Promocijas darbi | RSU Pārlekt uz galveno saturu
AutorsNosaukumsPromocijas padomeAizstāvēšanaResurss
Vladimirs FokinsKonvencionālās un ultrasonoskopiski asistētas ķirurģijas iespējas akūta nekrotiska pankreatīta ārstēšanā
Medicīna
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Jānis Gardovskis
Sekretārs:Oļegs Sabeļņikovs
Locekļi:Artūrs Ozoliņš
Pēteris Priedītis
Arnis Eņģelis
Konstantīns LogvissLatvijā sastopamo reto slimību un to ārstēšanai izmantojamo orfānmedikamentu farmakoepidemioloģiski ekonomisks pētījums
Farmācija
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Ivars Kalviņš
Sekretārs:Dace Bandere
Locekļi:Baiba Mauriņa
Renāte Ranka
Andrejs Šķesters
Pāvels Sudmalis
Anda Ķīvīte
Ilze UpenieceDažādu ādas lichen planus klīniski morfoloģisko apakštipu patoģenētisko mehānismu izpēte
Medicīna
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Ludmila Vīksna
Sekretārs:Angelika Krūmiņa
Locekļi:Ingrīda Čēma
Ilona Hartmane
Ilze Štrumfa
Pēteris Tretjakovs
Jeļena VrubļevskaDepresijas izplatība Latvijas vispārējā populācijā un primārā aprūpē Rīgā un Rīgas rajonā
Medicīna
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Anita Villeruša
Sekretārs:Ģirts Briģis
Locekļi:Inga Millere
Jānis Zaļkalns
Ināra Logina
Dace BērtuleBērnu ar cerebrālo trieku ģimeņu vajadzības un tās ietekmējošie faktori
Medicīna
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Signe Tomsone
Sekretārs:Inese Gobiņa
Locekļi:Jānis Vētra
Ināra Logina
Valda Staņēviča
Ivars Vanadziņš
Dins ŠmitsLatvijas bronhiālās astmas pacientu izpildes līdzestība ārstēšanai un ar to saistītie faktori
Medicīna
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Aivars Lejnieks
Sekretārs:Ilze Konrāde
Locekļi:Dace Bandere
Ieva Strēle
Inese Gobiņa
Andris SkrideHemodinamisko rādītāju novērtēšana un mirstības riska faktoru identifikācija pacientiem ar pulmonālu arteriālu un hronisku trombembolisku pulmonālu hipertensiju
Medicīna
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Oskars Kalējs
Sekretārs:Ģirts Briģis
Locekļi:Pēteris Stradiņš
Harijs Čerņevskis
Kārlis Trušinskis
Inga Stuķēna
Ieva BāganteDeguna elpošanas funkcija un estētika bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni
Medicīna
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Ingrīda Čēma
Sekretārs:Ilga Urtāne
Locekļi:Ilze Akota
Aigars Pētersons
Aldis Vidžis
Andrejs Skaģers
Zane DāvidsoneTemporomandibulāro locītavu artrīta attīstību ietekmējošie faktori, klīniskie un radioloģiskie simptomi bērniem ar juvenilu idiopātisku artrītu
Medicīna
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Dace Gardovska
Sekretārs:Jana Pavāre
Locekļi:Ilga Urtāne
Ingūna Lubaua
Edvīns Miklaševičs
Aivars Lejnieks
Dace Zavadska
Anda KadišaLatentas/persistentas parvovīrusa B19, HHV-6 un HHV-7 infekcijas iesaiste reimatoīdā artrīta etopatoģenēzē un saistība ar klīnisko un radioloģisko atradi
Medicīna
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Juta Kroiča
Sekretārs:Angelika Krūmiņa
Locekļi:Valda Staņēviča
Ināra Logina
Oskars Kalējs
Inga Stuķēna
Simona Doniņa
Anatolijs PožarskisVēlīnā hipogonādisma attīstības un diagnostikas īpatnības vīriešiem hronisko slimību: arteriālās hipertensijas, dislipidēmijas, adipozitātes, metaboliskā sindroma, 2.tipa cukura diabēta, hroniskas obstruktīvas plaušu slimības un to kombināciju gadījumā
Medicīna
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Ināra Logina
Sekretārs:Ivars Vanadziņš
Locekļi:Oskars Kalējs
Ilze Konrāde
Vladimirs Voicehovskis
Santa Purviņa
Juris Pokrotnieks
Guntis Karelis
Gunta SumeragaNeirohumorālās inervācijas un neirogēnā iekaisuma loma deguna un aizdegunes gļotādā pacientiem ar izolētu aizdegunes tecēšanas sindromu
Medicīna
Promocijas padomes sastāvs:
Priekšsēdētājs:Ināra Logina
Sekretārs:Juta Kroiča
Locekļi:Ilze Štrumfa
Ilze Akota
Nataļja Kurjāne
Andrejs Vanags