Pārlekt uz galveno saturu
Uzņemšana

Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros Veselības ministrijas izsludinātā iepirkuma rezultātā pretendentu apvienība Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (RSU SKMK) un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) ieguvusi tiesības nodrošināt ārsta palīgiem apmācības akreditētā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Ārstniecība ar kvalifikāciju Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs.

Pretendentu apvienība nodrošina:

  • profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumu Nr. 268 Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu un Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumu Nr. 141 Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu prasībām;
  • studētgribētājiem, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju Ārsta palīgs, iespējama studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos, līdz ar to prognozējamais studiju ilgums ir viens gads, studētgribētājiem ar vidējo profesionālo izglītību (feldšeris) studiju ilgums – divi gadi;
  • iespēju studējošajiem studiju procesa ietvaros daļu prakses īstenot iestādēs, kas nodrošina neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanu.

Pēc sekmīga valsts noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, tiek garantēta valsts atzīta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma izsniegšana ar kvalifikāciju Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, kā arī neatliekamā medicīnā strādājošiem sadarbībā ar LR Neatliekamās medicīnas asociāciju, tiek nodrošināta iespēja iegūt sertifikātu Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs.

Studiju process norit nepārtraucot darbu.

Eiropas struktūrfondu finansējums nodrošina koledžas absolventa pilnīgu darbavietas izvēles un mobilitātes brīvību bez jebkādām finansiālām saistībām.

Pieteikšanās studijām: 2.–18.01.2019.

Plašāka informācija

ZIEMAS_UZNEMSANA_rsuskmk.jpg