Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība
COVID-19

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Latvijas Universitātes (LU) pētnieki izstrādājuši rekomendācijas par SARS-CoV-2 infekcijas un Covid-19 epidemioloģiju, diagnostiku, klīnisko norisi, komplikācijām un profilaksi. Darba grupas vadītāji bija RSU profesore Ludmila Vīksna un LU asociētā profesore Ieva Tolmane, un tajā piedalījās 36 dažādu nozaru speciālisti.

Rekomendācijas, kā norāda to izstrādātāji, tapušas bezprecedenta apstākļos, proti, kad minētās infekcijas klīniskais konteksts nav pietiekami zināms nelielās pieredzes dēļ un kad nav ļoti efektīvu etioloģisko medikamentu, bet specifiskā profilakse ir tikko sākta. Rekomendācijās apkopota svarīgākā informācija par Covid-19 ierosinātāju, slimības attīstību un profilaksi. Ir sniegti konkrēti ieteikumi par diagnostikai nepieciešamiem izmeklējumiem un to skaidrojumi, smaguma kritērijiem un ieteicamo atbilstošo rīcību, par rīcību ģimenes ārstam, tai skaitā darbā ar īpašām pacientu grupām, par biežākajām komplikācijām un to, kā jārīkojas, kad blakusparādības ir radušās. Ir ieskicētas tuvākās nākotnes iespējas, kā infekciju un saslimšanu ierobežot.

Rekomendācijas ir paredzētas ārstiem un vecāko kursu medicīnas studentiem, kā arī var noderēt veselības aprūpes organizatoriem un plašam ārstniecības personu lokam.

Tā kā zināšanas par Covid-19 ļoti strauji mainās, ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem gan būtu nemitīgi jāseko jaunumiem profesionālajos informatīvajos avotos par SARS-CoV-2 un jārēķinās, ka dažas rekomendāciju atziņas vai ieteikumi, bagātinoties praktiskajai pieredzei un gūstot jaunus zinātniskos pierādījumus, var mainīties.

Rekomendācijas tapušas valsts pētījuma programmas Covid-19 seku mazināšanai projektā VPP-COVID-2020/1-0023. Tās veidotas sadarbībā ar visu Latvijas universitāšu slimnīcu speciālistiem. Izstrādes gaitā rekomendāciju autori konsultējušies ar ārvalstu infektologiem un epidemiologiem.