Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
Skolēniem
Skolotājiem

Ir tādi jaunieši Latvijā, kuriem patīk ne tikai izzināt un pētīt, bet arī par to uzrakstīt un pastāstīt pārējiem. Šogad Latvijas 45. skolēnu zinātniskās konferences Medicīnas un veselības zinātnes sesijā 1. vietu ieguva Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 11. klases skolniece Paula Silasproģe. Viņa saņēma arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) speciālbalvu – iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem jebkurā no RSU medicīnas un veselības aprūpes pamatstudiju programmām.

"Mans zinātniski pētnieciskais darbs tapa gada laikā. Pētījumu sāku plānot 10. klasē, darba gaitā mainījās darba nosaukums un plāns," pastāstīja 17 gadu vecā jauniete. "Mana darba vadītāja bija Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas sporta skolotāja Iveta Daude."

paula_silasproge01.jpgPaula Silasproģe. Foto no privātā arhīva

Kāpēc izvēlējies pētīt sporta kluba "Jēkabpils Lūši" volejbola komandas uzbrukuma sitiena uzlabošanas iespējas?

Tā kā esmu cieši saistīta ar sportu, jo ikdienā pati spēlēju handbolu, un nāku no Jēkabpils, man šķita interesanti un vērtīgi veikt pētījumu, kas veicinātu sporta kluba Jēkabpils Lūši attīstību un līdz ar to arī visas Latvijas sporta izaugsmi.

Pētījumā salīdzināju divus sporta veidus – handbolu un volejbolu. Darbā apkopotie secinājumi ļāva izstrādāt ieteikumus par to, kā uzlabot volejbola uzbrukuma sitiena un metiena ātrumu. Šie ieteikumi ir palīdzējuši gan man, gan citiem sportistiem sasniegt labākus sporta rezultātus.

signe_tomsone02_0.jpg

"Paula Silasproģe savā grupā saņēma augstāko novērtējumu visos četros izvirzītajos kritērijos: plakāta (postera) saturs un noformējums, prezentācija, diskusija, kā arī pētījuma oriģinalitāte un praktiskais ieguldījums problēmas risinājumā. Komisija īpaši atzinīgi novērtēja pētījuma rūpīgi sagatavoto metodoloģiju un praktisko vērtību, kam ir nozīme volejbola komandas sportistu darbaspēju un veselības uzturēšanā," pastāstīja RSU Rehabilitācijas fakultātes dekāne asoc. prof. Signe Tomsone, kura piedalījās Paulas darba vērtēšanā.

 

Kādi ir būtiskākie pētījuma secinājumi?

Svarīgākais, ko noskaidroju, ir, ka handbolistu metiens ir ātrāks nekā volejbolistu. Izpētot metiena un sitiena tehnikas, secināju, ka tās ir fizioloģiski līdzīgas kustības un ka handbola treniņu metodiku var ņemt par pamatu volejbola uzbrukuma sitiena uzlabošanai.

Volejbolistiem, lai uzlabotu metiena ātrumu, jānostiprina pleca dziļā muskulatūra, muguras muskulatūra un kopējā ķermeņa muskulatūra. Treniņos viņiem jāiekļauj vairāk ātrspēka vingrinājumu un ir jāizpilda liels metienu atkārtojumu skaits.

Rakstot darbu, es konsultējos ar handbola treneri Vitu Brikmani un fizioterapeiti. 

Vai volejbola komanda Jēkabpils Lūši zina par tavu pētījumu? Viņi ņems vērā tavus ieteikumus?

Pētījumu veicu, tiekoties ar sporta kluba Jēkabpils Lūši volejbolistiem. Treniņā mērīju sportistu bumbiņas izmešanas ātrumu, kā arī viņu fiziskos parametrus. Sporta klubs ir iepazīstināts ar rezultātiem, taču tas, vai viņi mana pētījuma ieteikumus treniņos izmantos, paliek viņu ziņā.

paula_silasproge_zpd_petijums.jpgFotogrāfijā redzams, kā notika Paulas Silasproģes pētījuma praktiskā daļa. 2021. gada 16. janvārī Jēkabpils Sporta namā tiek mērīts tenisa bumbiņas izmešanas ātrums. "Bildē mēru sporta kluba "Jēkabpils Lūši" volejbola spēlētāja metiena ātrumu ar ātruma noteicēja radaru. Sportists met tenisa bumbiņu, es mēru ātrumu, radaru turot aiz vadošā pleca un nostājoties metru aiz spēlētāja," paskaidroja Paula. Foto no privātā arhīva

Ko jaunu iemācījies, veicot pētniecisko darbu?

Es ieguvu lielu pieredzi, strādājot ar sportistiem no abām komandām – Jēkabpils vīriešu volejbola komandas Jēkabpils Lūši un Rīgas vīriešu handbola komandas ASK/ LSPA – un viņu treneriem.

Apguvu prasmi strādāt ar ātruma noteicēja radaru, kā arī iemācījos, kā ir jāraksta liela apjoma pētnieciskais darbs, un tas noteikti noderēs, studējot universitātē.

Kas bija grūtākais, pētot un rakstot darbu?

Grūtākais bija atrast vīriešu handbola komandu, kura trenējas Covid-19 epidemioloģisko ierobežojumu laikā un kura būtu gatava piedalīties manā pētījumā.

Vai esi jau izlēmusi, ko studēsi?

Jau sen plānoju studēt nozarē, kas būtu saistīta ar cilvēku un veselību. Par bioloģiju vairāk sāku interesēties 9. klasē, kad mācījāmies par cilvēka organismu. Mani tas ieinteresēja, tāpēc ka esmu sportiste.

Šobrīd es mācos RSU organizētajos bioloģijas eksāmena sagatavošanas kursos, lai veiksmīgāk nokārtotu eksāmenu, līdz ar to, domāju, iegūtā RSU speciālbalva – valsts budžeta vieta jebkurā no RSU medicīnas un veselības aprūpes pamatstudiju programmām – man ļoti noderēs.