Pārlekt uz galveno saturu
Absolventiem
Studentiem

Piektdien, 15. februārī, pirmais izlaidums būs Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) kopīgi īstenotās bakalaura profesionālo studiju programmas Medicīnas inženierija un fizika absolventiem. Viņi saņems abu augstskolu diplomu, kas apliecina jauno speciālistu gatavību saistīt savu profesionālo karjeru ar medicīnas iekārtu apkalpošanu, ražošanu, kā arī zinātnisko pētniecību.

Studiju programmas absolventi pārzina, veido un izmanto jaunākās medicīnas tehnoloģijas, kas balstās uz jaunākajiem sasniegumiem nanotehnoloģijā un fizikā. Darba tirgus pieprasījums pēc medicīnas inženieriem ir augsts, un paredzams, ka, reaģējot uz tehnoloģiju attīstību, tas tikai palielināsies, jo tehnoloģijas kļūst aizvien sarežģītākas un mediķi paši tās nespēj pārvaldīt – viņiem nepieciešams medicīnas inženiera atbalsts. Tāpat šo speciālistu zināšanas ir ļoti nozīmīgas, lai palīdzētu saprast, kādas medicīniskās diagnostikas iekārtas un šo iekārtu sistēmas ārstniecības iestādēm ir nepieciešamas, lai to iegāde būtu ekonomiski izdevīgāka un tās būtu ar maksimālo pievienoto vērtību pacientiem – diagnostikas un ārstniecības procesam.

Šogad diplomus saņems pirmie 12 absolventi. Viņi jau strādā slimnīcās kā medicīnas fiziķi, kuru pienākumi ir saistīti ar jonizējošā starojuma avotu izmantošanu medicīnā – gan terapijā, gan diagnostikā, un arī kā medicīnas iekārtu inženieri, kuri rūpējas par medicīnas iekārtu nevainojamu darbību. Absolventi strādā arī valsts institūcijās, piemēram, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā, Veselības ministrijas Veselības inspekcijā. Vairāki studiju programmas absolventi strādā medicīnas inženierijas jomā ārpus Latvijas, piemēram, Starptautiskajā atomaģentūrā, Siemens un citviet.

Interese par studiju programmu pieaug, pārsniedzot 50 studentus vienā studiju kursā. Ik gadu tiek piedāvātas 40 budžeta studiju vietas, un studiju ilgums ir 4,5 gadi. Absolventi iegūst bakalaura grādu medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera kvalifikāciju.

Studiju programmu Medicīnas inženierija un fizika RTU sāka piedāvāt 2004. gadā, bet kopš 2014. gada RTU to īsteno kopā ar RSU. Studiju programma ir izteikti starpdisciplināra – abu augstskolu sadarbība ļāvusi programmā palielināt ar medicīnu saistīto priekšmetu īpatsvaru, sniedzot studentiem zināšanas gan par specifiskiem medicīnas tematiem, gan par ārstniecības un diagnostikas procesa organizēšanu.

Stratēģisko partnerības līgumu RTU un RSU noslēdza 2015. gadā, un līdztekus studiju programmai Medicīnas inženierija un fizika abas augstskolas kopā īsteno arī studiju programmu Rūpnieciskā farmācija, kā arī realizē kopīgus zinātniskās pētniecības projektus.

Studiju programmas Medicīnas inženierija un fizika, kā arī citu RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studiju programmu izlaidums notiks 15. februārī plkst. 14.00 Kaļķu ielā 1, RTU Lielajā aulā.