Pārlekt uz galveno saturu

Darbības spektrs

  • Regulāru universitātes īpašumā, valdījumā un turējumā esošā nekustamā īpašuma apsekošana
  • Savlaicīga ar savu uzdevumu nodrošināšanu saistīto iepirkumu plānošana atbilstīgi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un universitātes plānotajiem finanšu līdzekļiem
  • Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, gāzes apgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbības nodrošināšana
  • Avārijas remontdarbu organizēšana universitātes īpašumā, valdījumā un turējumā esošajos nekustamajos īpašumos
  • Kosmētisko remontdarbu organizēšana universitātes īpašumā, valdījumā un turējumā esošajos nekustamajos īpašumos
  • Universitātes autoparka uzturēšana, plānveidīga tehniskā stāvokļa novērtēšana un savlaicīga apkopes veikšana
  • Universitātes autoparkā esošo transportlīdzekļu uzskaite, efektīvas un lietderīgas transportlīdzekļu izmantošanas nodrošināšana universitātes vajadzībām
  • Universitātes transportlīdzekļu loģistika un organizēšana

Saistītās ziņas