Pārlekt uz galveno saturu

Zobu terapijas un mutes veselības katedras mērķis ir realizēt kvalitatīvu līdzdiploma izglītības programmu, organizēt pēcdiploma apmācību, piedalīties zinātniskā darbībā un iesaistīties starptautiskā sadarbībā.

Galvenie darbības virzieni

 • Līdzdiploma izglītība atbilstoši RSU akreditētām studiju programmām. Terapeitiskās stomatoloģijas katedrā studenti apgūst zobārstniecības pamatdisciplīnās – studiju kursos:
  • Operatīvā zobārstniecība;
  • Rentgenoloģija – radioloģija;
  • Stomatoloģisko saslimšanu profilakse;
  • Bērnu terapeitiskā stomatoloģija;
  • Sabiedrības veselības aprūpe zobārstniecībā;
  • Karioloģija;
  • Endodontija;
  • Periodontoloģija.
 • RSU Tālākizglītības fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Rezidentūra medicīnābērnu zobārstniecības un endodontijas specialitātes studiju programmu realizācija
 • Ārstu tālākizglītības kursu īstenošana
 • Doktorantūras programmas īstenošana – doktorantu zinātniskā un pedagoģiskā darba bāze
 • Zinātniskie pētījumi (studentu, rezidentu, doktorantu u. c. pētījumi; starptautiskie un vietējie zinātniskie projekti)
 • Sadarbība ar citām RSU struktūrvienībām, Latvijas un starptautiskām institūcijām

Pētniecības virzieni

 • Kariesa un citu cieto audu patoloģiju, periodonta un endodontisku saslimšanu izplatības un intensitātes epidemioloģiskie pētījumi
 • Kariesa riska faktoru analīze dažādās vecuma grupās
 • Mutes veselības izpēte bērniem ar iedzimtām šķeltnēm
 • Kariesa un tā komplikāciju ārstēšanas metožu izpēte
 • Profilakses programmu izstrāde dažādās vecuma grupās
 • Jaunas tehnoloģijas bērnu zobārstniecībā un zobu kariesa ārstēšanā
 • Sociāli ekonomisko un psiholoģisko faktoru ietekme mutes saslimšanā

Zinātniskās tēmas

 • S. Skrīvele: Kariess un tā riska faktori 2–3 gadus veciem bērniem Rīgā (darba vad.: prof. R. Care, doc. S. Bērziņa)
 • I. Maldupa: Kariesa riska grupu atlase un mērķtiecīgas profilakses programmas izstrāde (darba vad.: asoc. prof. A. Brinkmane)
 • A. Mindere-Gūbele: Pārārstējamu sakņu kanālu ar hronisku apikālu periodontītu mikroflora un tās jutiba pret antibakteriāliem līdzekļiem (darba vad.: asoc. prof. R. Kundziņa)
 • L. Kroniņa: Bērnu baiļu un trauksmes zobārstniecībā izplatības novērtēšana un saistība ar mutes dobuma stāvokli 4 – 12 gadus veciem bērniem (darba vad.: prof. R. Care)
 • I. Jerša: Mutes dobuma veselības stāvoklis 35–44 gadu veciem Rīgas iedzīvotājiem (darba vad.: prof. R. Kundziņa)
 • I. Rendeniece: Profilakses programmas izstrāde un novērtējums zobu kariesa attīstībā grūtniecēm un viņu bērniem (darba vad.: prof. R. Care, asoc. prof. A. Brinkmane)
 • K. Krasone: Zobu anomālijas un mutes veselība bērniem ar iedzimtām šķeltnēm Latvijā (darba vad.: prof. R. Care, prof. I. Akota)
 • J. Vrubļevska: Mikroabrāzijas tehnikas pielietošanas kritēriju izstrāde bērnu zobārstniecībā (darba vad.: prof. R. Care)

Tēzes

 • Gudkina J, Amaechi BT, Abrams SH, Brinkmane A, Jelisejeva I., Petrosina E. "The effect of MI Varnish™ on caries increment among 6 and 12 years old children in Riga, Latvia. A 3 year study." Caries Res 2021; p.71. DOI: 10.1159/000517875
 • Gudkina J., Amaechi B.T, Abrams S.H, Brinkmane A. “Caries Increment and Oral Hygiene Changes in 6 and 12 Years Old Children in Riga, Latvia. A Three Year Follow Up Report.” Caries Res 2017; 51:354 (abstract)
 • Gudkina J., Amaechi B.T, Abrams S.H, Brinkmane A. “Caries Increment and Dietary Habits in 6 and 12 Year Old Children in Riga, Latvia.” Caries Res 2015; 49,345. (abstract)
 • Gudkina J., Amaechi B.T, Abrams S.H, Brinkmane A., Rogovska I.  “Sensitivity and Specificity of dmfs/DMFS to ICDAS II in Riga’s Children with Baseline Age 6 and 12 Years: A Follow-Up Study.” Caries Res 2013; 47:483. (abstract)
 • Gudkina J., Abrams S.H, Brinkmane A., Rogovska I., Locāne G. ”ICDAS II and Salivary Cariogenic Microflora in Caries Development in Riga’s Children with Baseline Age 6 and 12 Years: A Follow-Up Study.” Caries Res 2011; 45:207. (abstract)
 • Gudkina J., Brinkmane A., Rogovska I., Maldupa I. “Sugar and fluoride as factors influencing caries experience among 6- and 12-year-olds in Riga, Latvia.” Caries Res 2009; 43:203. (abstract)
 • Gudkina J., Brinkmane A., Rogovska I. ”Dental Caries experience in relation to salivary cariogenic microflora, secretion rate buffer capacity among 6-year-old and 12- year old children in Riga.” Caries Res 2007; 41:319 (abstract)

Sadarbība studiju un zinātniskajā darbā

Starptautiskā mērogā
 • ERASMUS projektā sadarbība ar:
  • Kārdifas Universitāti (Lielbritānija);
  • Helsinku Universitāti (Somija);
  • Gēteborgas Salgrenskas universitātes Odontoloģijas fakultātes Orālās medicīnas klīniku (Zviedrija);
  • Drēzdenes Tehnisko universitāti (Vācija);
  • Oslo Universitāti (Norvēģija).
 • Fridriha Šillera Jēnas universitāte (Vācija)
 • Viļņas Universitāte (Lietuva)
 • Kauņas Medicīnas universitāte (Lietuva)
 • Trumses Universitāte (Norvēģija)
 • Ženēvas Universitāte (Šveicē)
 • Pasaules veselības organizācija
 • Baltic Dental and Maxillofacial Journal „Stomatologija” (Lietuva)
Nacionālā mērogā
 • RSU Zobu higiēnistu akadēmiskā skola
 • RSU katedras
 • Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs
 • Latvijas Zobārstu asociācija
 • Latvijas Zobu higiēnistu asociācija
 • Latvijas Ārstu biedrība

Dalība starptautiskos un vietējos projektos

 • Epidemioloģiskā pētījumā Nekariozie zobu bojājumi un ar tiem saistītie riska faktori sadarbībā ar Lionas Universitāti (Francija)
 • Starptautiskā tālmācības kursā Mutes veselība – sabiedrības veselības veicināšanas perspektīva sadarbībā ar Dalarnas Universitāti (Zviedrija)
 • Projektā Nordplus
 • Starptautiskā projektā Stomatoloģijas fakultātes studentu smēķēšanas ieradumi, attieksme un zināšanas par smēķēšanas atmešanu sadarbībā ar Helsinku Universitāti
 • European Global Oral Health Indicators Development Programme (EGOHID)
 • Lietišķajā pētījumā Mutes veselības novērtēšanas programmas sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centru

Dalība starptautiskās organizācijās, asociācijās

 • Pierre Fauchard Academy
 • International Association of Dental Research
 • European Association of Dental Public Health
 • International College of Dentists European Section
 • Council of European Chief Dental Officers
 • Council of European Dentists
 • International Federation of Dental Hygienists
 • FDI World Dental Federation

Saistītās ziņas