Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
1 budžeta vietas
15000.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši periodontoloģijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai periodontoloģijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Zobārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

  • Periodonta slimību etioloģija
  • Patoģenēze
  • Diagnostika
  • Ārstēšanas plānošana un spēja noteikt tās saistību ar vispārējām organisma slimībām

Prasmes

  • Mūsdienīgas periodonta konservatīvās un ķirurģiskās ārstēšanas metodes
  • Literatūras kritiskas novērtēšana
  • Pētnieciskā darba iemaņas

Kompetence

Pabeidzot profesionālo studiju programmu, var strādāt par periodontologu, konsultējot un ārstējot pacientus ar periodonta patoloģijām

Pārbaudījuma veids

Rezidenta teorētisko zināšanu pārbaude jautājumu vai testa veidā

Valsts pārbaudījumā rezidentūras noslēgumā rezidents komisijas klātbūtnē aizstāv zinātniski pētniecisko darbu, prezentē 10 klīniskos gadījumus ar izmeklēšanas datiem, ārstēšanas plānu un ārstēšanas rezultātiem