Pārlekt uz galveno saturu
RSU zinātnes sinapses
Studentiem
Tiesības

Pētniecībai izvēloties medicīnas tiesību, konkrēti – telemedicīnas – tēmu, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) maģistra studiju programmas Tiesību zinātne pirmā kursa studente Elza Timule ne vien izkāpa no savas komforta zonas, bet pavēra durvis uz kopumā Latvijā gaužām mazattīstītu jomu. Pandēmijas ietekmē pieprasījums pēc attālināti sniegtiem ārstniecības pakalpojumiem ir audzis tik lavīnveidīgi, ka tiesiskais regulējums tam netiek līdzi.

elza_timule_00.jpg

Elzas darbs telemedicīnas tiesisko aspektu izpētē ir pirmais RSU topošo juristu darbs, kas plūcis laurus Jurista Vārda ikgadējā konkursā.

Elzas pētījumā ne vien izvērtēts status quo, bet sniegta virkne ieteikumu likumdevējiem. Darbs nupat godalgots studentu ikgadējās sacīkstēs – izdevuma Jurista Vārds (JV) pētniecisko darbu konkursā, kas ir ne vien lielisks sasniegums Elzai un viņas akadēmiskajiem sargeņģeļiem – doktorantei Laurai Šābertei un docentei Karinai Palkovai, bet augstskolai kopumā, jo šis ir pirmais RSU topošā jurista darbs, kas jebkad plūcis laurus JV konkursā.

Pētniecisko darbu konkursu Jurista Vārds rīko jau 16. gadu, un šogad tajā startēja 45 topošo juristu darbi. Kā atzīst konkursa organizatori, darbs žūrijas komisijai šogad nebija viegls – darbu skaits un kvalitāte bija tik augsta, ka JV ieviesa virkni veicināšanas balvu. Konkursa darbi bija iesniedzami krimināltiesību, civiltiesību un administratīvo tiesību, tiesību teorijas un vēstures, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību, kā arī Elzas pārstāvētajā medicīnas tiesību sekcijā. Vērtējot pēc jaunākās tiesu prakses un latviski izdotās zinātniskās literatūras, šī joma Latvijā ir straujas augšupejas pirmsākumos.

Elzai patlaban rit profesionālā maģistra studiju programmas Tiesību zinātne pirmais studiju gads. Izvēloties Alma Mater bakalaura studijām, viņa salīdzināja divas augstskolas, caurskatot programmas un studiju kursus, Atvērto durvju dienās iepazīstot pasniedzējus un augstskolas vidi. Par maģistrantūru nekādu šaubu nav bijis. “Man patīk RSU individuālā pieeja, mājīgā vide un moduļu sistēma, kas paredz, ka padziļināti vienlaikus mācāmies tikai vienu vai pavisam nedaudzus kursus,” stāsta maģistrante. Vēl viens aspekts, kas, stājoties augstskolā, nespēlēja nekādu lomu, bet nu ir izteikti iekadrējis Elzas akadēmiskās un profesionālās gaitas, ir iespēja padziļināti apgūt medicīnas tiesības. Pateicoties vēsturiskajam fokusam uz veselības aprūpes profesionāļu sagatavošanu, Stradiņa universitātes juridiskais flangs kā vienīgais Latvijā ir padziļināti attīstījis medicīnas tiesību virzienu.

Viena pati definīcija

Elzas interesi medicīnas tiesības piesaistīja pirms diviem gadiem, kad pie docētājas Lauras Šābertes apgūts kurss Veselības aprūpes organizācijas tiesības. “Saturs mani ļoti aizrāva, turklāt, tā kā mana vecākā māsa studē medicīnu, tad šķita, ka šis lieliski sasaista mūsu abu pasaules,” stāsta Elza. Kad gadu vēlāk studiju kursā Medicīnas tiesības Ilzes Vilkas, Santas Slokenbergas un Lauras Šābertes vadībā tēma rakta vēl dziļāk, Elza saprata, ka tieši šajā jomā izstrādās bakalaura darbu, kas aizstāvēts pērn pavasarī. Pateicoties gan inovatīvajai tēmai, gan kvalitatīvajai analīzei, darba vadītāja L. Šāberte mudināja meiteni meklēt iespējas, kur darbu publiskot, un JV konkurss piedāvāja tieši tādu iespēju. “Man vienmēr ir prieks sadarboties ar pētniecībā ieinteresētiem studentiem, un Elza tāda ir. Darbs ir izstrādāts par unikālu tematu, kura aktualitāte pandēmijas apstākļos tikai pieaugusi. Elzas pētījums ir būtisks solis pretī turpmākajai telemedicīnas attīstībai Latvijā,” rezumē darba vadītāja.

Kā uzsver pētījuma autore, salīdzinājumā ar citām ES valstīm attālinātās ārstniecības tiesiskā regulējuma jomā Latvijā ir daudz vietas attīstībai. Telemedicīna, piemēram, patlaban minēta vien Ārstniecības likumā, un arī tur – tikai vienas definīcijas ietvarā.

Godalgotajā darbā Elza ne vien izpētījusi skumjo status quo, bet arī izstrādājusi virkni priekšlikumu. Vispirms būtu aktuāli papildināt definīciju ar telemedicīnas apakškategorijām, piemēram, telekonsultācijām, attālinātām konsultācijām, teletriāžu, telediagnostiku. Tas, viņasprāt, ļautu nospraust lielāku ārstniecības personu atbildību, skaidrāk iezīmējot, piemēram, ģimenes ārstu lomu. Ministru Kabineta noteikumos būtu nepieciešams iezīmēt arī telemedicīnas pakalpojumu apmaksas kārtību, kas patlaban nav minēta nevienā saistošā dokumentā. Globalizācijas pieņemšanās spēkā paģēr domāt arī par pārrobežu medicīniskiem pakalpojumiem, un arī te telemedicīnas tiesiskais regulējums ir ļoti būtisks.

palkova_saberte_timule.jpg

Godalgotais darbs balstīts Elzas bakalaura darbā, kuru vadīja doktorante Laura Šāberte (no labās), bet konsultēja docente Karina Palkova. Abas Juridiskās fakultātes docētājas ir medicīnas tiesību flagmanes RSU.

elza_timule_01.jpg

Mūku papagailis Simba bijis klāt visās Elzas tiešsaistes lekcijās un asistējis arī telemedicīnas jautājumu izpētē.

Jaunrades platforma

Lai gan Elzai ne mazāk par mums visiem gribās, lai pandēmija drīzumā izsīktu, viņa uzskata, ka attālināti sniegtu ārstniecības pakalpojumu jomā šis laiks ir bijis revolucionārs, un daudzus no šai posmā attīstītajiem risinājumiem būtu vērtīgi saglabāt. “Mēs bieži raugāmies no Rīgā vai Pierīgā dzīvojošo viedokļa, bet Latvijā ir ļoti daudz attāli mītošu iedzīvotāju, kuri novērtētu, ja ceļā uz galvaspilsētas mediķa 15 minūšu konsultāciju nevajadzētu pavadīt vairākas stundas,” saka Elza un uzsver, ka būtiska ir jurisprudences dinamiska attīstība līdzās šiem risinājumiem. Tas, ka Stradiņa universitātē zem viena jumta tiekas gan veselības aprūpes un medicīnas studenti, gan topošie juristi, pastiprina iespēju ne tikai teoretizēt, bet izstrādāt gluži praktiskus risinājumus. “Šai ziņā RSU ir izcila jaunrades platforma. Pētot medicīnas tiesības, mūsu studenti un docētāji var darboties ne tikai ar teorētiskiem jautājumiem, bet sadarbībā ar kolēģiem, kas pārstāv medicīnas un veselības zinātnes, veikt dziļākus pētījumus arī no praktisko jautājumu risināšanas skatupunkta, sniedzot praktisku artavu, piemēram, veselības aprūpes jomai,” uzsver docente K. Palkova, kuras paspārnē ir RSU tiesībzinātnes doktorantūras programma un kura konsultēja Elzu maģistra darba izstrādes laikā.

Elzai pašai godalgotais darbs devis pārliecību par savu varēšanu un motivāciju turpināt. Telemedicīna un medicīnas tiesības kopumā ir dziļurbuma cienīga tēma un pie sasniegtā Elza neplāno apstāties – visticamāk, šai virzienā studente attīstīs arī savu maģistra darbu.