Skip to main content
Kursu nosaukumsKursu apjoms Norises laiksNorises vieta
Sagatavošanas kursi studijām maģistra programmā Biomedicīna24 akadēmiskās stundas3.03.–28.04.2017.,
piektdienās no plkst. 17.30 līdz 19.45
Rīgā, Dzirciema ielā 16 (RSU centrālā ēka)

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus biomedicīnas jomā, sniedzot tiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba prasmes. Studiju programma ir paredzēta tiem, kas plāno savu karjeru saistīt ar pētniecības procesa vadību un darbu pētniecības laboratorijās molekulārās bioloģijas, ģenētikas, jaunu ārstēšanas preparātu un metožu izpētes, vides, uzturzinātnes un citās saistītās jomās ar mērķi uzlabot indivīda un sabiedrības veselību.

Vairāk informācijas par studiju programmu publicēts šeit.

Pieteikšanās

  • Pieteikums jāsūta pa e-pastu kursiatrsu[pnkts]lv
  • Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, kursu nosaukums, kontakttālrunis, kā arī maksātāja rekvizīti, ja maksātājs ir juridiska persona

Pieteikšanās

Maksa par kursiem un maksāšanas kārtība

  • Dalības maksa – 50,00 EUR
  • Par dalību kursos tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu
  • Par kursiem jāmaksā ar bankas pārskaitījumu, ieskaitot naudu kontā, kas norādīts rēķinā. Veicot maksājumu, maksājuma uzdevumā obligāti ir jānorāda rēķina numurs. Rēķins jāsamaksā norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz kursu sākumam
  • Nepieciešamības gadījumā dalības maksu iespējams maksāt vairākās daļās, par to iepriekš vienojoties ar Kursu daļu