Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
4 budžeta vietas6 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Norādītajā skaitās ietilpst divas vietas apakšspecialitātē Neirofiziologs, ja līdz 2020. gada 1. jūnijam ir licencēta rezidentūras studiju programma Neirofiziologs.


Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši neiroloģijas specialitātes nolikuma prasībām, sagatavot ārstu sertifikācijai neiroloģijas specialitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Studiju kursi, teorētiskā izglītība problēmlekciju un semināru veidā, pētnieciskais darbs un pedagoģiskais darbs, dežūras

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

Demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni medicīnā kopumā, bet neiroloģijā tās atbilst attiecīgās specialitātes prasībām un jaunākajām zinātnes atziņām, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē

Prasmes

  • Patstāvīgi lietot medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālos pienākumus slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē
  • Prasmīgi veikt praktiskās manipulācijas
  • Spēt darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā

Kompetence

  • Patstāvīgi plānot un organizē savu ārsta speciālista profesionālās kompetences pilnveidi un attīstību
  • Patstāvīgi formulēt un kritiski analizē sarežģītas klīniskās neiroloģiskās problēmas, kritiski vērtē pētījumus neirologijas zinātnes jomā
  • Pamatojot lēmumus, veikt nepieciešamo papildu analīzi
  • Parādīt izpratni un ētisko atbildību par neirologa profesionālās darbības rezultātu, klīnisko vai zinātnisko pētījumu iespējamo ietekmi uz pacientu un sabiedrību

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude pēc studiju kursiem

Valsts pārbaudījums – teorētisko zināšanu pārbaude (rakstveida tests, teorētiskie jautājumi) un pētnieciskā darba prezentācija