Pārlekt uz galveno saturu

Laika gaitā vairākkārt mainījušies tradicionālo katedru nosaukumi, kamēr izveidojusies viena – Morfoloģijas katedra. Pēc LMA vadības aicinājuma 2001. gada nogalē AAI par direktori no LU MF atgriezās M. Pilmane. Tadpat viņa tika ievēlēta par profesori LMA un no 2002. gada sāka vadīt Histoloģijas studiju nodaļu un arī 2002. gadā izveidoto Embrioloģijas studiju nodaļu.

Abas nodaļas 2008. gada decembrī apvienoja Histoloģijas un embrioloģijas katedrā. Anatomijas studiju nodaļu no 2002. gada, bet no 2008. gada – anatomijas katedru vadīja docenta p. i. Ruta Žagare. 2009. gadā apvienoja Anatomijas un Histoloģijas un embrioloģijas katedru (RSU Senāta lēmums 30.06.2009.), izveidojot Morfoloģijas katedru, kuras vadību no jūlija uzticēja profesorei M. Pilmanei.

Saistītās ziņas