Pārlekt uz galveno saturu
Lepojamies!
Atzinība

Rakstā izmantota lvportals.lv publicētā informācija.

4. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA), klātesot LZA, Patentu valdes un Minox GmbH pārstāvjiem, Tieslietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonām, Latvijas Organiskās sintēzes institūta, kā arī Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Rīgā pārstāvjiem, RSU Farmācijas ķīmijas katedras profesore, LZA akadēmiķei Maijai Dambrovai tika pasniegta Valtera Capa balva.

prof_dambrova_capa_balva01.png

Akadēmiķe apbalvota par starptautiski nozīmīgiem izgudrojumiem un izcilu ieguldījumu jaunu zāļu radīšanā un to darbības mehānismu noskaidrošanā.

Valtera Capa balvas un medaļas laureāte Dr. pharm. Maija Dambrova ir viena no izcilākajām vidējās paaudzes izgudrotājām Baltijas valstīs, kura pievērsusi izgudrotāja darbībai arī daudzus jaunos zinātniekus, pilnveidojot viņu specifiskās iemaņas un prasmes. Profesores M. Dambrovas grupa izstrādā jaunus terapeitiskos mērķus un konceptuālas pieejas metabolisma problēmu risināšanā. M. Dambrova ir izstrādājusi jaunas farmakoloģiskas metodes in vitro un in vivo potenciālo medicīnas preparātu darbības noskaidrošanā. Izgudrotas jaunas perspektīvas vielas, kas palīdz organismam cīnīties ar sirds asinsvadu slimībām un iedarbojas uz centrālās nervu sistēmas receptoriem. WIPO (World International Property Organization) datubāzē atrodami 118 reģistrēti izgudrojumi, kuru autore vai līdzautore kopā ar Eiropas un Amerikas valstu kolēģiem ir M. Dambrova.

prof_dambrova_capa_balva00.png

Profesore Maija Dambrova (centrā) apbalvošanas ceremonijā kopā ar RSU Farmācijas fakultātes dekāni asoc. prof. Daci Banderi (no kreisās) un zinātņu prorektori Agritu Kiopu.

Valtera Capa balva iedibināta 2004. gada septembrī, un to kopš 2005. gada reizi divos gados piešķir Latvijas Zinātņu akadēmija kopīgi ar Latvijas Republikas Patentu valdi un firmu Minox GmbH. Rīgā baltvācu ģimenē dzimušais Valters Caps (Walter Zapp, 1905–2003) bija izcils izgudrotājs, fototehnikas konstruktors, kurš ar savu pasaulslaveno fotoaparātu VEF-Minox veicinājis Latvijas vārda atpazīstamību pasaulē. Valtera Capa balva tiek piešķirta izgudrotājam, kas ar savu veikumu ir pazīstams ārpus Latvijas robežām.