Pārlekt uz galveno saturu
Pieteikšanās līdz
Darba alga (bruto)
sākot no EUR 3000.00 EUR
Vietu skaits
1

Mēs piedāvājam

 

direktors_instituts_.jpg

 • Stabilu un jēgpilnu darbu prestižā zinātnes universitātē

 • Augstus darba kvalitātes standartus

 • Atbilstošus resursus mērķu sasniegšanai

 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu

 • Iespēju veidot un realizēt universitātes zinātnes stratēģiju

 • Darba algu sākot no 3000.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un snieguma piemaksu līdz 20% mēnesī saskaņā ar RSU Padomē apstiprināto RSU atlīdzības politiku

 • Iespēju saņemt ikgadējo vienreizēju atlīdzību par sasniegtajiem rezultātiem un  par zinātniskā darba kritēriju izpildi RSU līdz 10000.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Prasības

Izglītība un zināšanas

 • Doktora zinātniskais grāds, vēlams ar Institūta darbību saistītā jomā
 • Starptautiski atzītas pētniecības aktivitātes Hirša indekss vismaz 8
 • Spēkā esošs Latvijas Zinātnes padomes eksperta statuss
 • Izcila zinātniskā vai klīniskā darbība ar pierādāmiem Latvijas vai starptautiskā līmeņa rezultātiem Onkoloģijā vai molekulārajā ģenētikā
 • Zināšanas par produktīvas un iekļaujošas zinātniskās, akadēmiskā vai klīniskās darba kultūras veidošanā vadītajā struktūrvienībā
 • Zināšanas kādā institūta darbības jomām un ar tām saistītajās tehnoloģijās
 • Publiskā un privātā finansējuma programmu pārzināšana un zināšanas par lielu Latvijas vai starptautisku projektu onkoloģijā organizēšanu un vadīšanu
 • Jomas būtiskāko organizāciju Latvijā un starptautiski pārzināšana un izpratne par Institūta lomu un iespējām šo organizāciju tīklā
 • Vēlama pieredze infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanā organizācijas vai plašākā līmenī
 • Pieredze starptautisku konsorciju darbībā
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas ne zemāk kā B2 līmenī (saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu)

 

Sagaidāmās kompetences

 • Spēja definēt stratēģiskas un taktiskas, prioritātes un nodrošināt to īstenošanu
 • Izcilas līdera kompetences, kā arī spēja vadīt un motivēt personālu
 • Spēja sadarboties ar plašu akadēmisko un industrijas partneru loku
 • Spēja vienkārši un pārliecinoši komunicēt organizācijas stratēģiju
 • Izcilas projektu vadības prasmes, spēja pielāgoties dažādiem kontekstiem un iespējām
 • Izcilas starppersonu prasmes, spēja skaidri komunicēt ar kolēģiem, partneriem un studējošajiem
 • Stratēģisku domāšanu, ideju ģenerēšanu un radošumu
 • Zinātnes līdera pieredze, vēlams arī starpdisciplinārā dažādu organizāciju sadarbībā
   

Pienākumi

 • Izveidot institūta struktūru, plānot un vadīt ikdienas darbu institūtā
 • Attīstīt institūta pētniecības programmu, atbilstoši RSU Attīstības stratēģijai
 • Piesaistīt pētniecības finansējumu institūta darbības nodrošināšanai, plānot un kontrolēt institūta budžetu un resursu izlietojumu
 • Nodrošināt institūta infrastruktūras attīstību un pieejamību RSU struktūrvienībām
 • Nodrošināt zinātniskajai darbībai nepieciešamā finansējuma piesaisti no dažādām nacionālajām un starptautiskajām finansējuma programmām
 • Koordinēt zinātniskos pētījumus onkoloģijas jomā nacionālo un starptautisko zinātnisko programmu ietvaros
 • Pārstāvēt RSU un institūtu ar tā darbību saistītajās organizācijās
 • Nodrošināt institūta personāla attīstību un pēctecību, analizēt un novērtēt darbinieku darbu

 

Lai pieteiktos izsludinātajai vakancei, lūgums līdz 08.12.2023. sūtīt vai iesniegt RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā, Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007, vai uz e-pastu cvatrsu[pnkts]lv, šādus dokumentus: CV un motivācijas vēstuli.

Izskatot saņemtos pieteikumus, sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem. Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt amata konkursa pretendentu atlasi veiks personas datu pārzinis – Rīgas Stradiņa universitāte, reģ. nr. 90000013771, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007. Pretendenta dati tiks uzglabāti 4 mēnešus pēc to iesniegšanas. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama https://www.rsu.lv/rigas-stradina-universitates-privatuma-p….