Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Doktorantiem
Darbiniekiem
Pētniecība

Arvien būtiskāka nozīme psihiskās veselības aprūpē ir traucējumu agrīnai diagnostikai un mērķtiecīgai multiprofesionālai ārstēšanai. Šizofrēniskā spektra pirmās psihozes epizodes ārstēšana ir būtiska visā tālākajā slimības attīstībā un norisē, kā arī slimības iznākuma prognozē.

Šizofrēniskā spektra pirmā psihozes epizode visbiežāk ir jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Tas ir vecumposms, kad notiek intensīva profesionālā, sociālā un romantiskā personības realizācija. Veiksmīgi ārstējot pirmo psihozes epizodi, ir iespējama pacienta ātrāka atgriešana viņa ierastajā ikdienas ritmā un augstākas dzīves kvalitātes nodrošināšana. Psihiatrijā nozīmīgs ir multiprofesionālas komandas darbs, kas centrēts uz pacienta individuālo vajadzību piepildīšanu.

Pasaulē ar veiksmīgiem rezultātiem ir radītas agrīnas intervences programmas, kas pēc būtības ir uz personu centrētas, traucējumiem augsti specifiska, intensīva ārstēšana. Latvijā šī ir pirmā izveidotā Agrīnās intervences programma pacientiem ar šizofrēniskā spektra pirmo psihozes epizodi. Promocijas darba praktiskajā sadaļā tika izveidota Latvijas psihiskās veselības aprūpes sistēmai adaptēta Agrīnās intervences programma ar komandu. Īstenojot agrīno intervences programmu praksē Daugavpils Psihoneiroloģiskajā slimnīcā, secinājām, ka agrīnās intervences programma ir efektīvāka ārstēšanas metode pacientiem ar šizofrēniskā spektra traucējumiem remisijas sasniegšanā pēc 12 mēnešiem nekā standarta ārstēšana. Pacienti, kas saņēma ārstēšanu Agrīnās intervences programmā, tika retāk atkārtoti stacionēti un viņiem retāk piešķirta invaliditāte saistībā ar psihotiskajiem traucējumiem.

Pētījuma laikā izstrādātā un pārbaudītā Agrīnās intervences programma ir pamats, plānojot un īstenojot jaunas iniciatīvas psihiskās veselības aprūpē Latvijā. Promocijas darba rezultātā izveidotā programma var tikt izmantota, lai realizētu Latvijas apstākļiem pielāgotu jaunu, uz pierādījumiem balstītu ārstēšanas metodi pacientu ar psihotisko traucējumu aprūpē, tādā veidā paplašinot sniegto pakalpojumu klāstu psihiskās veselības aprūpē un nodrošinot mūsdienīgu, uz pacientu orientētu, multiprofesionālu ārstēšanu.

Lienes Sīles promocijas darba Agrīnās intervences programmas adaptēšana un efektivitātes novērtējums pacientiem ar šizofrēniskā spektra pirmo psihozes epizodi Latgales reģionā aizstāvēšana notiks 2022. gada 6. jūnijā.
Plašāka informācija

Promocijas darba vadītājs: RSU prof. Elmārs Rancāns.