Pārlekt uz galveno saturu
Preses relīzes

„RSU Stomatoloģijas institūts (SI) izstrādājis visiem Latvijas zobārstiem un sabiedrībai nozīmīgas fluorīdu lietošanas vadlīnijas. Vadlīniju mērķis ir informēt, kādi fluorīdu saturoši līdzekļi, piemēram, zobu pastas, un to lietošanas metodes eksistē un kuras no tām ir efektīvas. Būtiski tās ieviest kariesa profilakses programmās un pacientu aprūpē,” informē viena no vadlīniju autorēm, RSU Stomatoloģijas fakultātes Zobu higiēnistu akadēmiskās skolas pārstāve Ilze Maldupa, piebilstot, ka jauno vadlīniju ieviešana praksē ievērojami samazinās kariesa izplatību Latvijā.

Ieviešot vadlīnijas praksē, sabiedrībai būs trīs būtiski ieguvumi:

  • kariesa izplatības un intensitātes mazināšanās;
  • tiks ietaupīti valsts finanšu līdzekļi, kas šobrīd tiek lietoti restauratīvai zobu ārstēšanai;
  • kavētu mācību un darba stundu samazināšanās, proti, laiks, kas tiek veltīts zobu ārstēšanai. Tas kopumā paaugstinātu darba ražīgumu un IKP.

„Veidojot vadlīniju dokumentu, tika ievēroti divi galvenie principi – pirmkārt, zinātniskais pamatojums, līdz ar to vadlīnijās ir iekļauta tikai uz pierādījumiem balstīta informācija par fluorīdus saturošu līdzekļu, piemēram, zobu pastu, mutes skalojamo līdzekļu, gēlu, laku, fluorizēta ūdens u. c. lietošanu kariesa profilaksē un ārstēšanā, un, otrkārt, vienkāršība – teksts izstrādāts labi saprotamā latviešu valodā, kā arī vienkāršota zinātnisko pierādījumu līmeņu klasifikācija, skaidri definētas rekomendācijas, piemēram, ir iekļauts shematisks algoritms profesionāļiem par fluorīdu līdzekļu izvēli un uzskatāmi attēli par nepieciešamās zobu pastas daudzumu dažādos vecumos,” skaidro I.Maldupa, uzsverot, ka, precīzi ievērojot rekomendētās devas bērniem līdz 6 gadu vecumam, var novērst potenciālos riskus fluora pārdozēšanā.

Kā norāda Ilze Maldupa, jau vairāku gadu garumā tika plānots Latvijā izdot oficiālas vadlīnijas par fluorīdu lietošanu mutes veselības veicināšanai. „Tika apsvērtas iespējas adaptēt citu valstu vadlīnijas vai veidot jaunas – tieši Latvijas situācijai atbilstošas vadlīnijas. Rezultātā tomēr ir jauns, specifiski Latvijai izstrādāts dokuments, kurā izmantots pasaules labāko vadlīniju komandu darbs.”

Vadlīnijas izstrādājušas RSU SI un RSU Stomatoloģijas fakultātes vadošie ārsti – Ilze Maldupa, Anda Brinkmane un Egita Senakola, bet satura starptautisku atpazīstamību nodrošināja Čīles Dienvidu universitātes asociētā profesora, daudzu starptautisku publikāciju autora un neskaitāmu starptautisku zobārstniecības žurnālu recenzenta Sergio Uribes padomi, kā arī zobārste, kurai ir pieredze darbā gan Venecuēlā, gan ASV, – Karīna Krūmiņa.

Jaunās vadlīnijas ir noderīgas zobārstiem, zobu higiēnistiem, profesionālajām asociācijām (Latvijas Zobārstu asociācijai, Latvijas Zobu higiēnistu asociācijai, Latvijas Pediatru asociācijai, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijai, Latvijas Ārstu biedrībai, Latvijas Māsu asociācijai, Latvijas Farmaceitu biedrībai u. c.), lēmumu pieņemšanas institūcijām (Latvijas pašvaldībām, Latvijas Republikas Veselības ministrijai). Tāpat vadlīnijas būtu noderīgas ikvienam, kurš rūpējas par savu zobu veselību.

Ir paredzēts, ka vadlīniju aktualizācija notiks ik pēc diviem gadiem, tādējādi nodrošinot speciālistus ar konkrētā brīža labākajiem esošajiem pierādījumiem.

Fluorīdu lietošanas vadlīnijas atbalsta RSU Stomatoloģijas institūts, nodibinājums "Mutes veselības fonds", un tās ir apstiprinājusi Latvijas Zobārstu asociācija. Tas nozīmē, ka no vadlīniju publicēšanas brīža (2014. gada aprīļa) tās digitālā formātā ir brīvi pieejamas interneta vidē šeit: http://issuu.com/ilzemaldupa/docs/fluoridu_lietosanas_vadlinijas_latv, bet profesionālajām organizējām ir jāņem vērā tajās teiktais. Profesionālās asociācijas var iekļaut norādi uz vadlīniju lejupielādes iespēju savās mājaslapās. Tāpat profesionālo asociāciju un valsts institūciju (tai skaitā slimnīcu, universitāšu, institūtu) organizētos semināros, konferencēs, kongresos sniegtai informācijai jāatbilst vadlīnijām; arī profesionālo asociāciju un citu lemttiesīgu institūciju izstrādāto materiālu saturam jāatbilst vadlīnijām; profilakses līdzekļu ražotājiem un izplatītājiem, sniedzot rakstisku vai mutisku informāciju par saviem produktiem, arī ir rekomendēts balstīties uz vadlīniju saturu; izskatot valsts finansējuma izlietošanas iespējas, arī jāņem vērā šīs vadlīnijas.

10 mīti un patiesība par fluora lietošanu.

RSU Stomatoloģijas fakultāte ir viena no vecākajām un tradīcijām bagātākajām RSU fakultātēm. Tās realizētās studiju programmas ir arī vienas no populārākajām RSU, jo katru gadu uzņemšanas laikā uz budžeta vietām veidojas vislielākais konkurss, kas pēdējā uzņemšanas gadā sniedza teju 10 studētgribētājus uz vienu budžeta vietu. Stomatoloģijas studenti kopumā mācās piecus gadus, un jau pirmajos kursos viņi uzsāk praktiskās nodarbības pirmsklīniku apmācību telpās uz speciāliem manekeniem cilvēka galvas veidolā. Jāatgādina, ka RSU Stomatoloģijas fakultātē ir speciāli un moderni aprīkotas pirmsklīniskās apmācību telpas, tādējādi ļaujot pēc iespējas kvalitatīvāk sagatavot studentus ikdienas darbam praksē ar pacientiem.

Papildu informācijai: