Pārlekt uz galveno saturu

Kas ir RSU SP?

Tā ir Rīgas Stradiņa universitātes studentu organizācija, kuras mērķis ir pārstāvēt universitātes studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos.

RSU SP mājaslapa

Ko dara RSU SP?

Atspoguļot RSU SP darbību nav tik vienkārši, bet kā savu vārdu RSU SP nes tālāk, ir redzams zemāk!

RSU SP ikdiena

Aktīvās atpūtas festivāls Taurenis

 

Starptautiskā studentu konference 

Rudens nakts turnīri

Struktūra

Studentu Padomē ir 35 padomes biedri, kur visi ir RSU studenti, kuri pārstāv visu universitātes fakultāšu studējošos. Par padomes biedru var kļūt jebkurš studējošais piedaloties vēlēšanās, kuras norisinās katru novembri. Par vēlēšanām sīkāk vari izlasīt vēlēšanu nolikumā. Padomei pieder lēmējvara RSU SP.

RSU-studejoso-pasparvalde-2018.jpg

Valde ir RSU SP izpildvara, ko pārstāv astoņi valdes locekļi, trīs vietnieki, priekšsēdētājs un priekšsēdētāja palīgs. Valdes sastāvu katru gadu no jauna ievēl RSU SP Padomes biedri. Valde ir atbildīga par galvenajiem notikumiem pašpārvaldē, darot sev nozīmētos pienākumus un iesaistot citus studējošos dažādās aktivitātēs.

studejoso_pasparvaldes_valde.jpg

RSU SP sadarbības organizācijas
  • Latvijas Studentu apvienību (www.lsa.lv), kur esam biedru statusā;
  • Latvijas Farmācijas studentu asociāciju;
  • European Medical Students' Association (EMSAhttp://emsa-europe.eu);
  • Eiropas Studentu foruma (AEGEE) Rīgas organizāciju (www.aegee-riga.lv);
  • Latvijas Medicīnas studentu asociāciju (LaMSA, www.lamsa.lv);
  • ar RTU, LU, BAT, LLU, RPIVA, RISEBAA, VeA, ViA, LA, BA, EKA, LiepU un citām Latvijas augstākās izglītības iestāžu Studējošo pašpārvaldēm, to skaitā RSU Liepājas filiāles Studējošo pašpārvaldi un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas SP;
  • ar visām studentu interešu grupām, kuras RSU SP atbalsta finansiāli, piemēram, kristīgo studentu interešu grupu Agape, musulmaņu studentu interešu grupu Ibn Sina, Zobārstniecības fakultātes studējošo interešu pārstāvniecības organizāciju Cavum Oris, RSU ārvalstu studentu interešu pārstāvniecības organizāciju International Students' Association (ISA) u. c.

RSU SP simboli

Mūžīgais studentu simbols ir skeletu pāris Stasis un Stasija, kuri piedalās visos RSU SP, kā arī universitātes rīkotajos pasākumos. 

RSU skelets_0_0.png

Pašpārvaldes simbols ir arī melnais zirgs, kas raksturo RSU studentu piesātināto un dinamisko dzīves ritmu.

RSUzirgs smallll_0.png