Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
4 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Norādītajā skaitā ietilpst viena vieta apakšspecialitātē Mugurkaulāja ķirurgs, ja līdz 2020. gada 1. jūnijam ir licencēta rezidentūras studiju programma Mugurkaulāja ķirurgs.


Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši ortopēdijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai traumatologa ortopēda specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Studējošais piecu gadu laikā padziļina teorētiskās zināšanas RSU Tālākizglītības fakultātes organizētajās lekcijās. Praktiskās iemaņas iegūst Latvijas vadošajās klīnikās, kuras atbilst ES standartiem, kvalificētu speciālistu, profesoru, docētāju vadībā. Kūrē slimniekus klīniskajās nodaļās, piedalās operācijās vai manipulācijās, kā arī veic tās patstāvīgi, dežurē uzņemšanas un intensīvās terapijas nodaļā. Praktiskais darbs norit rezidentūras vadītāja uzraudzībā. Jau pirmajā studiju gadā iesaistās pedagoģiskajā darbā. Trešajā studiju gadā uzsāk zinātniski pētniecisko darbu.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

  • Pieaugušo un bērnu kustību un balsta aparāta sarežģītas ortopēdijas un traumatoloģijas problēmas, saslimšanas, iedzimtas patoloģijas
  • Akūti ķirurģiski un internās medicīnas gadījumi, to diagnostika, etiopatoģenēze, ārstēšana, profilakse, blaknes un aprūpe indivīda, ģimenes, sabiedrības kontekstā, lai tās kritiski analizētu un radoši pētītu, integrējot dažādu jomu zināšanas

Prasmes

  • Patstāvīgi veikt nepieciešamās ortopēdiskās operācijas un manipulācijas neordināros, sarežģītos, neprognozējamos apstākļos
  • Kompetenti analizēt, noteikt kopsakarības, izvērtēt un risināt problēmas ortopēdijā mūsdienu zinātnes attīstības līmenī, pastāvīgi paaugstinot savas zināšanas pamatprofesijā un ar to saistītās nozarēs

Kompetences

  • Diskutēt par ortopēdijas zinātniskajām un praktiskajām problēmām ar speciālistiem, kā arī nespeciālistiem
  • Uzņemties atbildību par atsevišķu medicīnas personālu grupu darbu to vadīt, analizēt un uzlabot

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās studējošais atskaitās par apgūtajām manipulācijām un teorētiskajām zināšanām rakstiski

Valsts pārbaudījums rakstiski un mutiski, iepriekš aizstāvot izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu