Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Pamatīgu zināšanu, pieredzes un prasmes iegūšana plastikas, nekonstruktīvās un estētiskās ķirurģijas specialitātē un operācijās, kuras atjauno vai uzlabo formu vai funkciju pēc ievainojumiem, iegūtiem defektiem vai vecuma regresīvajām izmaiņām, vai likvidē nepareizos veidojumus (ieskaitot apdegumu ievainojumu plastikas ķirurģiju)

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Veidot ārstēšanas plānu plastikas un rekonstruktīvās ķirurģijas pacientiem, izpildīt ķirurģisko un medikamentozo ārstēšnu augstā kvalitātē
 • Topogrāfiskā un patanatomija nepareizi attīstīto ķermeņa daļu diagnostikā un diferenciāldiagnostikā
 • Iegūtu defektu, vecuma regresīvo izmaiņu, apdegumu, ievainojumu vai nepareizi attīstīto ķermeņa daļu diagnostika un diferenciāldiagnostika
 • Specifiski vajadzīgajās izmeklēšanas metodes un paņēmieni
 • Brūču ārstēšanu procesi
 • Plastikas ķirurģijas iespējamo komplikāciju ārstēšana

Prasmes

 • Strādāt un izmantot zināšanas neatliekamajā un plānveida plastikas ķirurģijā
 • Patstāvīgi veikt operācijas plastikas ķirurģijā
 • Sagatavot medicīnisko dokumentāciju
 • Izmantot medicīnisko literatūru un terminoloģiju

Kompetence

 • Apspriest un salīdzināt ārstēšanas plānus un operāciju metodes plastikas ķirurģijā, sagatavot kritiskus/analītiskus rakstus plastikas ķirurģijā
 • Būt kompetentam, strādājot par plastikas ķirurgu
 • Izmanto iegūtās zināšanas plastikas, rekonstruktīvajā un mikroķirurģijā, akūtajā un plānveida darbā
 • Respektēt pacienta vēlmes un likumdošanu

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījums noslēgumā, ietverot zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšanu