Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Studentiem

Otrdien, 30. oktobrī, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Satversmes sapulce ievēlēja RSU Senāta jauno sastāvu.

Senāta sastāvs

  • Profesoru un asociēto profesoru pārstāvji: Aigars Pētersons, Jānis Gardovskis, Tatjana Koķe, Andris Jumtiņš, Ludmila Vīksna, Ilga Kreituse, Signe Tomsone, Māra Pilmane, Andrejs Vilks, Andris Sprūds, Ilze Grope un Baiba Mauriņa.
  • Pārējā akadēmiskā personāla pārstāvji: Nora Jansone-Ratinika, Dins Šmits, Aija Gulbe, Toms Baumanis, Klāvs Sedlenieks un Aigars Reinis.
  • Vispārējo personālu Senātā pārstāvēs Sarmīte Zeire.
  • Studentu pārstāvjus Senātā ievēlē Studējošo pašpārvalde.

RSU Senāts ir RSU koleģiāla vadības lēmējinstitūcija. Senāta pilnvaru laiks ir trīs gadi. Saskaņā ar Augstskolu likumu augstskolas Senāta sastāvā 75 % jābūt akadēmiskā personāla pārstāvjiem, bet studentu īpatsvaram ir jābūt ne mazākam par 20 %. Attiecīgi RSU Senātā ir 24 senatori: 18 akadēmiskā personāla pārstāvji (no tiem 12 ir profesori un asociētie profesori, kā arī seši pārējā akadēmiskā personāla pārstāvji), viens vispārējā personāla pārstāvis un pieci studentu pārstāvji.