Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
2 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši specialitātes nolikuma prasībām, kā arī, lai ārsts, kurš beidzis Medicīnas fakultāti, iegūtu zobārsta grādu un būtu sagatavots sertifikācijai mutes, sejas un žokļu ķirurģijas specialitātē

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas reizi mēnesī un seminārus trīs reizes mēnesī (33 semināri gadā). Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Studējošais apgūst

 • Klīnisko domāšanu un iemaņas, kas nepieciešamas specialitātē
 • Pedagoģisko un vadītprasmi
 • Zinātniskā darba iemaņas
 • Teorētiskās zināšanas

Prasības, sākot studijas

Ārsta un zobārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Biežāk sastopamie mutes, sejas un žokļu ķirurga kompetencē esošie akūtie un hroniskie stāvokļi mutes, žokļu un kraniofaciālajā traumatoloģijā
 • Siekalu dziedzeru, zobu, žokļu locītavas, deguna, ausu jaunveidojumu, slimību diagnostika un ārstēšana
 • Medikamentozā un nemedikamentozā profilakse un rīcība šo slimību izraisītos neatliekamos stāvokļos

Prasmes

 • Pacienta vispārējā stāvokļa novērtēšana un dzīvībai bīstamo situāciju izvērtēšana
 • Neatliekamo reanimācijas pasākumu veikšana vitālo funkciju nodrošināšanai dzīvībai bīstamās situācijās
 • Pacienta ārstniecības procesa plānošana individuāli un multiprofesionālas speciālistu komandas sastāvā
 • Medicīniskās dokumentācijas un lietvedības pārzināšana
 • Darbs komandā un sadarbība, vēlme un spēja sadarboties ar kolēģiem, lai veicinātu komandas mērķu sasniegšanu, spēja uzturēt labas attiecības ar komandas biedriem, apmainīties ar nozīmīgu informāciju, veidot kopīgas komandas izjūtu
 • Konfidencialitātes ievērošana pacienta ārstēšanas laikā, u.c.

Kompetence

 • Spēt pieņemt argumentētus lēmumus par pacienta veselību vai dzīvību, kā arī sabiedrības veselību un apkārtējo vidi
 • Pamatot un atspoguļot lēmumus medicīniskajā dokumentācijā
 • Izstrādāt tūlītējas darbības plānu un tālejošu rīcības taktiku sarežģītu un ilgstošu veselības problēmu risināšanā un racionālā veidā saskaņot to ar citu veselības aprūpes sistēmas dalībnieku darbību
 • Profesionālā ētika un tolerance
 • Iekšējā pārliecība un ticība savām spējām profesionāli veikt darbu
 • Spēt argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem savas profesionālās jomas vai attiecīgās zinātnes nozares aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana