Pārlekt uz galveno saturu
Viedoklis
Absolventiem
Studentiem

Kādēļ absolventam, kurš savu bakalaura, maģistra vai doktora grādu ieguvis pirms desmit gadiem, ir svarīgi, lai viņa universitāte joprojām būtu spēcīga, ar izcilu izglītības līmeni un reputāciju? Pagājis taču tik ilgs laiks, daudz kas sasniegts, izveidota pieklājīga karjera, bērni jau pieauguši. Kādēļ rūpēties par savu bijušo augstskolu?  Vai tikai sentimenta dēļ?

Jaunības atmiņas, protams, ir svarīgas, tomēr savas augstskolas reputācija ir nozīmīga arī praktisku apsvērumu dēļ, jo par manas izglītības kvalitāti spriež, balstoties uz manas augstskolas kvalitāti šodien un nevis pirms desmit vai divdesmit gadiem, kad to absolvēju. Tas tiešā veidā ietekmē manas karjeras iespējamo trajektoriju.

Kā gan absolvents var ietekmēt savas alma mater attīstību, piedalīties un palīdzēt? Daļa bijušo studentu strādā par universitātes docētājiem un pētniekiem, tomēr tādu absolventu kopējais īpatsvars nevar būt liels, jo darba un dzīves gaitas viņus aiznes citur. Lielākā daļa strādā, pilnveido karjeru katrs savā izvēlētajā jomā un darbavietā. Vienojoša ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Absolventu asociācija, kura apvieno augstskolas bijušos studentus. RSU Absolventu asociācijā šobrīd ir jau ap 700 biedru, starp kuriem ir daudzi Latvijas izcilnieki – bijušais Valsts prezidents Valdis Zatlers, bijušais Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze, vairums veselības ministru, bijušais Rīgas mērs Jānis Birks, ASV strādājošais ārsts sirds ķirurgs Gundars Katlaps, tiesībsargs Juris Jansons, Lundas Universitātes slimnīcas anesteziologs un pētnieks Māris Dubņiks, Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds un citas spožas personības. Mūsu absolventi ir cienīti un novērtēti profesionāļi gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. Viņus visus tāpat kā mani uz karjeras starta pozīcijas ir nolikusi RSU.

Ko Absolventu asociācija var darīt, lai palīdzētu mūsu universitātei pilnveides ceļā, lai tā sasniegtu savus stratēģiskos mērķus akadēmiskajā darbā, pētniecībā, internacionalizācijā un ārējā sadarbībā un rezultātā iekļūtu universitāšu starptautiskā vērtējuma Top 500?

Pirmkārt, tā ir studiju programmu turpmāka modernizācija, atbildot mūsdienu galvenajam fokusam – absolventu gatavība tūlītējai nodarbinātībai un piemērotība darba devēju vajadzībām. Mūsu biedru vidū ir darba devēji, kuri no ļoti praktiska skatupunkta redz pārmaiņu vajadzību, pilnveidojumus studiju procesā, kuri beidzējiem ļauj būt gatavākiem savam nākotnes darbam. Šādā izpratnē absolventiem ir svarīga nozīme universitātes pastāvīgā attīstībā un pilnveidē. Pašlaik notiek medicīnas studiju būtiska pārbūve, lai programma un iegūtās prasmes pilnībā atbilstu tām, kuras tiek iegūtas Eiropas universitāšu medicīnas programmās. Absolventu asociācija aktīvi piedalās, izaicina un atbalsta praktisko ieviešanu. Ļoti aktuālas un jau darba kārtībā ir līdzīga mēroga pārmaiņas farmācijas un rehabilitācijas programmās. Realizējam starptautiskas studiju programmas diplomātijā un tūdaļ arī starptautiskajā biznesā.

Otrkārt, pētniecības process un produktivitāte. Šis ir neapšaubāmi milzīgs izaicinājums. Universitāte no savas puses ir veikusi liela mēroga iekšēju uz rezultātu vērstu pārvaldes reformu, uzstādījusi sev pilnīgi cita līmeņa sasniegumu mērķus un ieguldījusi lielus savus uzkrātos līdzekļus atbalsta finansējumā. Absolventu asociācija savu lomu redz aktīvā diskusijā ar politikas veidotājiem, norādot šādas lietas: Latvijas apstākļos pētniecības iznākumus veicinātu profesoru tenūru ieviešana, uzstādot augsta līmeņa starptautiskas atlases kritērijus un nodrošinot ilgtspējīgu paredzamu finansējumu, pilnvarojumu un regulārus snieguma mērījumus. Šo reformu ir iespējams ieviest jau tagad. Šāds modelis motivēs pētniekus starptautiskai sadarbībai (palīdz sasniegt pētniecības produktivitātes mērķus un piesaistīt ārēji finansētus pētniecības projektus), starpinstitūciju sadarbībai un resursu koplietošanai (ietaupa pētniekam uzticētos resursus), piesaistīt doktorantus, veltīt visu savu laiku un uzmanību pētniecībai. Rezultāts būs pētniecības produktivitāte, kas dod lielākos punktus starptautiskajā vērtējumā.

Treškārt, asociācija ir sev izvirzījusi mērķi veidot ārvalstu absolventu kontaktpunktus. Ārvalstu absolventi ir potenciāli liels resurss studiju programmu un pētniecības internacionalizācijā. Šis darbs vēl ir priekšā.

Absolventu asociācija kopā ar universitātes padomnieku konventu realizē aktīvu un prasīgu sabiedrības interešu pārstāvību. Es šo organizāciju darbību uzskatu par produktīvu un kā veicinātāju daudzām iekšējām pārmaiņām. Apsverams būtu formalizēt absolventu asociācijas lomu sabiedrības interešu pārstāvībā universitātē.

Ir augstākās izglītības pārmaiņu laiks. Visiem interesē mūsu valsts izaugsme, par to esmu pārliecināts. Katrs redzam ceļu tālāk atšķirīgi, un mums ir dažādas intereses: kāds grib, lai ir pieejami labākas kvalitātes darbinieki, cits grib iekalt savu vārdu zem virsraksta Reforma, kādam ir vēlme, lai liek mierā un ļauj strādāt, bet vēl citiem – vērot aizraujošu izrādi. Absolventu asociāciju uzdevums ir piedalīties ar pragmatisma devu. Mēs esam labs resurss, ko izmantot, – katrs savā profesionālajā dzīvē, kas sagaida universitātes sniegumu sabiedrībai un tautsaimniecībai, bet arī ar izpratni un vēlmi organizētā veidā atbalstīt savas universitātes pastāvīgu pilnveidi.

RSU Absolventu asociācijas vārdā aicinu visus, kuri piedalās augstākās izglītības pārmaiņu procesā, atcerēties ASV prezidenta Teodora Rūzvelta viedos vārdus: ar skatu zvaigznēs un ar kājām stingri uz zemes. No savas puses reformu virzībā es šobrīd redzu šī citāta pirmo daļu, bet otrā pagaidām iztrūkst.