Pārlekt uz galveno saturu
Pedagoģiskā izaugsme
Attīstība
Starptautiskā sadarbība

Kopš šā gada aprīļa Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC), Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra (MITC) un Komunikācijas fakultātes kolēģi intensīvi darbojas augstākās izglītības inovāciju programmā sadarbībā ar MIT J-WEL. Programmas ietvaros līdz 2023. gada novembrim tiks attīstīti divi RSU inovāciju projekti.

Pirmā projekta ideja ir izveidot vienotu prasmju monitoringa sistēmu, kas ļaus harmonizēt prasmju apguvi, vērtēšanu un īstenošanu izglītības un veselības aprūpes nozarēs, lai stiprinātu izglītības un veselības aprūpes kvalitāti un veicinātu pacientu drošību, savukārt otrajā projektā paredzēts izstrādāt simulācijas spēles prototipu un mācību līdzekļus krīzes komunikācijas apguvei studiju procesā.

Darbs izglītības inovāciju projektu programmā un šomēnes aizvadītā vizīte Bostonā, Hārvarda Universitātē un Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā, sniedza iespēju sasummētās Eiropas augstākās izglītības attīstības vēsmas ieraudzīt arī Amerikas Savienoto Valstu kontekstā. Citkārt pretmetos raksturotās pasaules izgaismoja daudz līdzību un vienotību kopējos centienos izglītību padarīt praktiskāku, radošāku, reālajā dzīvē iederīgāku. Gandarīja tas, ka darbs, kuru ikdienā veicam mēs Rīgas Stradiņa universitātes PIC un MITC rezonē ar tiem attīstības un inovāciju uzstādījumiem, kuri caurvij MIT kvalitātes kultūru. Vienīgi mums būtu jāmācās meistarīgāk to celt gaismā un vairāk komunicēt paveikto, citādi daudz kas no darītā ir šķietami pašsaprotams.

Sarunās ar MIT pārstāvjiem vienojāmies unisonā, ka nepārtraukti turpināms darbs pie kompetencēs – studiju rezultātos – balstītas augstākās izglītības stiprināšanas, patiesas studiju un pētniecības sinerģijas vairošanas, kurā neviens no komponentiem nav prioritārs, bet gan abi ir savstarpēji papildinoši un līdzatkarīgi, milzīgs darbs jāiegulda docētāju atbalstā un nemitīgā studiju kvalitātes analīzē dažādos līmeņos. MIT atzinīgi novērtēja to darbu, kuru ieguldām RSU docētāju pedagoģiskās kompetences pilnveidē un studiju procesa inovāciju atbalstā. Sakritīgi ar MIT atbalsta politiku arī mēs RSU Jauno docētāju skolā īpaši rūpējamies par akadēmisko karjeru tikko uzsākušajiem mācībspēkiem. Kolēģi, kuri MIT pusē strādā ar studiju un pētniecības modernizācijas pedagoģisko atbalstu, īpaši novērtēja PIC ikdienā sniegtās konsultācijas un docētāju iniciatīvu stiprināšanu inovāciju projektos.

RSU PIC kolēģiem atsevišķi tiekoties ar vairāku MIT laboratoriju pārstāvjiem (D-Labdesigning for a more equitable world, Teaching Systems Lab, Teaching + Learning Lab, MITx Digital Learning Lab), pārrunājām nākotnes attīstības tendences un sadarbības iespējas, docētāju tālākizglītībā, MOOC (Massive Open Online Courses) vai asinhroni apgūstamu studiju kursu dizaina veidošanā, mākslīgā intelekta un kopumā tehnoloģiju integrēšanā studiju procesā.

Nav noslēpums, ka MIT un Latvijas atšķirības iezīmē plaisa resursu pieejamībā, taču skaidrs ir arī tas, ka tikai resursi vien nav panaceja. Daudz uzmanības pievērsām inovāciju dizainēšanas procesam, gan prototipējot RSU izglītības projektu tālāko attīstību, gan kopumā vērtējot inovāciju radīšanas ceļu. Tas ļāva formulēt secinājumu, ka Latvijas augstākajā izglītībā nereti valda rakstīti nerakstīta “kļūdu nepieļaujamības” paradigma. Proti, ar ierobežotiem laika, finanšu un cilvēkresursiem ar pirmo mēģinājumu jārada ilgtspējīgas komercializējamas inovācijas. MIT ražīgāko inovāciju dizaineru stāsti liecināja, ka lielākā daļa ideju, inovāciju prototipu, jaunuzņēmumu jeb start-up ir lemti neveiksmei, taču neskaitāmās kļūdas radīšanas procesā netiek nosodītas, bet gan gluži pretēji svinētas un  uzskatītas par normālu izaugsmes sastāvdaļu un vērtīgu attīstības resursu. Sausais atlikums liek individuāli, institucionāli un valstiski pārvērtēt to, kā mēs domājam par inovāciju radīšanu un stiprināšanu izglītības laukā.

Atšķirības vērojamas arī MIT docētāju, studentu, vadītāju izpausmes brīvībā, rīcības normatīvajā elastībā. Procesiem ir jābūt sakārtotiem un sistēmiski pārdomātiem, tomēr to galvenais dzinulis ir dinamiskas vajadzības, kuras iespējams precīzi identificēt tikai radošā mācīšanās un pētniecības procesā. Latvijā mēs vairāk tiecamies procesu un rezultātu gan ārēji valstiskā līmenī, gan iekšēji institucionāli ielikt stingros rāmjos un iegrožot veiksmes nosacījumos, tādējādi negūstot pievienoto vērtību no kļūdīšanās potenciāla un to pēctecīgi neizmantojot atkal nākamajos projektos vai to posmos.

Kopumā lielākais ieguvums no dalības programmā un vizītes MIT ir domāšanai un refleksijai atvēlētais laiks, starptautisko tendenču salāgošanas iespēja, jauniegūtie un nostiprinātie kontakti ar Latvijas un ārvalstu kolēģiem.