Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši patoloģijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai patologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Vispārējo un slimību patoloģija
  • Tās iemesli
  • Mūsdienu klasifikācij
  • Morfoģenēze
  • Attīstības stadijas, to mikroskopiskais un makroskopiskais raksturojums
 • Slimību atrisinājumi

Prasmes

 • Veikt audu un orgānu patoloģijas makroskopisko diagnostiku, mikroskopisko diagnostiku autopsiju ķirurģiskā un biopsiju materiālā
 • Veikt zinātniski pētniecisko darbu, analizējot klīniski morfoloģiskos datus
 • Noformēt autopsiju protokolus, biopsiju un operācijas materiāla aprakstu

Kompetence

 • Piedalīties starpdisciplināros konsīlijos par onkoloģiskiem un neonkoloģiskiem pacientiem
 • Izteikt uz morfoloģiskiem pierādījumiem balstītu viedokli pacienta ārstēšanas plāna veidošanā

Pārbaudījuma veids

Tiek vērtētas rezidenta zināšanas un praktiskās iemaņas pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījums apvienots ar sertifikācijas eksāmenu patoloģijā, kas sastāv no

 • Rezidentūras pētnieciskā darba aizstāvēšanas
 • Teorētisko zināšanu pārbaudes ar rakstveida testu un situācijas uzdevumiem
 • Prasmju un kompetenču pārbaude patstāvīgi veikt autopsiju
 • Sagatavot ķirurģisko materiālu morfoloģiskiem izmeklējumiem un diagnosticēt mikroskopiskās izmaiņas 10 operāciju, biopsiju un sekciju materiāla audu paraugos
 • Atskaites par paveikto, kā arī par lokālo un starptautisko semināru un kursu apmeklējumu studiju laikā