Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 246
2 budžeta vietas2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai narkologa specialitātē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas reizi mēnesī un seminārus trīs reizes mēnesī (33 semināri gadā). Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Studējošais apgūst

 • Klīnisko domāšanu un iemaņas, kas nepieciešamas specialitātē
 • Pedagoģisko un vadītprasmi
 • Zinātniskā darba iemaņa
 • Teorētiskās zināšanas

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Atkarība kā slimība, tās izplatība, etioloģija, patoģenēze, klīniskie simptomi, diagnostika un norise (pēc SSK-10)
 • Narkoloģijas neatliekamo stāvokļu diagnostika, diferenciāldiagnostika, ārstēšana, ārstēšanas medikamentozi
 • Psiholoģiskie un psihoterapeitiskie pamatprincipi
 • Atkarības slimības profilakse
 • Pacientu psihosociālo rehabilitācija
 • Narkoloģiskās palīdzības dienesta organizācija, darbība, tās ētiskie un juridiskie principi
 • Kompetenču sadalījums starp dažādiem speciālistiem
 • Darbs multiprofesionālā komandā

Prasmes

 • Narkoloģijā izmantojamās diagnostiskās un ārstnieciskās metodes, tai skaitā objektīvās un subjektīvās narkoloģiskās anamnēzes iegūšanā
 • Pacienta psihiskā stāvokļa novērtēšana, novērošana un aprakstīšana
 • Psiholoģiskā un psihodiagnostiskā izmeklēšana
 • Speciālā neiroloģiskā izmeklēšana narkologam nepieciešamajā apjomā neiroloģiskas patoloģijas simptomu atklāšanai
 • Pamata prasmes psihiatriskajā aprūpē un ārstēšanā
 • Pamata prasmes psihoterapijā
 • Pamata prasmes infektoloģijā, toksikoloģijā
 • Prasmes narkoloģisko ekspertīžu veikšanā, diagnosticējot un diferencējot psihoaktīvo vielu reibuma stāvokļus
 • Prasmes psihofarmakoterapijā un darbā ar narkoloģijā izmantojamām medicīniskām ierīcēm un tehnoloģijām

Kompetences

 • Pacientu aprūpe
 • Komunikācija
 • Sadarbība un interpersoniskās prasmēs aprūpes organizēšanā un plānošanā
 • Ētikas un juridiskie jautājumi
 • Izglītība un zinātne, kas varētu nodrošināt atkarības slimības
  • Profilaksi
  • Diagnostiku
  • Ārstēšanu
  • Psihosociālo rehabilitāciju

Pārbaudījuma veids

Vērtē rezidenta praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījumā

 • Rakstveida tests
 • Rrezidents komisijas klātbūtnē aizstāv sagatavotu zinātnisko, klīnisko vai lietišķo pētījumu, kuru iesniedz rakstveidā mēnesi iepriekš
 • Iesniedz pārbaudījuma komisijai apkopojumu par studiju laikā paveikto

Valsts pārbaudījumu vērtē ar atzīmi, informāciju par pārbaudījumu fiksē protokolā, kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi