Pārlekt uz galveno saturu
Bibliotēka

RSU bibliotēka aktīvi strādā pie Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projekta pieaugušo izglītības sektorā Medical Information Literacy. Projekta ietvaros piecpadsmit RSU bibliotēkas darbiniekiem bija iespēja apgūt kursu pieaugušo izglītības veicināšanai – Andragoģijas pamati.

Bibliotēkas darbinieki, kuri regulāri pasniedz lekcijas, šoreiz iejutās studentu ādā, turklāt ārkārtējās situācijas laikā, mācībām bija jāpielāgojas attālinātā režīmā. Pašmācības ceļā tika apgūta teorija, savukārt lekcijas notika ar platformas Zoom starpniecību. Kursu Andragoģijas pamati vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina. Kursa ietvaros tika apgūtas tādas tēmas kā mērķa grupas raksturojums, mācīšanās principi, mācību metodes, tāpat arī izglītības programmas struktūras un pasniedzēja tematiskā plāna sastādīšana u. c.

Projekta vadītāja RSU bibliotēkas Informācijas, bibliogrāfijas un informācijpratības nodaļas Vecākā bibliogrāfe Inga Znotiņa uzsver: “Andragoģijas principu pārzināšana un mērķa grupas raksturošana ir lielisks veids, lai izprastu studentu motivāciju, sagatavotu atbilstošus piemērus un mācību metodes. Manuprāt, mums kā universitātes darbiniekiem andragoģija ir nepieciešamība ikdienas darbā.”

Kursa noslēgumā, ārkārtējās situācijas pieņemtie stingrie mēri tika samazināti un noslēguma prezentācijas drīkstēja notikt klātienē, ievērojot piesardzības pasākumus. Bibliotēkas darbinieki prezentēja dažādas mācību, semināru un lekciju idejas atbilstoši andragoģijas principiem, piemēram, cigun nodarbības, idejas bibliotēkas ievadnodarbībām pirmā kursa studentiem, dažādu videoinstrukciju un lekciju izveidi. Ticam un ceram, ka sagatavotās idejas arī izdosies realizēt.

Par projektu: 2019. gadā tika apstiprināts Rīgas Stradiņa universitātes Bibliotēkas izstrādāts Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekts Medicīnas informācijpratība (Medical Information literacy) Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371. Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu, starptautisku profesionālās pilnveides izglītības programmu bibliotekāriem, balstoties uz andragoģijas principiem, izstrādāt metodiskos materiālus (e-grāmatu) pasniedzējiem un mācību materiālus. Projekta dalībnieki ir Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Lietuvas Veselības zinātnes universitāte, Tartu Universitātes slimnīca, Tallinas Universitāte.

Erasmus logo.jpgMIL projekta logo mazs.jpg