Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Studentiem

Šī raksta publicēšanas brīdī Andrea Kristīna Šneidere (Andrea Christina Schneider) un Ronja Emelī Frīde (Ronja Emely Friede) jau būs atgriezušās Rietumvācijā pie medicīnās fizikas studijām Diseldorfas Heinriha Heines universitātē. Studējot vienu semestri Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) Erasmus apmaiņas programmā, studentes iemina jaunu taciņu, jo viņas ir pirmās apmaiņas studentes medicīnas fizikas jomā.

Brīdī, kad Andrea un Ronja vēl tikai pieteicās 2019. gada Erasmus+ programmas rudens semestrim, studentes plānoja studēt bakalaura programmā Medicīnas inženierija un fizika, kuru īsteno RSU kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Tomēr viss izvērtās citādi, un abas studentes pievienojās medicīnas studentu grupai.

Andrea un Ronja piedalījās fizioloģijas, medicīnas tehnoloģiju un citos studiju kursos kopā ar topošajiem ārstiem, kā arī izgāja praksi darbā ar simulācijas iekārtām, tādējādi uzlabojot savas klīniskās prasmes. Šī pieredze mainīja abu fiziķu skatījumu multidisciplinārā virzienā, un to viņas saskata kā lielu priekšrocību.

"Studijas kopā ar 3. kursa medicīnas studentu grupu bija grūtas, bet mēs pieņēmām šo izaicinājumu un atgriezīsimies Diseldorfā ar plašāku profesionālo skatījumu. Jēdziens "multidisciplinaritāte" pašlaik jau kļuvis par tādu kā modes vārdu, un tas ir pelnīti. Multidisciplinārs speciālists var kalpot kā saistelements diviem dažādu nozaru profesionāļiem, kuri citos apstākļos būtu pazuduši tulkojumā," apgalvo Ronja,

kura apsver domu maģistra līmenī studēt biotehnoloģijas. Turpretī Andrea vispirms domāja par medicīnas studijām, līdz saprata, ka medicīnas fizika aptver abas viņu interesējošās jomas. Savu izvēli viņa nav nožēlojusi. Andrea apgalvo, ka Rīgā pavadītais semestris ļāvis ieraudzīt medicīnas jomu tuvplānā.

Sadarbība starp RSU un Diseldorfas Heinriha Heines universitāti izveidojusies pēc akadēmiskā personāla mobilitātes vizītes, kad RSU Fizikas katedras docents Jevgenijs Proskurins viesojās pie šīs universitātes Eksperimentālās kondensētās fizikas institūta profesora Tomasa Haincela (Thomas Heinzel). Abu universitāšu pārstāvji vienojās par sadarbību, un studiju apmaiņas programmas ietvaros Rīgā ieradās pirmie apmaiņas studenti – Andrea un Ronja. "Šī sadarbība varētu vainagoties ar divpusēju starptautisku akadēmisko apmaiņu, kur ieguvēji būtu visi – medicīnas, zobārstniecības, rehabilitācijas un sabiedrības veselības jomu studenti," apgalvoja docents Jevgenijs Proskurins.

RSU ir aktīva Erasmus+ programmas dalībniece – šajā akadēmiskajā gadā universitāte uzņēmusi vairāk nekā 100 apmaiņas studentu no partneruniversitātēm Vācijā, Austrijā, Portugālē, Itālijā, Grieķijā, Spānijā, Francijā un citās valstīs. Dalība Erasmus+ programmā bija rūpīgi izplānots un ilgi gaidīts solis Andreas un Ronjas ceļā uz bakalaura grāda iegūšanu. "Kopš studiju sākuma ar nepacietību gaidīju iespēju piedalīties šajā programmā. Baltijas valstis bija mana prioritāte, jo par tām man nebija daudz informācijas – gribēju izzināt šo Eiropas daļu,” atklāj Ronja.

Abas studentes dzīvo Rīgā, kas ir ērts sākumpunkts, lai apceļotu citas Latvijas pilsētas, piemēram, Liepāju un Jelgavu, kā arī Latvijas laukus, izmantojot autobusu un vilcienu. Viņas devušās arī garākos pārbraucienos uz Viļņu un Tallinu.

"Rīga ir ļoti skaista, man ļoti patīk, ka jūra un Mežaparks ir ērti aizsniedzami no pilsētas centra,” apgalvo Andrea. Savukārt Ronja piebilst, ka došanās uz ārzemēm uz noteiktu laiku ir labākais lēmums, ko varam pieņemt.

Viņa piebilst, ka priecātos par lielāku tautību pārstāvniecību Rīgā mītošo Erasmus+ apmaiņas studentu vidū. "Es būtu gribējusi vairāk runāt angļu valodā, nedaudz uzlabot savas krievu un latviešu valodas zināšanas, kā arī iepazīt cilvēkus, kuri pārstāv citas valstis. Tā vietā satiku tik daudz vāciešu, ka gandrīz jutos kā mājās," smiedamās saka Ronja.

Runājot par Rīgā pavadīto semestri, Ronja apgalvo, kā tā bija ļoti iedrošinoša pieredze: "Mājās es vēl dzīvoju kopā ar ģimeni, savukārt šeit man bija jākļūst patstāvīgai. Doties uz ārvalstīm ir labākais lēmums, īpaši studiju laikā."

Vienīgais padoms, ko abas apmaiņas programmas studentes grib sniegt saviem sekotājiem – ceļojiet un dibiniet pēc iespējas vairāk kontaktu, tomēr centieties to salāgot ar studijām.