Pārlekt uz galveno saturu
Struktūrvienība vai projekts
Pieteikšanās līdz
Vietu skaits
1

Doktora grāds atbilstošā nozarē
Spēkā esošs Latvijas Zinātnes padomes eksperta statuss
Ne mazāk kā triju gadu darba pieredze asociētā profesora vai docenta, vai tam pielīdzināmā amatā
Atbilstība vismaz trim 04.09.2001. MK noteikumos Nr. 391 noteiktajiem zinātniskās kvalifikācijas kritērijiem, t.sk. ir autors vismaz trim zinātnes nozarei atbilstošām zinātniskām publikācijām
Atbilstība vismaz pieciem 04.09.2001. MK noteikumos Nr. 391 noteiktajiem pedagoģiskās kvalifikācijas kritērijiem, t.sk. obligāta prasība (izņemot gadījumus, kad persona līdz šim nav bijusi ievēlēta asociētā profesora vai profesora amatā) - ir bijis vai šobrīd ir vadītājs vismaz vienam doktorantam, kas studē doktorantūras programmā
Atbilstība vismaz vienam 04.09.2001. MK noteikumos Nr. 391 noteiktajam organizatoriskās kompetences kritērijam
Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
Labas datorprasmes

Pienākumi

Lasīt augsti kvalificētas lekcijas
Vadīt pētniecības darbu atbilstošā zinātnes apakšnozarē
Vadīt pētniecības darbu doktora un maģistra grāda iegūšanai
Nodrošināt un vadīt studiju darbu
Piedalīties studiju programmu sagatavošanā
Mērķtiecīgi un rezultatīvi gatavot jaunu zinātnieku un docētāju paaudzi