waist-to-hip ratio and body mass index as predictors of cardiovascular disease [Elektroniskais resurss] / A.Lejnieks, I.Stukena, P.Tretjakovs ...[et al.] // The 4th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy) (Barcelona, Spain, Nov.8-11, 2012) : Abstracts List [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.codhy.com/2012/abstract_list.aspx

Augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīna saistība ar iekaisuma un metabolo pārmaiņu rādītājiem metabolā sindroma gadījumā / I.Stuķēna, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks, V.Siliņa // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 131.lpp.

Par ko liecina lielākā sirds veselības datubāze Latvijā ? / I.Stuķēna, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 93.lpp.

Regional correction in waist circumference evaluation needed in Latvia / I.Stukena, A.Kalvelis, G.Bahs, I.Skuja, A.Lejnieks // Atherosclerosis Supplements. - Vol.12, N 1 (2011, June), p.168. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sirds un asinsvadu slimību riska novērtējums personām ar metabolo sindromu (Vai SCORE sistēmai var ticēt?) / I.Stuķēna, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks, I.Skuja // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 130.lpp.

Clinical and biochemical associations of non-high density lipoprotein cholesterol / I.Stukena, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks // Circulation. - Vol.122, N 2 (2010, July), p.E272. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Glucose metabolism changes promote subclinical atherosclerosis / I.Stukena, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks // Circulation. - Vol.122, N 2 (2010, July), p.E283. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Homocisteīns - neatkarīgs kardiovaskulāro slimību riska faktors / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, U.Teibe, A.Lejnieks // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 134.lpp.

Vēdera apkārtmēra korelācija ar lipīdu, glikozes un C-reaktīvā olbaltuma līmeni / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, U.Teibe, A.Lejnieks // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 135.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Arteriālā hipertensija un lielo artēriju elastība / [sast. A.Kalvelis, A.Lejnieks, I.Stuķēna]. - Rīga : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2013. - 45, [1] lpp.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja