Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

No 2018. gada septembra līdz 2019. gada aprīlim notika RSU Absolventu asociācijas Pētnieku akadēmijas lekcijas un semināri jaunāko kursu studentiem, kas ļāva viņiem iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai iesaistītos pētniecībā pamatstudiju laikā. Akadēmijas nodarbības tika organizētas sadarbībā ar RSU Studējošo pašpārvaldi

Kopumā šajā akadēmiskajā gadā tika noorganizētas sešas lekcijas un seši semināri. Bija ievadlekcija par pētniecības pamatiem, lekcijas par zinātnes komunikāciju, statistikas pamatiem, personas datu aizsardzību, publisko runu un pētījumu metodoloģiju. Pēdējā lekcija par pētījumu metodoloģiju notika angļu valodā, tādējādi dodot iespēju akadēmijā iesaistīties arī RSU ārvalstu studentiem.

Praktiskajos semināros studenti ieguva zināšanas par pētniecisko darbu izstrādi dažādos tā posmos un guva iespēju veikt iestrādes savam pētnieciskajam darbam. Viens no semināriem tika organizēts, sadarbojoties ar RSU Pedagoģiskās izaugsmes centru, kad RSU ieradās Rīgas Tehniskās universitātes asoc. prof. Kārlis Agris Gross.

"Paldies dalībniekiem, kuri apmeklēja pasākumus astoņu mēnešu garumā, lektoriem, kuri piekrita dalībai šajā projektā, un organizatoru komandai, ar kuru kopā projektu realizējām (Markus Boļšaks, Ksenija Tarasova, Žanis Sevastjanovs, kā arī Artūrs Kaļva un Elizabete Ribalkina no Absolventu asociācijas). Domāju, ka šis bija veiksmīgs pirmais gads, kas ļāva iegūt pieredzi, lai nākotnē turpinātu attīstīt un pilnveidot šo projektu, lai arī turpmāk tas būtu kā atbalsta mehānisms mūsu universitātes studentiem, sperot pirmos soļus pētniecībā," atzina Pētnieku akadēmijas projekta vadītājs Sandis Kovaļovs.

9. aprīlī notika Pētnieku akadēmijas noslēguma pasākums, kurā tika izvērtēts paveiktais, iezīmēta akadēmijas nākotnes vīzija un izteikta pateicība centīgākajiem un aktīvākajiem projekta dalībniekiem. Iedvesmas vārdus studentiem teica rektors prof. Aigars Pētersons un Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs Dins Šmits.