Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Stipendijas
BITF mērķstipendijas

Lai uzlabotu studiju materiālu pieejamību veselības aprūpes virziena studentiem, RSU Morfoloģijas katedra ir sākusi vērienīgu projektu – mikroskopu preparātu digitalizēšanu. Jau šajā pavasarī studentiem būs pieejams plašs preparātu digitālais arhīvs histoloģijas un embrioloģijas studiju kursos. Projekts tiek īstenots ar Borisa un Ināras Teterevu fonda (BITF) atbalstu.

Pieaugot studentu skaitam, pieprasījums pēc mikroskopiem un mikropreparātiem anatomikumā ir milzīgs, tādēļ arī tapa ideja par preparātu digitālās bibliotēkas izveidi. Tas ļaus studentiem apgūt histoloģijas un embrioloģijas pamatus arī attālināti e-studiju vidē.

Pašreiz Morfoloģijas katedras kolēģi veido preparātu fotoarhīvu. Pēc tam katra fotogrāfija tiek apstrādāta un aprakstīta, kas vēlāk atvieglos studentiem mikropreparātu apguvi. Plānots, ka studenti varēs izmantot digitālos materiālus jau šā gada pavasarī.

bitf-logo.pngTas jau ir otrais Morfoloģijas katedras vadītājas profesores Māras Pilmanes iniciētais projekts, kurš tika apstiprināts BITF RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendijas ietvaros. 2016. gadā tika izstrādāts atslēgvārdu koks ar mērķi aprakstīt e-studijās pieejamos studiju materiālus histoloģijas, embrioloģijas un anatomijas studiju kursos. Projekta rezultātā studenti ieguva iespēju ātrāk orientēties plašā teorētisko materiālu klāstā, kas ir īpaši noderīgi, apgūstot klīniskos studiju kursus.

Elga Sidhoma03.jpg“Mūsdienīgs studiju process nepārtraukti attīstās. Arī jaunie studenti kļūst arvien mērķtiecīgāki un prasīgāki, tāpēc Borisa un Ināras Teterevu fonda RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendija ir fantastisks atbalsts docētājiem studiju procesa attīstīšanā un inovāciju radīšanā,” saka projekta dalībniece docente Elga Sidhoma (attēlā).