Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
4 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai nefroloģijas specialitātē

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas reizi mēnesī un seminārus trīs reizes mēnesī (33 semināri gadā). Nieru transplantācija ietver minimālo rezidēšanas ilgumu.

 • Klīniskā domāšana un iemaņas, kas nepieciešamas nefroloģijas specialitātē
 • Pedagoģiskā un vadītprasme, zinātniskā darba iemaņas
 • Teorētiskās zināšanas
  • Klīniskā nefroloģijā un hipertensijā
  • Nieru aizstājterapijā (peritoneālā dialīze (PD), hemodialīze (HD))
  • Nieru transplantācijā
  • Ūdens-sāļu un skābju-bāzu metabolismā
 • Praktiskās mācības pamatdisciplīnās
  • Klīniskā nefroloģija
  • Peritoneālā dialīze
  • Hemodialīze

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Nieru slimību un hipertensijas izcelsme
 • Patoģenēze
 • Klīnika
 • Ārstēšana
 • Nieru aizstājterapijas (hemodialīze, peritoneālā dialīze, nieres transplantācija) detalizēta apguve
 • Organisma homeostāzes (skābju-bāzu un sāļu-ūdens) regulācijas nianses

Prasmes

 • Veikt nepieciešamo darbu diagnostikas, ārstniecības un nieru aizstājterapijas tehnikas uzraudzības jomā
 • Veikt specifiskās diagnostiskās (nieru biopsija, ultrasonogrāfija) un ārstnieciskās (centrālā venozā katetra un peritoneālās dialīzes katetra implantācija) manipulācijas
 • Nodrošināt hemodialīzi un peritoneālo dialīzi

Kompetence

 • Veikt visus nefrologa pienākumus
 • Izlemt dzīvībai svarīgus jautājumus
 • Vadīt nefroloģijas/dialīzes nodaļu
 • Rīkoties ar valsts programmu finansējumu
 • Sniegt eksperta konsultācijas

Pārbaudījuma veids

Zināšanas un iemaņas vērtē pēc katra studiju kursa. 

Valsts pārbaudījumā jāaizstāv zinātniski pētnieciskais darbs un notiek teorētisko zināšanu pārbaude rakstveida testā. Valsts pārbaudījumu vērtē ar atzīmi, informāciju par to fiksē protokolā, kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi.