Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
8 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši psihiatrijas specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai psihiatrijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Psihisko traucējumu un slimību izplatība, etioloģija, patoģenēze, klīniskie simptomi, diagnostika un norise (pēc SSK-10)
 • Psihiatrijas neatliekamo stāvokļu ārstēšana, ārstēšanas medikamentozi
 • Psiholoģiskie un psihoterapeitiskie pamatprincipi
 • Psihisko slimību profilakse un pacientu sociālā rehabilitācija
 • Psihiatriskā aprūpes dienesta organizācija, darbība, tās ētiskie un juridiskie principi
 • Kompetenču sadalījums starp dažādiem speciālistiem
 • Psihiski slimo pacientu aprūpes plānošana un organizēšana

Prasmes

 • Psihiatrijā izmantojamās diagnostiskās un ārstnieciskās metodes, tai skaitā objektīvās un subjektīvās psihiatriskās anamnēzes iegūšana
 • Pacienta psihiskā stāvokļa novērošana, novērtēšana un aprakstīšana
 • Psiholoģiskā un psihodiagnostiskā izmeklēšana
 • Speciālā neiroloģiskā izmeklēšana psihiatram nepieciešamajā apjomā neiroloģiskas patoloģijas simptomu atklāšanai
 • Pamata prasmes narkoloģiskajā aprūpē un ārstēšanā
 • Pamata prasmes psihoterapijā
 • Prasmes aizņemtības un darba terapijā
 • Psihofarmakoterapija un darbs ar psihiatrijā izmantojamām medicīniskajām ierīcēm un tehnoloģijām
 • Psiholoģisko un psihodiagnostisko testu komplekti
 • Izmeklēšanas metodika psihiatram nepieciešamajā apjomā

Kompetences

 • Pacientu aprūpe
 • Komunikācijā
 • Sadarbība un interpersoniskās prasmes
 • Profesionālisms
 • Vadīšana/menedžments
 • Aprūpes organizēšana un plānošana
 • Ētiskie un juridiskie jautājumi
 • Izglītība un zinātne, kas varētu nodrošināt psihisko traucējumu un slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un psihiatrisko rehabilitāciju

Pārbaudījuma veids

Pēc katra studiju kursa teorētisko zināšanu pārbaude izvēles jautājumu un/vai jautājumu veidā, klīnisko gadījumu analīze

Valsts pārbaudījums (teorētisko zināšanu pārbaude rakstveida testā, klīnisko gadījumu analīze) un zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšana