Pārlekt uz galveno saturu

Kas ir RSU Studējošo pašpārvalde (SP)?

Tā ir Rīgas Stradiņa universitātes studentu organizācija, kuras mērķis ir pārstāvēt universitātes studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos.

Ko dara RSU SP?

Atspoguļot RSU SP darbību nav tik vienkārši, bet to, kā savu vārdu RSU SP nes tālāk, redzams šajos video.

Senātā

Zinātnes mēnesis

Ziemassvētku balle jeb Gada balva

Aktīvās atpūtas festivāls Taurenis

Starptautiskā studentu konference 

Rudens nakts turnīri

Pirmkursnieku iesvētības Fukši

Pirmkursnieku seminārs ZGI

Struktūra

Padomē ir 36 padomes biedri, kuri pārstāv visu universitātes fakultāšu studējošos. Par padomes biedru var kļūt jebkurš RSU studējošais, piedaloties vēlēšanās, kuras norisinās katru gadu no oktobra līdz novembrim. Padomei pieder lēmējvara RSU SP. Par vēlēšanām sīkāk vari izlasīt vēlēšanu nolikumā, tomēr pirmais par tām uzzini SP mājaslapā.

rsu_sp_padome-09.2020..jpg

Valde ir RSU SP izpildvara, ko pārstāv septiņi valdes locekļi, četri vietnieki un priekšsēdētājs. Valdes sastāvu katru gadu no jauna ievēlē RSU SP padomes biedri. Valde ir atbildīga par galvenajiem notikumiem pašpārvaldē, darot sev noteiktos pienākumus un iesaistot citus studējošos dažādās aktivitātēs.

sp_valde_rudens_2021.jpg

RSU SP sadarbības organizācijas
  • Latvijas Studentu apvienību (www.lsa.lv), kur esam biedru statusā;
  • Latvijas Farmācijas studentu asociāciju;
  • European Medical Students' Association (EMSAhttp://emsa-europe.eu);
  • Eiropas Studentu foruma (AEGEE) Rīgas organizāciju (www.aegee-riga.lv);
  • Latvijas Medicīnas studentu asociāciju (LaMSA, www.lamsa.lv);
  • ar RTU, LU, BAT, LLU, RPIVA, RISEBAA, VeA, ViA, LA, BA, EKA, LiepU un citām Latvijas augstākās izglītības iestāžu Studējošo pašpārvaldēm, to skaitā RSU Liepājas filiāles Studējošo pašpārvaldi un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas SP;
  • ar visām studentu interešu grupām, kuras RSU SP atbalsta finansiāli, piemēram, kristīgo studentu interešu grupu Agape, musulmaņu studentu interešu grupu Ibn Sina, Zobārstniecības fakultātes studējošo interešu pārstāvniecības organizāciju Cavum Oris, RSU ārvalstu studentu interešu pārstāvniecības organizāciju International Students' Association (ISA) u. c.

RSU SP simboli

Mūžīgais studentu simbols ir skelets Stasis, kurš piedalās visos RSU SP, kā arī universitātes rīkotajos pasākumos. 

rsu_sp_Stasis-lead.gif

Pašpārvaldes simbols ir arī melnais zirgs, kas raksturo RSU studentu piesātināto un dinamisko dzīves ritmu.

RSUzirgs smallll_0.png

Dokumenti