Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Starptautiskā sadarbība

Ir pagājušas pāris nedēļas kopš Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā un administratīvā personāla grupas atgriešanās no intensīva un iedvesmojoša darbsemināra Innovating by Prototyping and Systems Mapping Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā (MIT). Kopā ar citu Latvijas augstākās izglītības institūciju kolēģiem, kā arī valsts pārvaldes un biznesa vides pārstāvjiem Abdul Latif Jameel World Education Lab realizētas un Rīgas Biznesa skolas organizētas iniciatīvas ietvarā RSU grupa uzklausīja pieredzes stāstus par visdažādāko izglītības inovāciju ieviešanu gan MIT, gan ASV kopumā, kā arī piedalījās aktīvās diskusijās par inovāciju priekšnoteikumiem Latvijas kontekstā.

Katra saruna ar MIT diskusiju vadītājiem izvirzīja centrā kādu jautājumu, par kuru aktīvi jādomā, lai izdotos veiksmīgi ieviest izglītības inovācijas, lai tās būtu ilgtspējīgas un lai tām būtu ietekme arī ārpus augstākās izglītības iestāžu sienām. Šie akcenti bija dažādi – no sistēmu domāšanas līdz inovāciju politikas analīzei, no dizaina domāšanas pieejām līdz empātijas nozīmei līderībā, no pārmaiņu vadības stratēģijām līdz praktiskiem rīkiem, kā reizē radoši un ražīgi gūt un apstrādāt idejas inovāciju ieviešanai.

Paralēli arī katrs semināra dalībnieks individuāli turpināja izstrādāt un papildināt savas izglītības inovāciju projektu idejas, domājot par kopējo mērķi – RSU kā vienotas un spēcīgas pētniecības un studiju ekosistēmas izaugsmi. Uzklausot gan MIT kolēģu atgriezenisko saiti un trāpīgos komentārus, gan Latvijas kontekstu pārzinošo kolēģu skatījumu, intensīvi – un radoši! – tika vizualizētas un prezentētas savas idejas. "Izaicinājām sevi un, pārkāpjot, piemēram, katrs savas disciplīnas skatījumam vai RSU struktūrvienību ietvaram, gandrīz nemanot izvirzījām priekšplānā līderības kvalitātes, šajā ceļā praktizējot noderīgas metodes gan jaunu izaicinājumu identificēšanā un atrisināšanā, gan izaicinājumu pārtapināšanu jaunās iespējās," stāsta Komunikācijas fakultātes dekāne Ieva Puzo.

Savās pārdomās par darbsemināru Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore Nora Jansone-Ratinika iezīmē, ka – nenoliedzami, arī krasi atšķirīgās resursu pieejamības dēļ – MIT kontekstā “kļūdas radīšanas procesā netiek nosodītas, bet gan gluži pretēji svinētas un  uzskatītas par normālu izaugsmes sastāvdaļu un vērtīgu attīstības resursu”, aicinot mūs katru gan individuāli, gan kā institūcijai un valstiskā līmenī pārdomāt, kā tveram inovāciju procesu un kā šis tvērums ietekmē to, ko un kā darām.

MIT programmas dalībnieku galvenās atziņas pēc nedēļas Bostonas intensīvajā darbseminārā

ieva_puzo_2023_sq.png

Līdzīgi kā Norai par kļūdu uztveres paradigmām, arī man kā centrāli MIT nedēļas gaitā izvirzījās divi jēdzieni – kopiena un empātija. Manuprāt, vienā vai otrā veidā tie caurstrāvoja gandrīz katru darbsemināra notikumu, atgādinot, ka, lai realizētu pārmaiņas – gan lai mainītu izglītības ekosistēmu, gan, piemēram, veiksmīgi attīstītu jaunuzņēmumu – ir nepieciešams sarunāties un patiesi uzklausīt iesaistītās puses, paturot prātā vīziju, kādu esam sev izvirzījuši, un šo vīziju ietekmējošās realitātes.

Ieva Puzo, Komunikācijas fakultātes dekāne

lasma_skestere.jpg

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts ir atzīts par QS World Ranking labāko universitāti. Nenoliedzami, mums ir svarīgi no viņiem mācīties, kā mērķtiecīgāk attīstīt uz studentu centrētu mācīšanu un veicināt izcilību, tomēr es gribētu akcentēt, ka mēs daudzās jomās jau spējam piedāvāt līdzvērtīgas pasaules līmeņa zināšanas un īstenot studiju procesu caur inovatīvām mācīšanās metodēm. Mums jāpatur prātā, ka izziņas process ir tikpat nozīmīgs kā sasniedzamais rezultāts, tādēļ svarīgi radīt vidi, kas veicina radošumu un brīvu domapmaiņu.

Lāsma Šķestere, Komunikācijas fakultātes lektore

evita_grigorovica.jpg

Mācības Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā bija intensīva un praktiska programma, kura deva iespēju novērtēt RSU sasniegumus, gan arī izgaismoja attīstības perspektīvu. Šī pieredze rosina domāt par mērķtiecīgāku un uz rezultātu orientētu sadarbību kopējā ekosistēmā, kas veicina jaunu ideju un procesu attīstību.

Evita Grigoroviča, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra projektu grupas vadītāja

karina_palkova_sq.png

Laiks, kas pavadīts pasaulē labākajā universitātē, pilnveidojot savas zināšanas inovāciju pārvaldības jomā lielisku mentoru un profesoru vadībā, sniedza jaunu pieredzi, kas palīdzēs ieviest inovācijas pētniecībā un studiju procesā. Tādējādi modernizēsim mūsu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas sociālajās zinātnēs. Mācības MIT bija iedvesmojošas, un jaunais mācību gads var sākties ar jaunu ideju realizāciju un apņemšanos.

Karina Palkova, Juridiskās fakultātes prodekāne

mit_grupa_aug2023.png

RSU darbinieku grupa pie Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta ēkas Bostonā. No kreisās: Matīss Sīlis (Pedagoģiskās izaugsmes centrs), Lāsma Šķestere (Komunikācijas fakultāte), Nora Jansone-Ratinika (Pedagoģiskās izaugsmes centrs), Evita Grigoroviča (Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs), Anda Ķīvīte-Urtāne (Sabiedrības veselības institūts), Karina Palkova (Juridiskā fakultāte), Ieva Puzo (Komunikācijas fakultāte) un Raimonds Strods (Pedagoģiskās izaugsmes centrs)