Pārlekt uz galveno saturu
Skolotājiem

Aizvadītajā nedēļā, skolēnu rudens brīvlaikā, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) tiešraidē pulcēja ap 200 pedagogu no visas Latvijas nu jau par tradīciju kļuvušajās Atvērtajās lekcijās skolotājiem. Šogad intereses kāpums ir ievērojams, dalībnieku skaits ir audzis divtik.

Atvērtās lekcijas vidusskolas skolotājiem tiek veidotas ar mērķi stiprināt saikni starp RSU un vidusskolām, sniedzot skolotājiem interesantu un ikdienas darbā noderīgu informāciju. Gandarījums, ka gadu no gada interesentu skaits aug.

Pasākumu atklāja RSU studiju prorektore prof. Tatjana Koķe. Turpinājumā vairāku stundu garumā uzstājās Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēki un dalījās ar zināšanām, kas pedagogiem varētu palīdzēt gan ikdienas mācību darbā, gan domājot par pašreizējo epidemioloģisko situāciju pasaulē.

tatjana_koke_lekcija_skolotajiem_2020.png

Prof. Tatjana Koķe (centrā) atklāj pasākumu

Eiropas studiju fakultātes docētājs asoc. prof. Edijs Bošs sniedza savu redzējumu par to, kā skolēniem saistoši mācīt politiku. Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docētājas asoc. prof. Rudītes Kokas uzstāšanās temats bija Kā dizainēt vērtēšanu mācību jomās. Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece doc. Anda Ķīvīte-Urtāne savā lekcijā Šodien ikdienas norma – agrāk veids, kā apkarot infekciju apskatīja šobrīd visas pasaules dienaskārtībā esošos jautājumus par pandēmiju izcelšanos un apkarošanu. Viņa norādīja, ka cilvēcei vēsturiski ir nācies meklēt veidus, kā tikt galā ar dažādu slimību uzliesmojumiem, un arī pašreizējā situācija nav nekas ārkārtējs, vien iedzīvotājiem nāksies ar to sarast. Pedagogi atzina, ka šāda izsmeļoša skaidrojoša informācija situācijā, kad tās ir ļoti daudz, dažbrīd arī pretrunīga, ļauj labāk izprast un pieņemt notiekošo.

Lekciju ciklu noslēdza Socioloģijas un psiholoģijas katedras vadītāja asoc. prof. Sandra Mihailova ar tematu, kas bijis aktuāls visos laikos – Paaudžu konflikti: Kāpēc tie rodas un kā veiksmīgi pastāvēt līdzās.

Uz tikšanos nākamgad un paldies pedagogiem par lielo atsaucību un sniegto pozitīvo novērtējumu!

edijs_boss_lekcija_skolotajiem_2020.JPG

Asoc. prof. Edijs Bošs

rudite_koka_lekcija_skolotajiem_2020.JPG

Asoc. prof. Rudīte Koka

sandra_mihailova_lekcija_skolotajiem_2020.png

Asoc. prof. Sandra Mihailova (no labās)