Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
1 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši uroloģijas specialitātes nolikuma prasībām, lai sagatavotu ārstu sertifikācijai urologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Visos apmācības gados rezidentam sertificēta urologa uzraudzībā jāveic dežūras slimnīcas uzņemšanas nodaļā 48 stundas ik mēnesi. Rezidentam jāveic pedagoģiskais un zinātniskais darbs, kā arī jāapmeklē problēmlekcijas un semināri. Studiju laikā rezidentam jāizstrādā un 5. studiju gadā jāaizstāv pētnieciskais darbs.

 • Iedzimto un iegūto, akūto un hronisko uroloģisko slimību etioloģija, patoģenēze, simptomātika, diagnostika, diferenciālā diagnostika
 • Uroloģisko slimību konservatīvās un uroloģiskās ārstēšanas indikācijas
 • Uroloģijā izmantojamās diagnostiskās metodes, instrumentārijs un aparatūra
 • Praktiskās iemaņas par diagnostiskām un ārstnieciskām manipulācijām
 • Arī ārstniecisko metožu (operācijas) izmantošana uroloģiskajiem slimniekiem programmā paredzētajā apjomā

 

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Uroloģisko slimību etioloģija, patoģenēze, simptomātika, diagnostika
 • Indikācijas konservatīvai un ķirurģiskai ārstēšanai
 • Uroloģijā izmantojamās diagnostiskās metodes un instrumentārijs

Prasmes

 • Sniegt neatliekamo palīdzību akūtos gadījumos pacientam ar uroloģisku patoloģiju
 • Izveidot un realizēt pareizu diagnostikas shēmu un ārstēšanas taktiku pacientam ar uroloģisku patoloģiju
 • Veikt diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijās

Kompetence

 • Sniegt uroloģisku palīdzību saskaņa ar Latvijas Ministru kabineta, Veselības ministrijas un Latvijas urologu asociācijas prasībām
 • Uroloģiskas patoloģijas diagnostika, konservatīva un operatīva ārstēšana

Pārbaudījuma veids

Studiju laikā jāapgūst studiju programma, apmeklējot 80 % teorētisko nodarbību. Teorētisko un praktisko zināšanu rakstiska pārbaude katras rotācijas disciplīnas nobeigumā.

Valsts pārbaudījums: rakstveida tests un zinātniski pētnieciskā darba prezentācija.