Pārlekt uz galveno saturu
Jubilejas
RSU vēsture

27. jūlijā pieminam docenti Astru Lināri (dz. Šiliņa) viņas simtajā dzimšanas dienā.

Docente Astra Lināre (1922–2010) no 1941. līdz 1946. gadam studēja zobārstniecību Latvijas Valsts universitātes (LVU) Medicīnas fakultātes Zobārstniecības nodaļā. Pēc tam vēl divus gadus viņa turpināja studijas Medicīnas fakultātes vispārējā nodaļā. 1948. gadā A. Lināre ieguva ārsta grādu un kļuva par asistenti LU Medicīnas fakultātē, no 1950. gada – Rīgas Medicīnas institūta Stomatoloģijas fakultātes Ķirurģiskās stomatoloģijas katedrā, kur strādāja līdz 1995. gadam.

astra_linare_100_03.jpg

Ķirurģiskās stomatoloģijas pulciņa sēde. Attēlā redzamas asistentes Ida Leja, Marta Vasule, Valda Būmeistere, Ruta Grapmane, Astra Šiliņa-Lināre (pirmajā rindā trešā no labās), Berta Kļaviņa, studentes Alise Andersone-Lamberte, Lūcija Pendere-Treimane. 1948.–1949. g.

Docentei A. Linārei gadu gaitā bijusi stabilizējoša loma katedras darba nepārtrauktības nodrošināšanā. Docente allaž bijusi saistīta ar svarīgākajiem procesiem ķirurģiskās stomatoloģijas attīstībā. Viņa nevēlējās vadīt katedru, tomēr šo pienākumu uzņēmās divas reizes (1960–1962 un 1976–1978) un veiksmīgi to pildīja.

A. Lināres zinātniskās intereses bija saistītas ar tādām specifiskām zobārstniecības problēmām kā zobu transplantācija un retransplantācija, anestēzija zobārstniecībā, preprotētiskā un parodonta ķirurģija, sejas un žokļu ķirurģija. 1958. gadā A. Lināre ieguva medicīnas zinātņu kandidāta grādu par disertāciju Zobu replantācijas un transplantācijas efektivitātes pakāpe.

astra_linare_100_02.jpg

Valsts eksāmenu pieņem Valija Pakalne (no kreisās) un Astra Lināre, atbild students Uldis Neimanis. Foto: Paulis Cīrulis

Profesors-Skagers02-sq.jpg

Smalka inteliģence, godīgums, iejūtība, prasīgums pret sevi, kolēģiem un studentiem – tās ir īpašības, kuras no Astras Lināres pārņemt un turpināt būtu svētība visiem mums.

Prof. Andrejs Skaģers,
RSU Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

astra_linare_100_00.jpg

Doc. Astra Lināre (otrā no kreisās) ar ceturtā kursa studentiem Stomatoloģijas institūtā. 1989. g.
Foto: Gunārs Nešpors

astra_linare_100_01.jpg

Stomatoloģijas fakultātes students un doc. Astra Lināre pie pacienta Stomatoloģijas institūtā. 1991. g. Foto: Gunārs Nešpors